Telefonun İcadı ve Gelişimi

Telefonun İcadı ve Gelişimi Telefon, günlük hayatta en çok alıştığımız aygıtlardan biridir. Dünyanın her tarafında milyonlarca ev, mağaza, işyeri ile fabrikada ve kuşkusuz kent sokaklarında uygun yerlere konulmuş telefon kulübelerinde telefon bulunmaktadır. Kimse dünyada tam olarak ... Okumaya devam edin →

Öklid Geometrisi Nedir

Öklid Geometrisi Nedir İ.ö 300 yıllarında yaşamış bir Yunanlı geometrici olan öklid, geometriyi bir bilimsel dizge (sistem) konumuna getirebilmeyi amaçladı. O zamana değin, gerçi geometri bir aşama yapmıştı, ama yine de derli toplu bir bilim olmaktan uzak bulunuyordu. En azından, Eski ... Okumaya devam edin →

Geometrinin İlk Zamanları

Geometrinin İlk Zamanları Çok küçük yaşlarımızdan beri bir şekiller evreni içerisinde yaşadığımızı biliriz. Çeşitli geometrik şekillere sahip cisimleri görerek ya da onlara dokunarak yapısal özellikleri üzerine bilgiler ediniriz. Kenarların keskinliği ya da yuvarlaklığı, ... Okumaya devam edin →

Heykel Sanatı Nedir

Heykel Sanatı Nedir Heykel, binlerce yıldır, çeşitli nedenlerle insan yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Tarihöncesi insanı, insan ya da hayvan biçiminde yontulmuş canlı varlıkları andıran nesnelerin gizemli bir güç içerdiğine inanmıştır. İlk Heykeller, avcılara olağandışı ... Okumaya devam edin →

Japon Yayılmacılığı

Japon Yayılmacılığı 1929 yılında New York borsasındaki büyük ekonomik çöküntü, dünya çapında bir bunalıma yol açtı. Fiyatlar, ücretler, üretim, iş gücü hızla düştü. İş çevreleri büyük zararlara uğradılar. Ekonomisi dış ticarete bağlı olan Japonya büyük bir darbe ... Okumaya devam edin →

Japonya’nın Ticarete Başlaması

Japonya’nın Ticarete Başlaması 1853 yılında, Pasifik Okyanusu’nda egemenlik kurmayı amaçlayan ABD, Matthew C. Perry adında bir subayın yönetiminde, Japonya’ya bir deniz filosu gönderdi. Filo, yabancıların girmesi yasak olan Japon sularına girdi ve Edo (bugünkü Tokyo) ... Okumaya devam edin →

Zaibatsu Nedir

Zaibatsu Nedir Japon sanayiinin harekete geçmesinde en büyük pay Zaibatsu denen büyük aile şirketlerin indir. Bu şirketler bir ya da birden fazla aileden oluşurdu. Japonya yöneticileri, yeni sanayiler kurma ve işletmeyi, hükümet tekeline almayı hiç düşünmemişlerdir. Böyle bir yöntem ... Okumaya devam edin →

Japon Sanayisinin Kökeni

Japon Sanayisinin Kökeni Çağdaş ekonominin temeli ağır sanayidir. Ağır sanayi, metaller, makineler, makine aletleri, gemiler, lokomotifler, demiryolları, elektrik kablosu, çelik, çimento ve bunun gibi şeylerin üretimi demektir. Gübre,patlayıcı madde, sanayide kullanılan kimyasal maddeler, ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de Seramik Sanatı

TÜRKİYE’DE SERAMİKÇİLİK Türkiye’de seramikçilik, daha çok çinicilik dalında gelişmiştir. Bu nedenle ülkemizde seramikçiliği incelerken, çinicilik sanatındaki gelişmeleri ayrıca gözden geçirmekte yarar vardır. Çinicilik ülkemizdeki en eski ye yaygın sanatlardan biridir. ... Okumaya devam edin →

Modern Japonya’nın Doğuşu

Modern Japonya’nın Doğuşu Derebeyliğin çöküşü, tıpkı yıkılan bir baraj gibi, Japonya’yı ansızın büyük bir insan enerjisi ile karşı karşıya getirdi. Çoğunun yaşamı, iş yokluğundan zoraki tembellik içinde geçen samuraylar, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir ... Okumaya devam edin →