Anormal Davranış Nedir

Anormal Davranış Nedir , Anormal Davranış Nedenleri

ANORMAL DAVRANIŞ, psikol davranış bozuklukları. Davranışların niteliği davranışın var olduğu ortama, niceliğine ve tanımlama yollarına göre değişebildi. Nedenleriğinden normal ve anormal davranış arasında kesin bir ayırım zorsa da genelde anormal kişileri betimlemede kullanılan ayırımlar şunlardır: Akıl hastanesinde tedavi, toplumsal uyumsuzluk, psikiyatrik tanı, psikiyatrik yardım isteme vt psikolojik testler. Psikologlar davranış bozukluklarını nitelik ve niceliklerine göre dört önemli sınıfa ayırmaktadır:

1. Beyin bozuklukları: Organik bir bozukluğun etkisiyle ortaya çıkar, genellikle yaşlılar ve alkoliklerde görülür.

2. Kişilik bozuklukları: Bu durumda gerçekle olan bağlantı kopmaz ve sanrılara rastlanmaz. Ana sorun hastaların toplumsal ilkelerden sapan kişilik özellikleri geliştirmiş olmalarıdır.

3. Psikoz: Şiddetli bir davranış bozukluğu olup gözetim altında bakımı gerektirir. Gerçekten oldukça kopuk bir dünyada yaşayan psikotiklerde sanrılara, duygu ve düşünce bozukluklarına sıklıkla rastlanır.

4. Nevroz: Hafif şiddette; kişinin aşırı kaygılı ve huzursuz olmasını, işinde ve kişi -lerarası ilişkilerinde yetersizleşmesini içeren bir davranış bozukluğudur. Savunma mekanizmalarının başarısızlığı sonucu ortaya çıkar. Ancak hastane bakımı gerektirecek kadar önemli değildir.

Yorum yazın