Antipsikiyatri Hareketi Nedir

Antipsikiyatri Hareketi Nedir

ANTİPSİKİYATRİ, psikol, ilaç ve mekanik araçlarla yapılan tedavilerin yetersizliğini ileri süren görüş. Terimi ilk kez 1967’de Cooper kullandı ilâç ve mekanik yollarla yapılan tedavilerden elde edilen olumlu sonuçların sürekli olmadığının ve bir süre sonra hastalığın yinelendiğinin görülmesi üzerine, en etkili tedavinin ruhsal alanda gerçekleşmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu akımın temel görüşlerinden biri, hastanın toplumsal ilişkilerini sürdürmesidir. Toplumdan soyutlanarak, akıl hastanesine kapatmak ve orada iyileştirmeye çalışmak olumlu sonuç vermemektedir. Aynı zamanda psiko-sosyal açıdan ele alınacak olursa, öteki bireylerle etkileşimin olmadığı bir ortamda hasta dış dünyayla tümden ilişkisini kesecek ve tedavi olasılığı oldukça düşük olan bir “vak’a” durumuna gelecektir. Bu akımın öncüleri ayrıca zorunlu olmadıkça, hastayı meslek sorumluluklarından koparmamak yoluna gidilmesi gerektiğini savunurlar.

Yorum yazın