Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1967):

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1200 yataklı eğitim hastanesinin projesi, sınırlı bir yarışma ile elde edilmiştir. Yarışmaya katılacakları jüri tespit etmiş, koyduğu kriterlere dayanarak başvuran 34 büro arasından 11’ini seçmiştir. ( Kırımlı, 1870)

Yarışma 1967yılında tamamlanmıştır. 31 Mayıs 1967 günü toplanan jüri, üç günlük bir çalışmadan sonra, gelen projeler arasından Dr. Teoman Doruk’un projesini birinciliğe; Şekil 50 görüldüğü üzere; Affan Kırımlı, Turgut Övünç ve Süha Toner’in projesini ikinciliğe; Vedat Dolakay, Orhan Dinç ve Yılmaz Uğurlu’nun projesini de üçüncülüğe seçmiştir. ( Kırımlı, 1870)

Şekil 50. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yarışma Maketi.
Kaynak : Kırımlı, Affan., 1970 , “ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi” Mimarlık Dergisi . sayı: 3. s. 58
Süre ve ücret konusunda birincinin şartname bilatıfına itirazda bulunması ve sözleşme imzalamasından vazgeçmesi üzerine, tatbikat projelerinin tanzimi işi, jüri tarafından ikinciliğe layık görülen A. Kırımlı, T. Övünç ve S. Toner’e verilmiştir. ( Kırımlı, 1870)

Genel olarak hastane yatırımlarının arttığı ve farklı şema tiplerini ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde, önceki dönemin aksine, hastanelerin yatak sayıları artmış ve 100, 200yataklı hastanelerin yerine 500, 1000 yataklı hastaneler gündeme gelmiştir. Doğal olarak poliklinik, teşhis- tedavi bölümleri büyümüş ve hasta bakım ünitelerinin (yatak bloklarının) altına sığmaz hale gelmiştir. Bu üniteler ayrı blok olarak, çözülmeğe başlanmıştır.( Özbay, 1996)

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın