VERGİ KAÇAKÇILIĞI

VERGİ KAÇAKÇILIĞI Türkiye birçok alanda dünya birincisidir. Birinci olamadığında da ilk sıraları terk etmez pek. Mesela, dünyada gelir dağılımı «en bozuk» ülkeler arasındadır. Rüşvette ilk sıralardadır. Enflasyonun «en yüksek» olduğu ülkeler sıralamasında birinciliği Sudan’a kaptırmıştır, ama ikinciliği kimseye bırakmamakta kararlıdır. Sosyal ayaklanmalar açısından «en fazla» risk (!) taşıyan ülkeler arasında sayılmaktadır. Bütçe açığı ... Okumaya devam edin →

TOPLAM KALİTEYİ UYGULAMA GÜÇLÜKLERİ

TOPLAM KALİTEYİ UYGULAMA GÜÇLÜKLERİ Alınan tüm önlemlere rağmen bu yaklaşıma personelin katılmasını sağlamada güçlüklerle karşılaşılabilir. Çünkü insanlar çalışma alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirmeye hazır olmayabilirler. Aynı zamanda sendikalar da isteksiz davranmaktadırlar. Çünkü işçiler üzerindeki etkilerini kaybedeceklerinden korkarlar ve bu konuda kayıtsız kalmayı tercih ederler. Bu engelleri ortadan kaldırmak için iyi bir bilgilendirme ... Okumaya devam edin →

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KAPSAMI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KAPSAMI Toplam Kalite Yönetimi, bir kuruluşun, • Muhasebesinden pazar araştırmaya, tasarımdan reklam servisine kadar bütün birimlerini • Memurundan en üst kademesine kadar bütün seviyelerini, • Santral memurundan genel müdürüne kadar bütün elemanlarını • Butondan enerji santraline, danışmanlık ve montajdan satış sonrası bakıma kadar bütün mamul ve hizmetleri kapsayacak şekilde uygulanır. Bu maddelerden de anlaşıldığı üzere toplam ... Okumaya devam edin →

JURAN’IN KALİTE YAKLAŞIMI

JURAN’IN KALİTE YAKLAŞIMI Juran’ı simgeleyen en önemli kavramların başında “kullanıma ya da amaca uygunluk” şeklindeki tanımdır.Juran’ın 85115 kuralına göre bir organizasyondaki problemlerin %85’i kötü tasarlanmış süreçlerden kaynaklanmaktadır. Kurumlardaki sistemlerde yönetim tarafından kontrol edildiğine göre, problemlerin %85’i yönetimden kaynaklanır. Kalitenin planlanabilmesi için Juran yöneticileri için stratejik kalite planlaması adını verdiği ... Okumaya devam edin →