Böbrek Nedir – Görevleri

Böbrek Nedir – Böbreğin Görevleri – Böbreğin Görevleri

Böbreklerin başlıca görevi, kandaki artık maddeleri süzüp atmaktır. Fasulye biçimindeki bu kırmızı organlar, insanlarda iki tanedir ve omurganın iki yanında, karın boşluğunun arka bölümünde yeralır. Sağ böbrek, soldakinden biraz aşağıda durur. Bazı insanlarda tek böbrek, bazılarındaysa üç böbrek bulunduğu halde, bu anormallik özel bir bozukluğa yolaçmaz.
• Böbrekte dıştan içe doğru Ferrein piramitlerinden oluşan bir kabuk maddesi, Malpighi piramitlerinden oluşan bir öz maddesi, bunun ortasında da böbrek boşluğu (küçük çanaklar, büyük çanaklar, havuzcuk) yeralır.
• Böbrek atardamarı ile böbreğe gelen kan, böbreğin içinden geçerken bir süzülme süreci geçirir; sonra, böbrek toplardamarıyla alt ana toplardamara verilir.
• Sidik, sidik borusuyla sidik torbasına akıp, oradan dışarı atılmadan önce havuzcukta toplanır. Sağlıklı bir insanın sidiği, saman sarısı rengindedir; içinde su, madensel tuzlar ve artıklar bulunur. Hasta kişilerin sidiğinde başka maddeler de bulunabilir: Şeker (şeker hastalığı); albümin; kan. Süzülen sidiğin miktarı değişmez değildir; Çok su içilirse artar; çok terlenirse, organizmadaki sıvı hacmini değişmez
tutmak için, bir ödünleme olgusunun sonucu olarak azalır.
• Başlıca böbrek hastalıkları şunlardır: Böbrek iltihabı (nefrit) ve böbrek sancısı (nefretik kolik); tehlikesiz ya da tehlikeli urlar; kistler; böbrek veremi.
• Böbreğin biri kesilip çıkarıldığı zaman, öteki iki kat çalışarak birkaç gün içinde büyür. İki böbrek de kesilip çıkarılırsa, organizma ölür. Böbreklerin geçici olarak çalışmadığı durumlarda (geçici bir hastalık) ya da düzenli ve aralıklı olarak (süreğen ya da tedavisi olmayan hastalık durumlarında), bir süre için böbreklerin görevini yapabilecek bir aygıt olan yapay böbreğe başvurulur. Günümüzde sık sık başvurulan böbrek aktarımı işlemi, yüzde 70 oranında başarı sağlamaktadır.

Yorum yazın