Hacı Kılıç Medresesi

Hacı Kılıç Medresesi Hakkında Bilgiler Hacı kılıç medresesi, Kayseri’de aynı adlı caminin yanında bir medrese. Hacı kılıç medresesi mimarî düzeni bakımından dikkate değer bir Selçuklu eseridir. Külliyetlin cami ve medrese bölümlerine her ikisi de yapının doğusunda bulunan iki ayrı portaldan ‘girilir. Medresenin portalı kuzeydedir ve girişinde giriş eyvanı bulunur. Bu eyvan avlunun orta yerine rastlamaz. Aynı şekilde, ana eyvan da birincisinin karşısında, ... Okumaya devam edin →

Hacı Bayram Veli Kimdir

Hacı Bayram Veli Kimdir HACI BAYRAM VELİ, türk mutasavvıf ve şairi (Solfasol, Ankara ?-ay.y. 1429). önce Ankara’da Karamedrese’de, sonra Bursa’da müderrislik yaptı. Aksaray’a giderek zamanın ünlü mutasavvıflarından Hamid-i Veli’ye intisap etti. Bir süre onun yanında çile doldurdu. Şeyhiyle hacca gitti. Tasavvuf konularını işleyen şiirler de yazan Hacı Bayram Veli’nin ancak ikisi aruz, üçü heceyle yazılmış beş şiiri ele geçmiştir, ölümüne kadar şeyh ... Okumaya devam edin →

Hacettepe Üniversitesi Tarihi

Hacettepe üniversitesi, Türkiye’de (Ankara) üniversite. Klasik üniversiteleri kapsayan merkezî sistem dışında 892 sayılı özel kanunla kuruldu (1967). 1969-1970 Döneminde bu üniversitede 5 000 öğrenci, 922 öğretim üye ve görevlisi vardı. Hacettepe üniversitesinin ilk bölümü 2 şubat 1954’te Ankara Üniversitesi Tıp fakültesine bağlı Çocuk Sağlığı kürsüsü idi. Daha sonra çalışmalar bu kürsüye bağlı olarak Hacettepe Çocuk hastahanesinde yürütüldü. ... Okumaya devam edin →

Hacerül Esvet Taşı Nedir

Hacerül Esvet Taşı Nedir Hacerül esved (ar. Hacer-ül-Esved, «kara taş»), Kâbe’de bulunan ve müslümanlarca kutlu sayılan kara taş. Bugün, Kâbe’nin doğu köşesinde 1,5 m kadar yükseğe konulan bu taş oldukça parlak ve karadır. Yumurta biçiminde, hafif sarı ve kırmızı damarlı, 30 sm çapındadır. Bu taşın İslâmlıktan önce, Arapların taptığı taşlardan biri olduğu, Kâbe’ye burayı ilk yaptıran ibrâ- him tarafından konduğu söylenir. Bir yangın sonucu ... Okumaya devam edin →

Haccac bin Yusuf Kimdir

HACCAC bin YUSUF, arap devlet adamı (Taif 661-Vâsit 714). Sakafi kabilesinden Urva bin Mes’ud’un torunudur. Gençlik yıllarının nasıl geçtiği yeterince bilinmez. Hayatını yazan kaynaklar yerici nitelikte iddialarla doludur. Çok genç yaşta Arabistan’dan ayrılarak Umayya tahtına geçen Mervanoğullarımn yanına gitti. Abdülmelik ile Nus’ab bin el-Zübeyr arasındaki savaşta halifenin ilgisini çekti. Irak’ta halifenin hizmetine girdi. Hicaz’ın, halifeliğini ileri süren ... Okumaya devam edin →

Haccın Şartları ve Kuralları

Haccın Şartları ve Kuralları Hakkında Bilgiler Hac buluğâ ermiş, hür, kendinin ve hacda bulunduğu sürece bakmakla görevli olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olan her müslüman için farzdır. Haccı yapmak için, vücut sağlığı, yollarda geçen süre içinde güvenliğin sağlanması, zor ve baskının bulunmaması gereklidir. Hacı adayı kadın olursa kocasının veya bir mahreminin beraberinde bulunması gerekir. Hac görevinin yerine getirilmesi sırasında ... Okumaya devam edin →

Kur’an ve hadis’te Hac

Kur’an ve hadis’te Hac Haccın Medine’de farz olduğu konusunda değişik görüşler ileri sürülür. Bunlar arasında haccın hicretin 9. yılında farz olduğu inancı en uygunudur. Kur’anı Kerim’de haccın İslâm dini için gerekli olduğunu bildiren birçok ayet vardır. «insanlar içinde haccı ilân et. Gerek yaya, gerek uzak yoldan arık develere binerek sana gelsinler» (El-Hace, 27). Gerek bu ayete, gerek «Haccı da Umreyi de Allah için tam yapın…» diye başlayan ... Okumaya devam edin →

Habsburg Hanedanı

Habsburg Hanedanı HABSBURG, 1278-1918 arasında Avusturya’da saltanat süren aile. Bu aile, Altenbürg şatosu sahibi Guntram ile tarih sahnesinde görünür (X. yy.). XI. yy.da Werner I, Aargau’da yaptırdığı şatonun adını aldı (Habichtsburg, «Aladoğan şatosu»). Vârisleri, Luzem senyörlüğünü, Yukarı Alsace landgraflığını, Zürich kontluğunu ele geçirdiler. Habsburg ailesi, Rudolf I zamanında imparatorluğa katıldığı zaman (1273), Sch- waben’in önde gelen ailelerdendi. ... Okumaya devam edin →

Haberleşme Hürriyeti – Haberleşme Özgürlüğü

Haberleşme Hürriyeti Nedir – Haberleşme Özgürlüğü Nedir Haberleşme hürriyeti, haber alma ve haber verme hürriyetinden farklıdır. Bu iki kavram arasındaki başlıca farklar, kullanılan araçlardan olduğu kadar niteliklerinden de ileri gelir. Haberleşme özel ve sübjektiftir. İlke olarak da kişilerin özel hayatları dışındaki konularda söz konusu olabilir. Ancak yine de bu kişiler, kendilerine veya bağlı bulundukları kurumlara has sebeplerle, bu konuların gizli kalmasını ... Okumaya devam edin →

Reformasyon Nedir

Reformasyon Nedir Daha önceki bölümlerde, Katolik kilisesinin ortaçağın son yarısında bir yozlaşma sürecine girdiğine ve çeşitli yolsuzluklara sahne olduğuna değinmiştik. Yine bu çağda kilisenin önemli bir siyasal ve toplumsal güç haline geldiğini de belirtmiştik. Bu durum o kadar büyük boyutlara varmıştı ki, ayrıcalıklı bir ruhban sınıfı ortaya çıkmıştı. Bu sınıfın yaşam biçimi halkınkinden farklıydı. Öte yandan kilise zamanla büyük servetler elde ... Okumaya devam edin →