Hacerül Esvet Taşı Nedir

Hacerül Esvet Taşı Nedir Hacerül esved (ar. Hacer-ül-Esved, «kara taş»), Kâbe’de bulunan ve müslümanlarca kutlu sayılan kara taş. Bugün, Kâbe’nin doğu köşesinde 1,5 m kadar yükseğe konulan bu taş oldukça parlak ve karadır. Yumurta biçiminde, hafif sarı ve kırmızı damarlı, 30 sm çapındadır. Bu taşın İslâmlıktan önce, Arapların taptığı taşlardan biri olduğu, Kâbe’ye burayı ilk yaptıran ibrâ- him tarafından konduğu söylenir. Bir yangın sonucu ... Okumaya devam edin →

Haccac bin Yusuf Kimdir

HACCAC bin YUSUF, arap devlet adamı (Taif 661-Vâsit 714). Sakafi kabilesinden Urva bin Mes’ud’un torunudur. Gençlik yıllarının nasıl geçtiği yeterince bilinmez. Hayatını yazan kaynaklar yerici nitelikte iddialarla doludur. Çok genç yaşta Arabistan’dan ayrılarak Umayya tahtına geçen Mervanoğullarımn yanına gitti. Abdülmelik ile Nus’ab bin el-Zübeyr arasındaki savaşta halifenin ilgisini çekti. Irak’ta halifenin hizmetine girdi. Hicaz’ın, halifeliğini ileri süren ... Okumaya devam edin →

Haccın Şartları ve Kuralları

Haccın Şartları ve Kuralları Hakkında Bilgiler Hac buluğâ ermiş, hür, kendinin ve hacda bulunduğu sürece bakmakla görevli olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olan her müslüman için farzdır. Haccı yapmak için, vücut sağlığı, yollarda geçen süre içinde güvenliğin sağlanması, zor ve baskının bulunmaması gereklidir. Hacı adayı kadın olursa kocasının veya bir mahreminin beraberinde bulunması gerekir. Hac görevinin yerine getirilmesi sırasında ... Okumaya devam edin →

Kur’an ve hadis’te Hac

Kur’an ve hadis’te Hac Haccın Medine’de farz olduğu konusunda değişik görüşler ileri sürülür. Bunlar arasında haccın hicretin 9. yılında farz olduğu inancı en uygunudur. Kur’anı Kerim’de haccın İslâm dini için gerekli olduğunu bildiren birçok ayet vardır. «insanlar içinde haccı ilân et. Gerek yaya, gerek uzak yoldan arık develere binerek sana gelsinler» (El-Hace, 27). Gerek bu ayete, gerek «Haccı da Umreyi de Allah için tam yapın…» diye başlayan ... Okumaya devam edin →

Habsburg Hanedanı

Habsburg Hanedanı HABSBURG, 1278-1918 arasında Avusturya’da saltanat süren aile. Bu aile, Altenbürg şatosu sahibi Guntram ile tarih sahnesinde görünür (X. yy.). XI. yy.da Werner I, Aargau’da yaptırdığı şatonun adını aldı (Habichtsburg, «Aladoğan şatosu»). Vârisleri, Luzem senyörlüğünü, Yukarı Alsace landgraflığını, Zürich kontluğunu ele geçirdiler. Habsburg ailesi, Rudolf I zamanında imparatorluğa katıldığı zaman (1273), Sch- waben’in önde gelen ailelerdendi. ... Okumaya devam edin →

Haberleşme Hürriyeti – Haberleşme Özgürlüğü

Haberleşme Hürriyeti Nedir – Haberleşme Özgürlüğü Nedir Haberleşme hürriyeti, haber alma ve haber verme hürriyetinden farklıdır. Bu iki kavram arasındaki başlıca farklar, kullanılan araçlardan olduğu kadar niteliklerinden de ileri gelir. Haberleşme özel ve sübjektiftir. İlke olarak da kişilerin özel hayatları dışındaki konularda söz konusu olabilir. Ancak yine de bu kişiler, kendilerine veya bağlı bulundukları kurumlara has sebeplerle, bu konuların gizli kalmasını ... Okumaya devam edin →

Reformasyon Nedir

Reformasyon Nedir Daha önceki bölümlerde, Katolik kilisesinin ortaçağın son yarısında bir yozlaşma sürecine girdiğine ve çeşitli yolsuzluklara sahne olduğuna değinmiştik. Yine bu çağda kilisenin önemli bir siyasal ve toplumsal güç haline geldiğini de belirtmiştik. Bu durum o kadar büyük boyutlara varmıştı ki, ayrıcalıklı bir ruhban sınıfı ortaya çıkmıştı. Bu sınıfın yaşam biçimi halkınkinden farklıydı. Öte yandan kilise zamanla büyük servetler elde ... Okumaya devam edin →

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul’da, resim, heykel, mimarlık, dekoratif sanatlar alanında öğretim, inceleme ve araştırma yapan akademi. Türkiye’de resim ve mimarlık öğretimi 1877 yılına kadar yalnız Mühendishane, hârp okulları ve askerî rüştiyelerde yapılıyordu. Hükümet, Maarif nezaretine, resim ve mimarlık bölümlerinden meydana gelen bir Sanayii Nefise mektebi’nin açılması için teklifte bulundu (17 ekim 1876); müdürlüğüne de fransız ressamı Guillemet’- ... Okumaya devam edin →

Güverte Nedir

Güverte Nedir GÜVERTE i. (ital. coverta, yüksek ve üstü örtülü’den). Deniz araçlarında ambar ve kamaraların üstünü örten düzlem: Vapur kalkıncaya kadar, güvertenin bir kösesinde oturduk (R. N. GÜntekin). Gene bir vapurun. güvertesinde İstanbuldan ayrılmıştım (Ş.S. Aydemir). [Bk. ansîkl.] Argo, üstünde barbut oynanan masa. || Güverte yolcusu, kamara bileti almayarak güvertede yolculuk yapan kimse. — dey. Güverte seyahati. Argo. Şoför muavininin arka bagajda ... Okumaya devam edin →

Sosyal Güvenlik Nedir – Niçin Gereklidir

Sosyal Güvenlik Nedir – Niçin Gereklidir Sosyal güvenlik, millî dayanışma ilkesinin, gelişmiş bir işbölümü içinde bulunan bir toplumda vaz geçilmez unsurlar haline gelmiş olan kişi ve aile teminatlarının düzenlenişine uygulanması için girişilmiş bir teşebbüs olarak ele alınmalıdır. Böylece, herkes, üçlü bir amaca ulaşacaktır: 1. sağlığını korumak veya gerekli bakım masrafları ne olursa olsun, hastalık veya kaza halinde sağlığına tekrar kavuşmak; ... Okumaya devam edin →