Antiepileptik İlaçlar nedir

Antiepileptik İlaçlar nedir

ANTİEPİLEPTİK, ecz., epilepsi ya da dilimizde sara denen hastalığın iyileti-minde kullanılan ilaçların genel adı. Brom tuzlarının sara nöbetlerini engellemede etkili olduğu ilk kez 1857’de anlaşıldı. Zamanla bunların yan etkilerinin fazla olduğu görülünce daha etkili ilaçlar bulunması için çaba harcandı. Günümüzde değişik türde sara nöbetlerinde etkili, çeşitli kimyasal yapılarda ilaçlar bulunmaktadır Bunların başlıcaları fenobarbital, hidantoin, karbamazepin, etosuksimid ve sodyum velproattır. Epilepsi nöbetlerinin çoğunda kasılma ve çırpınmaların (konvulsiyonların) bulunuşu nedeniyle antiepileptiklere, eşanlamlı olarak antikonvulsif ilaçlar da denmektedir.

Yorum yazın