Apraksi Nedir

Apraksi Nedir

APRAKSİ, psikol.. amaçlı hareketler yapma yetersizliği Bu yetersizliğin nedeni, herhangi bir duygu bozukluğu ya da kaslarda oluşan bir felç değil, beynin üst ya da ön bölümlerindeki doku bozukluklarıdır. Apraksi. gövdenin tümünü değil yalnızca bir bölümünü etkiler.

Örneğin; yüz, bacak, kol ya da bedenin bir yanının etkilenmesi gibi. Hastalığın hafif olduğu durumlarda hasta beceriksiz görünür; bardağı elinde tutamaz, yürürken dizleri bükülür; hastalık yüzdeyse sözcükler ağızdan çıkarken, anlamsız seslere dönüşebilir. Hastalığın ileri olduğu durumlardaysa, hasta bunamış bir yaşlı izlenimi uyandırır. Tek başına birçok işi yapamaz duruma gelir.

Yorum yazın