Çölde Yaşayan İnsanlar

Çölde Yaşayan İnsanlar Çöllerde nüfus azdır. Bunun da önemli bölümü, ekin yetiştirmeye yeterli suyun bulunduğu vahalarda yaşar. Bazen insanlar çölde bir kuyu kazarak ya da bir akarsu ve gölden boru ya da kanallarla su getirerek bir vaha oluşturur. Çöl alanlarında göller oluşturmak için Nil nehrindeki Asvan yüksek barajı gibi barajlar kurulur. Yöredeki kurak toprak sulanır ve ayrıca baraj hidroelektrik enerji sağlar. Vahalarda büyük kentler de görülebilir. Bazıları, ... Okumaya devam edin →

Çöllerin Yayılması

Çöllerin Yayılması Günümüzde yeryüzündeki toprakların 1/3’ü çoraktır. Ama, bu oran hızla büyümektedir. Dünya nüfusunun % 14’ünü oluşturan 628 milyon insanın geleceğini, artan kuraklık: tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletlerde, “Çölleşme” konusunda düzenlenen toplantılarda verilen rakamlara göre 628 milyon insanın 50 – 78 milyonu, doğrudan doğruya çölleşme dolayısıyla üretimin düşmesi yüzünden aç kalacaktır. Çorak kuşak, ... Okumaya devam edin →

Çölde Yaşayan Hayvanlar ve Bitkiler

Çölde Yaşayan Hayvanlar ve Bitkiler Hakkında Bilgiler Çöllerin,çoğu metrekareye yılda 25 mm.den daha az yağış alır. Yağışlar sırasında yağmur suları kurak topraktan hızla akarak ya da kuru havada buharlaşarak hemen yok olur. Bazen yağmur damlaları daha yere düşmeden buharlaşıverir. Sonunda toprakta bitkilerin gelişebilmesini sağlamaya yetmeyecek kadar az su kalır. Ama, gene de bol yağışlardan sonra çölün birden canlanıverdiği görülür. Toprakta yıllar boyunca ... Okumaya devam edin →

Çöl Nedir

Çöl Nedir Çöl sözcüğüyle insanın gözü önünde genellikle, ufka kadar uzanan uçsuz bucaksız kum tepeleri canlanır. Bir deve kervanının kızgın güneş altında, uzaklarda palmiye ağaçlarının oluşturduğu bir vahaya doğru ilerlediklerini düşlemek de olasıdır. Ama, tipik çöl görünümü bu değildir. Düşlediğimiz görünüme olsa olsa, Büyük Sahra’nın ya da Ortadoğu’nun pek az yerinde rastlanabilir.       SICAK, SOĞUK VE KURAK Kuşkusuz, ... Okumaya devam edin →

Modern Mimari Akımlar

Modern Mimari Akımlar XIX. yüzyıl mimarinin kökleri de bir önceki yüzyılın son çeyreğine uzanmaktadır. Büyük yapıların planlanmasında 1880 ve 1890’ların Chicago mimarlarının etkisi kadar, İngiliz mimarlarının da etkisi olduğu kabul edilmelidir. Art Nouveau’dan etkilenen mimarlar arasında adı geçen, İspanya’da Gaudi, İskoçya’da Mackintosh, Belçika’da Horta ve Van de Velde, Almanya’da Endell, Fransa’da Guimard gibi mimarların ... Okumaya devam edin →

Makine Çağı Mimarisi – Mühendisliğin Mimariye Katkısı

Makine Çağı Mimarisi – Mühendisliğin Mimariye Katkısı Kişisel anlatım özgürlüğü demek, tüm mimar, sanatçı ve ustaların, öteden beri belirlenmiş bir düzenin sınırları içinde kalma zorunluğuyla davranmalarının sonu demekti. Kişisel anlatım özgürlüğü bazı tehlike ve sakıncaları birlikte getirdiyse de, eski değerlerin serbestçe tartışıldığı bir ortam yaratması bakımından mimarlığa renk katmıştır. Bir yandan eski ve değişik düzenler öykünmeciliği ... Okumaya devam edin →

Barok , Rokoko ve Kilise Mimarisi

Barok , Rokoko ve Kilise Mimarisi Mimar arkadaşımın, duvarında fotoğrafta önyüzü görünen, Roma’daki Sen Piyer Kilisesinin estetiği ne karşı çıktığını daha önce belirtmiştik. Aslında yapının önyüzünü oluşturan bölüm şimdi gördüğümüz biçimde yapılmayacaktı. Bu bölümü, Michelangelo’nun ölümünden sonra yapımı sürdü ren mimar Maderna eklemiştir. Maderna’nın yaptığı cephe o günlerde kendini gösteren Katolik reformunun otoritesini ... Okumaya devam edin →

Güney Amerika Mimarisi

Güney Amerika Mimarisi Meksika’da Teotihuacan güneş piramidinin gece ışık selinde görünümünü sergileyen fotoğraf, arkadaşımın duvarında asılı bulunan bir başka anıtı göstermektedir. Kristof Kolomb’un içinde yaşadığı dönem Avrupası, Çin ve Japonya ile ticareti geliştirme amacı gütmekteydi. Ancak Atlas Okyanusu ötesinde ne olduğunu görünce AvrupalIlar öncelikle altın, köle ve güç sağlamak için yön değiştirdiler. Kıtayı ele geçirmeye gelenler ... Okumaya devam edin →

Rönesans Mimarisi

Rönesans Mimarisi Özellikleri Hakkında Bilgiler Bugün klasik mimariye dönme eğilimi ne denli yersiz ise, bir zamanlar Avrupa ve Akdeniz’in tek imparatorluğu olan Roma’nın mimari ilkelerine dönüş de o denli gereksizdir. Rönesans’ın ilk evrelerindeki başarılar bizi bugün de etkilemektedir. Çünkü, insanın ortaçağın katı yaşam ve düşünce biçiminden sıyrılarak, sanatta ve bilimde büyük bir sıçrama yapabilecek enerjiyi kendinde bulması ve parlak sonuçlara ... Okumaya devam edin →

Gotik Mimari Özellikleri

Gotik Mimari Özellikleri Hakkında Bilgiler Genç mimar arkadaşımın duvarındaki bir resim gotik mimarinin ne olduğunu açıkça sergileyecek niteliktedir. Uçan payanda denen dış destekler, tonoz ağırlıklarının önemli bölümünü taşıyan öğeler olarak çokça kullanılıyordu. Gotik mimarinin, çağdaş mimar için anlamı romantik ortaçağ mimarisinden çok değişiktir. Arkadaşımın duvarında asılı olan fotoğraftaki yapı ve yine duvarda resmi görülen Nervi’nin ... Okumaya devam edin →