Saray Dansları

Saray Dansları Yaklaşık XIV. yüzyıldan XVI. yüzyıla değin süren Rönesans boyunca, dans, gittikçe incelik kazanmaya başlamıştı. Kusursuz şölenler düzenlemek için, şiir, dans, tiyatro ve pandomim (yalnız jest ve vücut hareketleriyle anlatılan öyküler)bu- rada yapılırdı. Sarayda yaşayanların da bu etkinliklere katıldığı olurdu. Bu eğlenceler “Mask” halinde gelişti. Maskta müzik, şiir, dans, resim ve yontu vardır. Birçok ünlü ozan, müzisyen ve ressam ... Okumaya devam edin →

Ortacağ Dansı

Ortacağ Dansı Ortaçağda savaş, kıtlık ve veba salgını çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Yazında ve resimde, ölüm, acımasız bir dansla tutsağını önüne katmış bir iskelet olarak betimlenir. Çoğunlukla, çaresiz kurbanlarını kendi temposuna uydurmak için keman çalar. İlk Hıristiyan Kilisesinde dans, tapınmanın bir parçasıdır. Papazlar, dans alayını mihrabın çevresinde dolaştırırlardı. Aziz günleri, kilisenin bahçesinde dans ederek ve ilahi söyleyerek ... Okumaya devam edin →

Eski Çağlarda Dans – Dansın Doğuşu

Eski Çağlarda Dans – Dansın Doğuşu Dans vücudun, özellikle de ayakların ritmik hareketidir. İlk insan, tanrılara dileğini kabul ettirmek istediğinde sihirli hareketler ya da dinsel törenler düzenlerdi. Dinsel törenleri daha etkili kılmak için birçok insan bir araya gelir ve aynı ritmik hareketi durmadan yinelerdi. Kabilede doğum, ölüm, düğün, kız ve oğlan çocukların ergenlik yaşına ermeleri gibi önemli olaylar hep dansla kutlanırdı. Bugün bile Yeni Zelanda’daki ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de Çimento Üretiminin Tarihçesi

Türkiye’de Çimento Üretiminin Tarihçesi Türkiye toprakları, çimento üretimi için gerekli kalker, kil ve marn kaynakları yönünden çok zengindir. Yurdumuzda ilk çimento fabrikası 1911 yılında Danca’da kurulmuştur. Bunu 1916’da Eskihisar, onun arkasından da 1928’de Ankara, 1930’da Kartal, 1932’de Zeytinburnu fabrikaları izlemiştir. 1980 sonunda Türkiye’de üretim yapan çimento fabrikalarının sayısı 35’e yükselmiştir. Bunların ... Okumaya devam edin →

Çimento Türleri ve Kullanım Alanları

Çimento Türleri ve Kullanım Alanları Çimento Türleri Portland çimentosunun çeşitli tipleri ve karışımları vardır. Bunlar başlıca beş tipe ayrılırlar. Tipler romen rakamlarıyla gösterilir: Tip I olarak nitelendirilen çimento genel olarak beton yapımında kullanılır. Tip II, çimentonun kullanılması sırasında donana kadar sıcaklığın orta derecede olduğu ya da sülfattı sulara direnç göstermesi gerektiği durumlarda elverişlidir. Tip III çok çabuk sertleşen ince ... Okumaya devam edin →

Çimento Nasıl Üretilir

Çimento Nasıl Üretilir Günümüzde Portland çimentosu, yukarıda saydığımız maddeler yapı mühendislerinin öngördüğü koşulları karşılayacak oranlarda dikkatle bir araya getirilerek hazırlanır. Bu karışım, kuru koşullarda gerçekleştirilen “kuru yöntem” ya da su kullanılarak gerçekleştirilen “yaş yöntem” uygulanarak çok ince öğütülür. Hammadde karışımı, üstteki giriş ağzından döner fırının silindirine girer. Eskiden bu işlem ... Okumaya devam edin →

Asya Dansları

Asya Dansları Asya’da dans, günlük yaşamın önemli bir bölümünü oluşturur. Dans, yüzyıllar boyunca bir tiyatro sanatı ve dinsel törenlerin önemli bir parçası olmuştur. Hindistan’da dans, mitolojik zamanlara kadar uzanır. İnanışa göre Hindu Tanrısı Brahma, tüm dans ve tiyatro sanatı biçimlerinin kurallarını Bharata denilen bilge bir kişiye vermiştir. Yüzyıllar sonra IV. ve V. yüzyılda, yasalar yazılı hale getirildi. Bu yasalara da Bharata Natya Sastra ... Okumaya devam edin →

Çimentonun İcadı ve Tarihi

Çimentonun İcadı ve Tarihi , Çimentonun Tarihçesi Hakkında Bilgiler Çimento, çeşitli yapı gereçlerini bağlamak için kullanılan toz bir maddedir. Kullanmadan önce suyla karıştırılarak hamurlaştırılır. Çimentonun değişik türleri vardır; ama, harç ve beton yapımında kullanılan başlıca tipi Portland çimentosudur. Roma çimentosu, alüminli çimento, Paris sıvası, doğal çimento, beyaz çimento, Sorel çimentosu, taşçı çimentosu, adıyla bilinen türleri de vardır. TARİH Eski ... Okumaya devam edin →

Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar

Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar Andrea Palladio (15X8 -1580) Andrea Polladio’nun İtalyalı bir marangozun oğlu olduğu sanılmaktadır. Palladio, çocukluğunda ta; ustası olmak istiyordu. Ama sonradan en ünlü klasik mimarlardan biri oldu ve çağının mimarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yaptı. Özellikle İngiliz ve Amerikan mimariığım etkiledi. Palladio’nın yapıtlarında;, önemli bir öğe olarak alınmakla birlikte, birçok yapılarda ... Okumaya devam edin →

Çölün Zenginlikleri

Çölün Zenginlikleri Çöller kurak ve çorak olmalarına karşın, insanlar için gene de değerlidir. Bazı yerlerinde arada bir kısa ömürlü, suları tuzlu nehir ve göller belirir. Bunlar buharlaşıp uçunca geriye tuz tabakaları kalır. Gerçi bu tuz katmanında hiçbir şey yetişmez ama, insanoğlu için yararlı ve gerekli bir maddedir. Çöl bölgelerinden endüstride kullanılan bazı tuzlar sağlanır. Ataca ma Çölü’nde endüstride ve yapay gübre yapımında kullanılan ... Okumaya devam edin →