Ayak Nedir – Ayak Hastalıkları

Ayak Nedir – Ayak Hastalıkları Hakkında Bilgiler

İnsanlarda ve hayvanlarda bedeni taşıyan ve yürümeyi sağlayan organ.

Ayak Anatomisi

İnsanda ayak üç bölüme ayrılır: Bilek; tarak ya da ayaktarağı; parmaklar. Ayak bileği iki sıra halinde dizili yedi kemikten oluşur. Birinci sırada aşık kemiği ile topuğu oluşturan topuk kemiği yer alır. İkinci sıra, sandal kemik, üç tane konik kemik ve zarsı kemikten oluşur. Ayak tarağı, ayak tarağı kemikleri diye adlandırılan, birbirine koşut dizilmiş beş kemikten oluşur. Bu kemikler hem bilek kemikleriyle, hem de parmak kemikleriyle eklemlenirler. Ayak parmakları, başparmak dışında üçer kemikten oluşurlar, başparmağınsa iki kemiği vardır.

Kaval kemiği-bilek kemiği eklemi düzeyinde, ayağın üst bölümü bir eğim gösterir, buraya ayağın boynu denir; taban adı verilen alt yüzdeki kemik, beden ağırlığını yere ileten esnek bir yay biçimindedir.
Ayağı oluşturan yirmi altı kemik birbirlerine çok sayıda bağla bağlanmışlardır. Ay ak, açıcı ve büzücü kasların yardımıyla bacak üstünde hareket eder. Büzücü kaslar arasında en önemlileri baldır ikiz kaslarıdır ve baldırın çıkıntısını oluştururlar; bu kaslar yukarda uyluk kemiğinin eklem yumrularına yapışırlar; aşağıdaysa,Akhilleus kirişi denen ve topuk kemiğinin arka ucuna yapışan bir kirişle sona ererler. Bunların dışında, kaldırıcı kaslar ayağı içe ve dışa döndürürler.
Memeliler arasında ayakları kemik ve kas yapısı bakımından insana en yakın hayvanlar, her parmağında tırnak olan hayvanlardır; ama bu hayvanların ayakları daha kısa ve daha dardır; tabanda da kubbeleşme görülmez. Dörtellilerin ve dört- ayaklıların tırnakları insanınkinden uzun, ama tabanları çok daha küçüktür. Gevişgetirenlerde ve kalın derili memelilerde ayak yapısı çok daha yalınlaşmıştır. Bilek ve tarak kemiklerinden bazıları ve parmak kemiklerinden çoğu yoktur; ayak, toynak adı verilen boynuzsu bir maddeyle kaplıdır. Kuşlarda ayak bileğini ve ayak tarağını tek bir kemik oluşturur; sürüngenlerdeyse, tersine,birçok kemik ayırt edilir. Omurgasız hayvanlarda gerçek bir ayak bulunmaz; bununla birlikte yumuşakçalarda hayvanın hareketliliğini sağlayan kaslı uzantıya
“ayak”adı verilir. Değişik yumuşakça kümeleri bu ayağın biçimine göre| ayırt edilirler.

AYAK HASTALIKLARI

İnsan ayağının biçimi, çocuk felci gibi bir hastalık nedeniyle ya da doğum sırasında bir oluşum bozukluğuna bağh olarak bozulmuş olabilir. Bu biçim bozukluğu, yerle normal teması önler. Ayaktaki oluşum bozuklukları şöyle sıralanabilir: 1. İçe çarpık ayakta (varus), ayak içe doğru dönüktür ve dış kenarı üstüne basar; 2. dışa çarpık ayakta (valgus), ayak dışa doğru dönüktür ve iç kenarı üstüne basar; 3. at ayağında (pes equinus) ayak aşırı bir uzama durumundadır ve yere parmakların ucuyla basar; 4. bir başka biçim bozukluğu (talus) da, ayağın aşırı büzülmesidir: Ayak parmakları yukarıdadır ve ayak yere topukla basar. Bu dört sakatlık biçimi çoğunlukla ikişer ikişer bir arada görülür: Sözgelimi at ayağı, genellikle içe ya da dışa çarpıktır. Düztabanlıkta taban kubbesi silinmiştir; ayağın iç kenarı tam olarak yere basar; iç aşık çıkıntısı da aşağı yukarı aynı düzeye iner. Düztabanlık özel tabanlıkların kullanılmasıyla iyileştirilebilir. Çukur ayaksa, eğimi yitmiş ayaktır.
Değişik ayak hastalıkları arasında ayakkabı vurmasına bağlı ağrılı nasırlar, parmaklararası mantar (atlet ayağı), donmalar, tırnak batması, taban siğilleri, başparmağın içe ya da dışa dönmesi, ayak parmaklarının birbiri üstüne binmesi, vb. sayılabilir.

Etiketler:

Yorum yazın