Antiseptik Nedir

Antiseptik Nedir – Antiseptik Hakkında Bilgiler

Antiseptikler, bakteri şeklindeki mikropları öldüren veya onların çoğalmasını engelleyen kimyasal eriyiklerdir. Bunlar, vücut derisi veya elbise v b. şeyler üzerindeki bakterilerin yok edilmesi için kullanılırlar.

Antiseptik solüsyon nedirAntipestikler hastalıkların yayılmasını engellerler. Salgınlar veya salgın hastalıklar mikroplar yüzünden ortaya çıkar. Mikroplar arasında bakteri,virüs veya mantarlar bulunur. Antiseptikler, genel olarak bakterilerin öldürülmesinde kullanılırlar.

Havada, cisimler üzerinde ve insan vücudu da dahil hayvanlarda bir sürü mikrop bulunur. Bu mikropların çoğu zararsızdır, hatta bazıları insanlar için yararlıdır. Deri üzerinde bunlardan belirli ölçülerde bulunması bir zarar vermez, ancak herhangi bir çizik veya kesilme durumunda bu mikroplar açılan yarayı azıtırlar. İnsan vücudu, zararlı mikroplarla mücadele eder, ancak mikroplar çok ise vücudun dışarıdan yardım görmesi gerekir.

Vücut içindeki hücreler çok duyarlıdırlar ve kuvvetli kimyasal maddelerden etkilenirler. Bu nedenle antiseptikler sadece vücudun dışında kullanılırlar, bazı çok kuvvetli antiseptikler deriye bile zarar verirler. Bu nedenle bunlar örneğin döşemelerin temizlenmesinde kullanılırlar. Bu tür antiseptiklere dezenfektan adı verilir.

Salgın hastalıklar hakkındaki bilgilerimizi bu alanda çalışmalar yapmış olan ve aralarında Joseph Lister, Louis Pasteur, Ignaz Semmelvveis ve Robert Koch’un bulünduğu bilim adamları geliştirmiştir.

Bazı antiseptikler mikropları öldürürler, bazıları ise büyümelerini veya çoğalmalarını engellerler. Bir bakteri, üç saat içinde bin bakteri oluşturacak biçimde çoğalabilir. Bazı mikrop türleri, çevrelerinde spor adı verilen sağlam kabuklar oluştururlar. Antiseptikler, spor içinde olan mikropları öldüremezler. Antiseptikler, mikropların tümünü yok etmezler (sterilizasyon), ancak çoğunu öldürürler.

Sabun zayıf bir antiseptiktir. Operatörler, bir ameliyat yapmadan önce tırnaklarını, ellerini ve kollarını iyice yıkarlar. Bir ameliyat odasında elden geldiğince az mikrop olması gerekir. Ameliyat odasındaki mikroplar, iyileşmesi oldukça güç olan hastalıklara yol açarlar.

Kan alınırken veya iğne yapılırken deri üzerine sürülen alkol iyi bir antiseptiktir.

Etiketler: ,

Yorum yazın