Türkiye’de Çimento Üretiminin Tarihçesi

Türkiye’de Çimento Üretiminin Tarihçesi Türkiye toprakları, çimento üretimi için gerekli kalker, kil ve marn kaynakları yönünden çok zengindir. Yurdumuzda ilk çimento fabrikası 1911 yılında Danca’da kurulmuştur. Bunu 1916’da Eskihisar, onun arkasından da 1928’de Ankara, 1930’da Kartal, 1932’de Zeytinburnu fabrikaları izlemiştir. 1980 sonunda Türkiye’de üretim yapan çimento fabrikalarının sayısı 35’e yükselmiştir. Bunların ... Okumaya devam edin →

Çimento Türleri ve Kullanım Alanları

Çimento Türleri ve Kullanım Alanları Çimento Türleri Portland çimentosunun çeşitli tipleri ve karışımları vardır. Bunlar başlıca beş tipe ayrılırlar. Tipler romen rakamlarıyla gösterilir: Tip I olarak nitelendirilen çimento genel olarak beton yapımında kullanılır. Tip II, çimentonun kullanılması sırasında donana kadar sıcaklığın orta derecede olduğu ya da sülfattı sulara direnç göstermesi gerektiği durumlarda elverişlidir. Tip III çok çabuk sertleşen ince ... Okumaya devam edin →

Çimento Nasıl Üretilir

Çimento Nasıl Üretilir Günümüzde Portland çimentosu, yukarıda saydığımız maddeler yapı mühendislerinin öngördüğü koşulları karşılayacak oranlarda dikkatle bir araya getirilerek hazırlanır. Bu karışım, kuru koşullarda gerçekleştirilen “kuru yöntem” ya da su kullanılarak gerçekleştirilen “yaş yöntem” uygulanarak çok ince öğütülür. Hammadde karışımı, üstteki giriş ağzından döner fırının silindirine girer. Eskiden bu işlem ... Okumaya devam edin →

Asya Dansları

Asya Dansları Asya’da dans, günlük yaşamın önemli bir bölümünü oluşturur. Dans, yüzyıllar boyunca bir tiyatro sanatı ve dinsel törenlerin önemli bir parçası olmuştur. Hindistan’da dans, mitolojik zamanlara kadar uzanır. İnanışa göre Hindu Tanrısı Brahma, tüm dans ve tiyatro sanatı biçimlerinin kurallarını Bharata denilen bilge bir kişiye vermiştir. Yüzyıllar sonra IV. ve V. yüzyılda, yasalar yazılı hale getirildi. Bu yasalara da Bharata Natya Sastra ... Okumaya devam edin →

Çimentonun İcadı ve Tarihi

Çimentonun İcadı ve Tarihi , Çimentonun Tarihçesi Hakkında Bilgiler Çimento, çeşitli yapı gereçlerini bağlamak için kullanılan toz bir maddedir. Kullanmadan önce suyla karıştırılarak hamurlaştırılır. Çimentonun değişik türleri vardır; ama, harç ve beton yapımında kullanılan başlıca tipi Portland çimentosudur. Roma çimentosu, alüminli çimento, Paris sıvası, doğal çimento, beyaz çimento, Sorel çimentosu, taşçı çimentosu, adıyla bilinen türleri de vardır. TARİH Eski ... Okumaya devam edin →

Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar

Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar Andrea Palladio (15X8 -1580) Andrea Polladio’nun İtalyalı bir marangozun oğlu olduğu sanılmaktadır. Palladio, çocukluğunda ta; ustası olmak istiyordu. Ama sonradan en ünlü klasik mimarlardan biri oldu ve çağının mimarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yaptı. Özellikle İngiliz ve Amerikan mimariığım etkiledi. Palladio’nın yapıtlarında;, önemli bir öğe olarak alınmakla birlikte, birçok yapılarda ... Okumaya devam edin →

Çölün Zenginlikleri

Çölün Zenginlikleri Çöller kurak ve çorak olmalarına karşın, insanlar için gene de değerlidir. Bazı yerlerinde arada bir kısa ömürlü, suları tuzlu nehir ve göller belirir. Bunlar buharlaşıp uçunca geriye tuz tabakaları kalır. Gerçi bu tuz katmanında hiçbir şey yetişmez ama, insanoğlu için yararlı ve gerekli bir maddedir. Çöl bölgelerinden endüstride kullanılan bazı tuzlar sağlanır. Ataca ma Çölü’nde endüstride ve yapay gübre yapımında kullanılan ... Okumaya devam edin →

Çölde Yaşayan İnsanlar

Çölde Yaşayan İnsanlar Çöllerde nüfus azdır. Bunun da önemli bölümü, ekin yetiştirmeye yeterli suyun bulunduğu vahalarda yaşar. Bazen insanlar çölde bir kuyu kazarak ya da bir akarsu ve gölden boru ya da kanallarla su getirerek bir vaha oluşturur. Çöl alanlarında göller oluşturmak için Nil nehrindeki Asvan yüksek barajı gibi barajlar kurulur. Yöredeki kurak toprak sulanır ve ayrıca baraj hidroelektrik enerji sağlar. Vahalarda büyük kentler de görülebilir. Bazıları, ... Okumaya devam edin →

Çöllerin Yayılması

Çöllerin Yayılması Günümüzde yeryüzündeki toprakların 1/3’ü çoraktır. Ama, bu oran hızla büyümektedir. Dünya nüfusunun % 14’ünü oluşturan 628 milyon insanın geleceğini, artan kuraklık: tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletlerde, “Çölleşme” konusunda düzenlenen toplantılarda verilen rakamlara göre 628 milyon insanın 50 – 78 milyonu, doğrudan doğruya çölleşme dolayısıyla üretimin düşmesi yüzünden aç kalacaktır. Çorak kuşak, ... Okumaya devam edin →

Çölde Yaşayan Hayvanlar ve Bitkiler

Çölde Yaşayan Hayvanlar ve Bitkiler Hakkında Bilgiler Çöllerin,çoğu metrekareye yılda 25 mm.den daha az yağış alır. Yağışlar sırasında yağmur suları kurak topraktan hızla akarak ya da kuru havada buharlaşarak hemen yok olur. Bazen yağmur damlaları daha yere düşmeden buharlaşıverir. Sonunda toprakta bitkilerin gelişebilmesini sağlamaya yetmeyecek kadar az su kalır. Ama, gene de bol yağışlardan sonra çölün birden canlanıverdiği görülür. Toprakta yıllar boyunca ... Okumaya devam edin →