Alkoliklik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı

Alkoliklik ve uyuşturucu madde alışkanlığı

Silinen bütün toplumlarda bazı insanlar, bilinç değişikliklerine neden – olan maddeler kullanma alışkanlığı edinmişlerdir. Bu gibi maddeler iki ana grupa ayrılır: bira; şarap ve sert içkiler gibi alkollü içkiler ve esrar (haşiş), meskalin, kokain, eroin ve LSD gibi uyuşturucu maddeler. Bunlardan bazıları sık sık büyük dozlarda alınmadıkça daha zararsızdır; öbürleri ise küçük dozlarda bile bireyi tümüyle egemenlik altına alan bir bağımlılık oluşturmaktadır.

Alkole Duyarlık

Alkolikler, sonunda belirgin zihinsel ve bedensel bozukluk gösterecek derecede alkole bağımlı olan içicilerdir. Alkoliklerin çoğu, sürekli olarak çok içki içen kimselerdir , bununla birlikte çeşitli türde alkol düşkünlükleri bilinmektedir. Bazı kimseler yıllarca düzenli olarak içer ve bunun sonucu orta yaşlarının sonlarına doğru bedence harap olurlar. Başkaları ise uzun süreler alkol kullanmadan durabilirler, ama alkolle karşılaştıkları zaman içtikleri miktarı denetleyemezler. Birkaç gün yada hafta süren şiddetli alkol nöbetleri sık görülür.
Alkoliklerin çoğu ortayaşlı erkeklerdir; bununla birlikte son yıllarda daha genç yaşlarda ve daha fazla sayıda kadının alkol alışkanlığı edindiğini gösteren belirtiler vardır. Bazı mesleklerdeki insanlar, sözgelimi garsonlar, satıcılar, denizciler, şirket müdürleri, barmenler ve içki sanayilerinde çalışan insanlar alkolikliğe özellikle yatkın olurlar.

Alkoliklik, genellikle yavaş gelişir. Alkolik çoğu kez sıkıntı ve tedirginliği gidermek için, bunu kısa bir süre sağlayacak olan alkole başvurmakla işe başlar. Ne var ki, alkole dayanıklılık hızla oluşur ve sıkıntıdan kurtulmak için içilen miktar artırılır. Alkolikte yavaş yavaş alkole fizyolojik bağımlılık oluşur, öyle ki alkolden yoksun bırakılırsa, bırakma belirtileri gösterir . Bunların arasında bulantı ve kusma, titreme, bellek yitirimleri, sara nöbetleri ve delirium tremens (alkolik hezeyanı) 141 görülür. Patolojik içme durumuna, işe gidememe yada sarhoşluk nedeniyle iste çekilen zorluklar, aile ve evlilik uyumsuzlukları, parasal güçlükler, kafa ve beden sağlığının bozulmasına bağlı güçlükler eşlik eder.
Alkol alışkanlığının bedende neden olduğu bozukluklar arasında, mide iltihabı (gastrit), peptik ülser (mide ülseri), karaciğer sirozu, pankreas iltihabı, kalp kası zedelenmesi vardır. Şiddetli bellek bozuklukları ile beyin harabiyeti seyrek değildir. Ruhsal bozukluklar arasında, kimi zaman intiharla sonuçlanan belirgin suçluluk duygularının eşlik ettiği şiddetli depresyon vardır.

Alkolikliğin tedavisi, alkoliği içki ile ilgili bir sorunu olduğu yolunda bilinçlendirmeyi amaçlar. Bazı uzmanlar alkoliklerde bir metabolizma kusurunun bulunduğu kanısındadırlar ve çoğu vakalarda alkolün tümüyle kesilmesi zorunlu görülmektedir. Bunu sağlamak için psikoterapi, iğrendirme tedavisi ve ilaç kullanılır.

Uyuşturucu Madde Alışkanlığının Tehlikeleri

Uyuşturucu madde alışkanlığı, bu maddelerin kullanana ve başkalarına zarar verecek şekilde, sık sık tıp dışı amaçlarla kullanılması demektir. Uyuşturucu maddelerin hepsi tehlikeli olabilir ve bazılarının kullanılmasını çekici kılmaya yönelik bazı sosyal tutumlara karşın, çok dikkatli kullanılmalıdırlar. Uyuşturucu maddeler şaşılacak çeşitlikte bitkilerden elde edilmektedir. Bununla birlikte morfin ve eroin dahil büyük bir uyuşturucu madde grupu haşhaştan çıkarılır, bu tür ilaçlara afyonlu ilaçlar (narkotikler) denir. Son zamanlarda laboratuvarlarda alışkanlık veren yeni yeni ilaçlar geliştirilmiştir.

Alışkanlıklarına para yetiştiremeyen uyuşturucu madde düşkünleri (narkotiklere, hızla celisen dayanıklılık, giderek artan dozları zorunu kılar) suça yönelirler. Günlük «istihkak» ından yoksun kalanlar, aldıkları son dozdan 8-12 saat sonra şiddetli bir rahatsızlık, kusma, ishal ve uykusuzluk çekmeye başlarlar. Bu gibi belirtiler 3-7 gün sürer ve ölümle sonuçlanabilir. İlaca bağımlılığın getirdiği rahatsızlıklar arasında, aşırı dozda uyuşturucu madde alma, karaciğerin bozulması, kan zehirlenmesi ve akciğer iltihabı (pnömoni) vardır.

«Hafif» diye adlandırılan uyuşturucu maddelere (barbituratlar ve hafif uyuşturucular) bağımlılık, uykusuzluğun  ve tedirginliğin tedavisinde bu ilaçların yaygın kullanımı nedeniyle ciddi bir sorundur. Bu tür ilaçlar dayanıklılık ve fizyolojik bağımlılık oluşturma güçleri bakımından farklılık gösterirlerse de, kullanan kimsenin kişiliğine ve toplumsal baskılara bağlı olarak, zamanla öbür uyuşturucu maddelerin, narkotiklerin, kokainin ve LSD’in kullanılmasına yolaçabilirler.
LSD «seanslarında yanılsama, sanrı, zaman duygusunun değişime uğraması, çarpık yargılama, zihin karışıklığı ve yön belirleme bozuklukları yaşanır. Uyuşturucu madde kullanılmasından haftalar, hattâ aylarca sonra bile geri dönmelerin olduğuna (ilacın etkilerinin yinelendiğine) ilişkin görüşler de vardır. LSD kullanımından vazgeçtikten sonra, yada amfetamin alınmasının kesilmesinden sonra, herhangi bir bırakma belirtisi ortaya çıkmaz. Amfetaminler  süratle bir öfori (kendini aşırı derecede zinde hissetme hali) nöbeti oluşturur ve yüksek dozlarda şiddetli paranoid psikoza yolaçabilirler.

Esrar (Haşhaş) Tartışması

Hint kenevirinden çıkarılan öfori verici ve gevşetici bir madde olan Cannabis sativa’nın tehlikeli bir alışkanlık yapan uyuşturucu mu. yoksa zararsız bir keyif verici madde mi olduğu konusu tartışmalı olmaya devam ediyor. Kenevirin kurutulmuş yapraklarına marihuana, çiçekli başlardan elde edilen reçineye ise esrar adı verilir. Küçük dozlarda haşiş, bir rahatlama döneminin ardından heyecan duygusu, bilinç yükselmesi, onun ardından da bitkinlik yapar.

Yorum yazın