Aydın Devlet Hastanesi

Aydın Devlet Hastanesi (1978):

Bayındırlık Bakanlığının açmış olduğu Aydın Devlet Hastanesi Mimari Proje Yarışmasını Şekil 58’de görüldüğü gibi Edip Önder Us’a ait proje kazanmıştır. Hastane 400 yataklıdır. ( Özgüner, 1979)
Bu proje idare ve ilk yardım servisini içeren kitleyle geçit dışında mimari kompozisyon yönünden başarılıdır. Dış ulaşım ve girişler girişlerin çözümü rampaları hariç olumludur. (Özgüner, 1979)

İklim verilerine özellikle poliklinik ve teşhis bloğunda çok başarılı, hasta bakım üniteleri bloğunda hasta odalarının ufak pencereli ve güney, güneybatı güneşinin olumsuz etkisini azaltacak nitelikte çözümü olumlu bulunmuştur. (Özgüner, 1979)

Arsa kullanımı başarılıdır. Yapıyı oluşturan bölümlerin yerleri, morg servisinin dışında başarılıdır. Bölümlerin iç çözümlerinde poliklinik, teşhis- tedavi ve ameliyathane çok başarılı bulunmuş ancak hasta bakım ünitelerinin sıkışık çözümü, yine bu ünitelerin ortak servisler çözümü ve mutfak planlanması olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (Özgüner, 1979)

‘Bölümler arası ilişkiler, hasta bakım üniteleri bloğu ile poliklinik – teşhis bloğu bağlantısına ölçek yönünden yetersizliği dışında başarılıdır.’ (Özgüner, 1979, s: 28)

Çekirdekte ziyaretçilerin kullanacağı merdiven yetersiz, asansörlerin hasta bakım ünitesinde iki yöne açılması gereksiz ve asansör holleri iç trafik yönünden sıkışık bulunmuştur. (Özgüner, 1979)

1970’lerde uygulanan plan şemalarının ortak özelliği yapıların çatılarında gözlenmektedir. Bu dönemde yarışmalar özellikle, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından açılmış ve Bakanlık yapım sürecindeki sorunları çözemediği için çareyi teras çatıları uygulayarak bulmuştur. Bunu sonucunda kiremit çatının belirlediği plan tipleri oluşmuştur. Aslında 1960’ların sonunda başlayan bu tavır en ciddi sonuçlarını 1970’lerde vermiştir. ( Özbay, 1996)

Bu dönemde mimariyi çatı belirlemiştir. Yapıların üzerine kiremit çatı yerleştirildiği için, tüm plan kurguları kiremit çatının şartlarına göre oluşmuştur. Yapı kütleleri dikdörtgen kütleler veya avlulu bloklar halinde tasarlanmağa başlanmış, hasta bakım üniteleri ‘I’, ‘T’ veya ‘L’ şeklinde oluşmuştur. Tek çekirdek kullanılmış, çekirdek aynı zamanda poliklinik, teşhis, tedavi, ameliyathane idare v.b bölümleri içeren alçak bloklar ile hasta bakım ünitelerini içeren yüksek blok arasında mafsal işlemi de görmüştür. Katta çoğu kez iki hasta bakım ünitesi yer almaktadır. Ancak iki ‘L’ bloğun yanyana getirilmesi ile oluşan şemalarda uygulanmıştır. (Özbay, 1996)

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın