Gülle Nedir

Gülle Nedir GÜLLE i. (fars. gülüle den). Sil. Eskiden taş veya demirden, yuvarlak biçimde, şimdi ise içi doldurulmuş ucu sivri çelik: silindir şeklinde yapılan top mermisi: Bir gülle patlamış da sakınmak için başını saklıyormuş gibi büzülmüş ve sinmişti (Ömer Seyfeddin). Bk. ANSİKL. — dey. Gülle gibi, çok ağır: Ruhunda bir gülle gibi düşen ve orasını darmadağınık eden Kübra*nın hikâyesini … (Sabahattin Ali). Gülle gibi söz. — Atçılık. Belirli ... Okumaya devam edin →

Gülhane Hattı Hümayunu

Gülhane Hattı Hümayunu, Tanzimat devrini başlatan ferman (3 kasım 1839). Abdül- mecid çok genç yaşta osmanlı tahtına geçtiği vakit (1832-1861), kendisini iki güç iş bekliyordu: Mehmed Ali Paşa meselesi ve osmanlı devlet yönetimine yeni bir düzen verme ihtiyacı. Abdülmecid’in saltanatının ilk günlerinde osmanlı ordusu Nizip’te mısır kuvvetlerine yenildi. Bunun hemen ardından Firari Ahmed Paşa bütün osmanlı donanmasını Mehmed Ali Paşa’ya teslim etti. Böylelikle ... Okumaya devam edin →

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Gülhane Askerî Tıp akademisi, türk ordusuna mütehassıs hekimler yetiştirmek ve askerî tıp alanında araştırmalar yapmak amacıyle kurulmuş Tıp akademisi (kuruluşu 29 aralık 1898). XIX. yy. sonlarında İstanbul’da başlayan bir salgın hastalığın «kolera» olup olmadığını araştırmak için Fransa’daki Pastör enstitüsünden getirtilen araştırıcı bir . tıp uzmanının çalışmaları, tıp tahsilinin ıslah edilmesi lüzumunu ortaya koydu. Bu amaçla Almanya’dan ... Okumaya devam edin →

Gülhane Parkı ve Meydanı

Gülhane Parkı ve Meydanı Gülhane veya Gülhane meydanı, İstanbul’da, Topkapı sarayı sınırları içinde büyük bir bahçe. Fatih Sultan Mehmed zamanında Salayı Ce- dîd (yeni saray) adiyle kurulan (bugünkü Topkapı sarayı) ve büyük sarayı çevreleyen duvarların (sûr-i sultânî) içinde kalır, Bâbı Hümayun ve Babüsselâm (Orta kapı) arasındaki Birinci avlu ile Marmara denizi kıyısı arasındaki alanı kaplar. Fr. Kauffer tarafından çizilen İstanbul’un ilk şehir ... Okumaya devam edin →

Gül Baba Türbesi

Gül Baba Türbesi – Gül Baba Tekkesi Gülbaba tekkesi ve türbesi, Budin’de, Budin beylerbeylerinden Yahya Paşazade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan tekke ve türbe (1543-1548). Török (Türk) caddesi yukarısında, şimdiki Gülbaba türbesinin bulun- duğu Gültepesi’nin doğu yamacmdaydı. 60 Kadar dervişi barmdırabüecek kadar genişlikte bir yapı olan tekkenin kalıntıları XIX. yy.ın sonundaki yapım sırasında ortadan kalktı. Tekkede, ortada bir büyük salon; kış ... Okumaya devam edin →

Gül Baba Kimdir

Gül Baba Kimdir GÜLBABA (asıl adı Cafer), bektaşî dervişi (?-Budin 1541). Hayatı hakkındaki bilgiler çeşitli söylentilere dayanıyor. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgüere göre aslen Merzifonlu olan Gülbaba yaşadığı sürece birçok savaşa katılmış ve Kanunî devrinde Budin fethinde şehit düşmüştür. Fetihten sonra Kanunî Sultan Süleyman’ın da hazır bulunduğu cenaze namazı şeyhülislâm Ebussuud Efendi tarafından kıldırılmış ve Budin’de gömülmüştür. ... Okumaya devam edin →

Gül Ağacı

Gül Ağacı GÜL ağacı blş. i. Bot. Yaban gülünden (rosa) türeme çalı görünüşünde süs bitkisi. (Gülgillerden.) — Teknol. Guyana’da yetişen iki ağacın ortak adı. Bk. ansİkl. — ansİkl. Gül ağaçları, dik veya sürüngen, sarmaşık gövdeli, almaşık yapraklı, genellikle tüylü veya dikenli küçük ağaçlardır. Bazı türleri yapraklarını kışın dökmez. Çiçekleri sap ucundan çıkar; bütün kısımları beşli olan çiçekler ya tek tek veya demet halinde ... Okumaya devam edin →

Edebiyatta Gül

Edebiyatta Gül Dünya edebiyatında genel olarak sevgiliyi temsil eden gül, Doğu’da, özellikle türk, arap, fars ve hint edebiyatlarında geniş bir yer tutar. Doğu’da gül konusunu ilk defa işleyen İran ve hint edebiyatıdır. Birtakım eski çin şiirlerinde, minyatürlerinde görülen gül, Divan edebiyatında bazen genç bir delikanlı şeklinde canlandırılır. Eski roma ve yunan şiirinde de gülün sevgili, güzel anlamında kullanıldığı görülür. Gül, türk edebiyatına ... Okumaya devam edin →

Güherçile Nedir

Güherçile Nedir GÜHERÇİLE i. (fars. güherçile). Kim. Potasyum nitratın yaygın adı. (hİnt güherçilesİ de denir.) [Bk. ansîkl.] || Güherçile yatağı. Bk. ansîkl. || Ayrışma güherçilesi, çözelti halindeki sodyum nitrat ve potasyum klorür karışımının çifte ayrışması sonunda elde edilen potasyum nitrat. || Çiçeklenme güherçilesi, nemli duvarlar üzerinde meydana gelen kalsiyum nitrat. || Kar güherçile, çok küçük beyaz billûrlar halindeki saf güherçile. || ... Okumaya devam edin →

Rönesans Heykel Sanatının Genel Özellikleri

Rönesans Heykel Sanatının Genel Özellikleri – Rönesans Heykel Sanatı Çeşitli dünyaların kesişme noktası olan ve Akdeniz’e doğru uzanan İtalyan yarımadası, Roma İmparatorluğumun kalbi olmuştu. Roma batı Hristiyan dünyasının merkeziydi. Kuzey İtalya, özellikle Venedik, Ortadoğu’ya ve doğuya açılan bir kapı olmuştur. İtalyan sanatçıları Batı Avrupa’ya egemen olan gotik sanatını hiçbir zaman tümden benimsememişlerdi. Bunun nedeni de, çevrelerinde ... Okumaya devam edin →