Çölyak Hastalığı – Crohn Hastalığı

Çölyak Hastalığı – Crohn Hastalığı

En önemli kötü soğurma kusurlarından ikisi, çölyak hastalığı ile Crohn hastalığıdır. Çölyak hastalığı buğdayda ve öbür tahıllarda bulunan bir protein olan glütene karşı alerjiden ileri gelir; Crohn hastalığı ise ince bağırsakların son bölümü -nün (terminal ileum) bir iltihabı olup, aynı zamanda «bölgesel ileus iltihabı» olarak da bilinir. Crohn hastalığı ince bağırsakların öbür bölümlerini ve ender olarak da kolonu etkileyebilir. Tipik belirtileri karın ağrısı, ishal, zayıflama, ateş ve kansızlıktır. Tedavisi yatak istirahati ve kaba maddeleri (selülozu) az olan perhizdir.

Ülseratif kolit, kalın bağırsağı etkileyen önemli bir hastalıktır. Nedeni gizli kalmıştır, ama ülserleşmeye yolaçan iltihaplanma durumunu kapsar. Yalnızca rektum, kimi durumlarda ise tüm kolon hastalanabilir. Kanla bulaşık sancılı ishal nöbetleri çok görülür. Şiddetli vakalarda yüksek ateş, kansızlık, bitkinlik ve bayılma ortaya çıkar.

İncebağırsak ve özellikle de mide ve kolon kanseri, önem bakımından akciğer kanserinden hemen sonra gelir. Belirtileri arasında nedeni belirlenemeyen karın ağrıları, bağırsak alışkanlıklarında değişmeler, zayıflama ve bağırsaklarda kanama vardır. Mide kanserinde iştahsızlık, bulantı ve kusma olağandır; bağırsak kanserinde dışkının engellenmesi, yani bağırsak tıkanması görülebilir. Teşhisten sonra genellikle ameliyat yapılır.

Yorum yazın