Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri

Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri Hakkında Bilgiler Dünyamızın da içinde bulunduğu sonu olmayan evrenin içine serpilmiş milyonlarca yıldızın boşluktaki hareketlerinin açıklanması birçoklarınca olanaksız bulunmuştur. Oysa, bilim adamlarının büyük bir bölümü evrenin ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Gelişimi

Einstein’in ünlü kuramının iki ana bölümü vardır: Birincisi; 1905’te “özel Görelilik Kuramı” adı ile yayınladığı ilk bölüm, İkincisi de; “Genel Görelilik Kuramı” adını verdiği ve 1916’da yayınladığı ikinci bölümdür. Ortaya atıldığı ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Temelleri

Görelilik Kuramının Temelleri Görelilik Kuramını anlamanın en iyi yolu, Einstein’ı da gerçeğe götüren aynı düşünce dizisini izlemektir. Öteki bilim adamları gibi Einstein’da yeni görüşlerini kendinden daha önceki araştırmacıların düşünceleri ve çalışmaları ... Okumaya devam edin →

İslamda Cuma Neden Önemli

İslamda Cuma Neden Önemli İslâm dininin doğuşundan sonra müslüman ülkelerde kaynağını Tevrat’ta bulan yedi günlük bir zaman süresi benimsendi. Cuma gününü dinlenme, cumartesiyi işbaşı günü olarak alan müslümanlara göre, öteki milletlerde olduğu gibi hafta, yedi günlük ... Okumaya devam edin →

Özel Görelilik Kuramı

Özel Görelilik Kuramı Nedir , Özel Görelilik Kuramı Hakkında Bilgiler Einstein’in Görelilik kuramı kuvvet, hareket ve çekim yasalarına ilişkin eski görüşlere yeni bir çerçeve sağlamıştır. Bu kuramın her iki bölümüne de kısa bir göz atarak tüm fizik dünyasının ana ... Okumaya devam edin →

Genel Görelilik Kuramı

Genel Görelilik Kuramı GENEL GÖRELİLİK KURAMI özel Görelilik Kuramından on iki yıl sonra yayınlanan Genel Görelilik Kuramı bir bütün içinde uzayın fiziksel yasalarını açıklamayı amaç edinmiştir. Aslında özel Kuram, Genel Görelilik Kuramının bir bölümü olarak da düşünülebilir. Genel ... Okumaya devam edin →

1950 ler Sineması

1950 ler Sineması 1950’LERDE SİNEMA 1950’lerde film yapımcıları, büyük bir bunalımla yüz yüze kaldılar. Artık seyirci evindeki sıcak koltuğunda oturup televizyonunu seyretmeyi yeğler olmuştur. Seyirciyi tekrar sinemaya çekebilmek için, prodüktörler yeni film teknikleri ... Okumaya devam edin →

Su Nedir

Su Nedir Su, temizliğin ve arılığın evrensel simgesidir. Ne var ki,doğada saf su çok azdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan şaşılası özelliklere sahip olan bu garip madde’ doğadaki diğer maddelere oranla son derece basit bir yapıdadır. Yunanlı filozof Thales, suyu bütün ... Okumaya devam edin →

Önemli Filmler

Önemli Filmler Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemalarda en çok Amerikan filmleri gösteriliyordu. Almanlar, Ruslar, Fransızlar, İsveçliler, DanimarkalIlar da çok iyi filmler yapıyorlardı, ama nedense onların filmleri o kadar yaygın değildi. Amerikalılar daha çok, tek bir yıldızın ... Okumaya devam edin →

Cumhurbaşkanlığı Forsu Nedir

Cumhurbaşkanlığı Forsu Nedir – Cumhurbaşkanlığı Forsu 16 Yıldız Neyi Simgeler Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı forsu, kare biçiminde olup, ulusal bayrağa benzemektedir. Forsun sol üst köşesinde altın yaldızlı on altı tane beş köşeli yıldız daire biçiminde ... Okumaya devam edin →