Gürcistan Tarihi

Gürcistan Tarihi Hakkında Bilgiler • Tarihöncesi Son zamanlarda yapılan arkeoloji araştırmaları Paleolitik ve Neolitik devirlerde Gürcistan Sovyet Sosyalist cumhuriyetinde yaşayan insanlar hakkında daha çok bilgi edinilmesini sağladı. Alçak Kolhida düzlüklerinde, merkezî Gürcistan’daki Harami vâdisinde ve Güney Osetiya’da yapılan kazılarda Neolitik devre ait kalıntılar bulunmuştur. Bu bölgelerde davar besleyen ve tarımla uğraşan, çalıştıkları toprağa yerleşmiş ... Okumaya devam edin →

Gürcistan Coğrafi Özellikleri

Gürcistan Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgiler Fizikî Coğrafya, Gürcistan’da Alplerin ortaya çıkmasına yolaçan büyük toprak hareketleri döneminde oluşan birbirinden farklı üç ana bölge vardır; kuzeyde Büyük Kafkas sıradağları; merkezde tektonik bir çöküntü veya çukur; güneyde Transkafkas dağları. Genellikle Avrupa ile Asya arasında sınır olarak kabul edilen Büyük Kafkas sıradağlarının güney kanatlarının tamamı (doğudaki Diklos-Mta dağı dahil) Gürcistan’dadır. ... Okumaya devam edin →

Molla Gürani Kimdir

Molla Gürani Kimdir GÜRANi (Molla Şemseddin Ahmed bin İsmail), Osmanlı bilgini (Irak, Güran 1446- istanbul 1488). ilk öğrenimini Irak’ta yaptı. Bağdat, Diyarbakır illerinde zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Sonra Kahire’ye gitti, ibn Hacer-el Akalanî’nin Buhârî konusundaki derslerini dinledi. Müderris oldu. Berkukîye medresesinde fıkıh okuttu. Bir ara Ebu Hanife’ye karşı tutumu yüzünden sürgüne gönderildi. Sonra, tanıştığı osmanlı bilginlerinden Molla ... Okumaya devam edin →

Nazmi Ziya Güran Hayatı ve Eserleri

Nazmi Ziya Güran Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Nazmi Ziya Güran , türk ressamı (İstanbul 1881-ay.y. 1937). Mülkiyeyi (1901), Sanayi-i Nefiseyi (Güzel Sanatlar akademisi) bitirdi (1908). ilk resim derslerini ressam Hoca Ali Rıza’dan alan sanatçı Paris’e giderek (1908) kısa bir süre Julian akademisinde, Marcel Bachet Royer’nin yanında, dört yıl da Cormon’un atelyesinde çalıştı. Paris Resim sergisine bir resmini kabul ettirdi (1912). Almanya, Avusturya müzelerinde ... Okumaya devam edin →

Ignaz Günther Kimdir

Ignaz Günther Kimdir Ignaz Günther , alman mimar ve heyketıraşı (Altmannstein, İnogolstadt 1725-Münih 1775). Heykeltıraş ve ağaç oymacısı o- lan rahip Johann Georg’un yanında yetişti. Münih’te Johann Baptist Straub’un atelye- sine girdi. Münih müzesindeki pişmiş topraktan Şerefli Meryemana (1746) eseri bu devreye rastlar. 1750’de Straub’un atelyesini bıraktı, dekoratör olarak çalışmağa başladı. Rokoko üslûbunda bazı eserler verdi: Mallersdorf (Bavyera) kilisesi ... Okumaya devam edin →

Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserleri

Reşat Nuri Güntekin Hayatı ve Eserleri, Edebi Kişiliği Hakkında Bilgiler Reşat Nuri Güntekin, Türk yazarı (İstanbul 1889 – Londra 1956). Emekli binbaşı Dr. Nuri Beyin oğlu. Çanakkale’de Mekteb-i Ibtidaiyi bitirdikten sonra bir buçuk yıl Çanakkale idadisinde, bir süre İzmir Frère’ler okulunda okudu. Yarışma sınavı kazanarak girdiği İstanbul Dârülfununu Edebiyat fakültesini bitirdi (1912). Bursa sultanîsinin orta kısmında Fransızca öğretmenliği (1913-1915), ... Okumaya devam edin →

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Hakkında Bilgiler GÜNEYDOĞU ANADOLU bölgesi, Türkiye’nin en küçük coğrafî bölgesi; Birinci Türk Coğrafya kongresinin (1941) çizdiği sınırlar içinde 57 200 km2. (Türkiye’nin yüzde 7,6’sı; nüfusu da Türkiye’nin 5,7*si.) • Bölgenin sınırları. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yalnız Urfa ve Mardin ili toprakları bütünüyle yer alır; bunun dışındaki illerin ancak bir kısım toprakları bölge sınırları içine girer: ... Okumaya devam edin →

Güney Buz Denizi

Güney Buz Denizi Hakkında Bilgiler GÜNEY BUZ denizi, Atlas okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint okyanusunun güneyinde Antarktika kıtasını çevreleyen okyanus. Büyük Okyanusun güneyinde, Paskalya adasının doruğu ile ve bu doruğu güneybatıya doğru uzatan sırtla sınırlanan Bellinghausen oluğunun derinliği, 5 398 m’yi bulur. Kerguelen adaları «kıvrımı»nın ötesinde, Hint okyanusunun güneyinde başka bir havza 5 000 m’ye yakın derinliktedir. Ayrıca Atlas okyanusunun güneyinde ... Okumaya devam edin →

Güney Arapça

Güney Arapça Hakkında Bilgiler GÜNEY ARAPÇA blş. i. Samı dillerin batı dalma bağlı arap dil grubu. iki ana bölüme ayrılan güney samî dillerden biri Güney Arapça?dır. Birkaç lehçenin birleşmesiyle geniş bir alana yayılan Güney Arapça: Himyeri (veya Yemen, Yoktan dilleri), Habeşistan samî dilleri (eski habeş veya ca’az düi, yeni habeş dili, Tigrinya, Tigre, Amhar, Gurage, Argobba, Harârî, Gafat) gibi dallara ayrılır. Bugün, Güney Arapça dendiği zaman himyerî ... Okumaya devam edin →

Güney Afrika Edebiyatı

Güney Afrika Edebiyatı Hakkında Bilgiler İngilizce edebiyat Bu edebiyat Thomas Pringle’ın (1789-1834) ülkede altı yıl kaldıktan sonra 1828 ve 1834’te yayımladığı şiirlerle başlar. Bunlar arasında en tanınmışları A Far in the Desert (Çölde, Uzakta) ve Bechuana Boy’dur (Beçuana’lı Çocuk). Şiirin bundan sonraki temsilcileri Víctor Sampson, William Scully, A. V. Hail, A. S. Cripps, Kingsley Fairbridge ve 1925’te bir antoloji yayımlayan F. C. Slater’dir. The Flaming ... Okumaya devam edin →