Antijen Nedir

Antijen Nedir – Antijen Hakkında Bilgiler
Bir organizmaya girdiğinde bu organizmanın özel antikorlar oluşturmasına yol açan her çeşit madde. Molekül kütlesi genellikle yüksek olan antijenler, farklı kimyasal gruplarda (proteinler, polinükleotitler, poliositler, yağlar, hattâ daha yalın kimyasal moleküller) toplanırlar.
Molekülün kimyasal yapısı ne olursa olsun, antijen özelliği, molekülün bir bölümü tarafından verilir. Bu bölüm molekül üstünde belirli bir yerdedir ve organizmaya girdiğinde yapısının, konumunun özelliği gereği, antikor üretimine yol açabilir. ABO kan grubu sistemini oluşturan antijenler (aglütinojenler) bunun en iyi örneklerinden birini oluştururlar: Aglütinojenler, alyuvarın lipo-protein zarının yüzeyinde yerleşmiş 4 şeker molekülünden oluşurlar.Aynca, büyük bir molekül (sözgelimi protein), birbirine benzeyen ya da birbirinden ayn birçok antijen bölgesi içerebilir. Antijenler tam anlamıyla oluşmamış bir biçimde de bulunabilir ve “hapten” diye adlandırılırlar: Haptenler tek başlarına antikor üretimine yol açamaz, ancak kütlesi daha yüksek’moleküllerle birleşip antijene dönüştükten sonra bu özelliği edinirler (bununla birlikte, bütün durumlarda, molekülün antijen özelliğini hapten verir). Günümüzde antijen yapılarını daha iyi tanıyan araştırmacılar, bağışıklık yönünden yetersiz kişileri tedavi etme amacıyla, kimyasal bireşimle antijen üretimine yönelmişlerdir.
Proteinlerin çoğu, özellikle de glikoproteinler, yapılarında aromatik aminoasitler taşıdıkları zaman iyi bir antijen etkisi gösterirler. Buna karşılık, polisakaritlerin bağışıklık kazandırma yeteneği çok değişkendir; lipoproteinlerdeyse bu yetenek hiç yoktur. Antijenin boyu büyüdükçe, antijen özelliği belirginleşir; çözünmeyen ve molekül kütlesi çok yüksek olan özel antijenler (bakteriler, alyuvarlar), çözünen ve molekül kütlesi düşük olanlara oranla daha yüksek antijen etkisi gösterirler.
Molekül kütlesi düşük antijenler, ancak molekül kütlesi yüksek proteinlerle (yardımcı maddeler) birleştiklerinde gerçek antijen etkisi kazanırlar.

Yorum yazın