Kayıt Dışı Gelir–Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt Dışı Gelir–Kayıt Dışı İstihdam Kayıt dışılık kullanıldığı yere göre anlam kazanan bir kavramdır. Kayıt dışı ekonomi denildiğinde akla gelen iki önemli konu kayıt dışı gelir ve istihdam olmaktadır. 2.4.1.KD Gelir; toplam ekonomik gelirin milli muhasebe hesaplarında kapsanmayan kısmı kayıt dışı milli geliri oluşturur. Kayıt dışılığın önemli sonuçlarından biri olan vergi kayıpları açısından ele alındığında ise kayıt dışı gelir, ... Okumaya devam edin →

HİSSE SENEDİNİN HALKA ARZI ve BORSADA İŞLEM GÖRMESİ

HİSSE SENEDİNİN HALKA ARZI ve BORSADA İŞLEM GÖRMESİ Borsada işlem görüyorsa halka arz edilmiştir. Sermaye piyasası açısından halka arz sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi ile HS’nin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli işlem görmesini ifade etmektedir. • İşletme açısından kolay finansman sağlar • Şirkete ... Okumaya devam edin →

TAHVİL İLE HİSSE SENEDİNİN FARKLARI

TAHVİL İLE HİSSE SENEDİNİN FARKLARI Hukuki açıdan ; 1. Tahvil bir borç senedi, HS ise bir mülkiyet senedidir. 2. Tahvil sahibi, tahvili ihraç eden şirketin uzun süreli alacaklısı olurken, HS sahibi şirketin ortağıdır. 3. Tahvil sahibinin işletmeye kullandırdığı sermaye yabancı sermaye iken HS sahibinin işletmeye kullandırdığı sermaye özsermayedir. 4. Tahvil sahipleri işletme aktifleri üzerinde olacak haklarından başka hiçbir hakka sahip değildir, şirket yönetimine ... Okumaya devam edin →

TAHVİLLE İLGİLİ FİYAT KAVRAMLARI

TAHVİLLE İLGİLİ FİYAT KAVRAMLARI Nominal Değer : Tahvilin üzerinde yazılı değerdir. Ödemeler bu değer üzerinden yapılıyor bu yönden çok önemlidir. Muhasebe kayıtlarına esas oluşturuyor. İhraç Değeri : Tahvilin ihraç anındaki satış fiyatıdır. Nominal değer olabileceği gibi altında bir değer de olabilir. İhraç değer açısından; MİN Değer = Nominal Değer – % 5 kanuni indirim – Erken satış primi, kadar olabilir. Piyasa Değeri : İkinci piyasa varsa ... Okumaya devam edin →

Yasal – Yasal Olmayan Kayıt Dışı Ekonomi

Yasal – Yasal Olmayan Kayıt Dışı Ekonomi Bu ayırım, ülkemizde yapılan çalışmalarda, yanlış olmasa bile diğer ülkelerdeki çalışmalardan farklı şekilde yapılabilmektedir. Örneğin bir çalışmada, gizli ekonomi faaliyetleri ev ekonomilerince ihtiyaçları gidermek için yapıldığı sürece yasaldır. Ancak bu tip faaliyetler üretime yönelik ve gelir elde etmeyi amaçlıyorsa yasadışı olur ve yasal yaptırımlar gerektirir. Başka bir çalışmaya göre de, ev üretimi ... Okumaya devam edin →

Kayıt Dışı Ekonomiye Katılanlar

Kayıt Dışı Ekonomiye Katılanlar Üretimde yer alan istihdam gruplarını ele alırsak, resmi kayıtlı çalışanların kayıt dışı ek işleri olabileceği gibi, resmi istatistiklerde kayıtlı işsiz veya işgücü kapsamında yer almayanların da kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunmaları söz konusudur. Ayrıca, çocuk yaştakilerle, kurumsal olmayan sivil nüfus kapsamı dışında olanların da kayıt dışı faaliyetlere katılması mümkündür. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ... Okumaya devam edin →

Özelleştirme – Özelleştirme nedir – Türkiyede özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME NEDİR ? TANIMI ve ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ A . Özelleştirmenin Tanımı : Uluslar arası platformda 1970’li yıllarda baş gösteren uluslar arası para ve döviz kuru sis – temlerinin ekonomilerde gerekli kıldığı yapısal değişiklik sonucu yeni bir ideolojik strateji uy- gulama gündeme geldi . Sadece ekonomik değil , politik sonuçlar elde etmeyi hedefleyen stra- tejinin adı özelleştirmedir . Daha önce özelleştirme tartışma ve denemelerine rastlanmakta ... Okumaya devam edin →

TAHVİL TÜREVLERİ

TAHVİL TÜREVLERİ Ruçan Haklı Tahviller : İhraç edilen tahvillerin tamamına belirli bir oranına belirli bir limitin üzerinde kalan kısmına yada kura ile belirlenecek bir bölümüne ruçan hakkı tanınabilir. Bu durumda yapılacak ilk sermaye arttırımında tahvil sahipleri ruçan haklarını kullanabilecellerdir. Kara İştirakli Tahvil : Uygulamada 3 türü var; • Tahvil sahiplarine belirli bir faiz ödemesi dışında belirlenen oranda karpayı ödemeside yapılır. • Belirlenen ... Okumaya devam edin →

TAHVİL TÜRLERİ

TAHVİL TÜRLERİ 1. Devlet Tahvili-Özel Sektör Tahvili : Devlet uzun süreli yatırımlarını finanse etmek için tahvil ihraç eder ama bizde uzun süreli olmuyor. Türkiye’de 94 yılından beri özel sektörde tahvil ihraç edilmiyor işletmelerin tahvil ihraç etmesi için ekonomik istikrarın sağlanması gerekiyor. 2. Primli – Başabaş Tahvil : İhraç edilen tahvil nominal değerden satışa sunuluyorsa başabaş tahvil deniliyor, nominal değerin daha altında bir değerden satılması ... Okumaya devam edin →

İŞLETMELERİN TAHVİL İHRAÇ LİMİTLERİ

İŞLETMELERİN TAHVİL İHRAÇ LİMİTLERİ Bu limitler halka açık A.Ş. ile halka açık olmayan A.Ş. de fark ediyor. Halka açık A.Ş. de tahvil ihraç limiti = Ödenmiş yada çıkarılmış sermaye + Yedek akçeler + Yeniden değerleme değer artış fonu – Zararlar, şeklinde belirlenmektedir. Halka açık olmayan A.Ş. de tahvil ihraç limiti = Ödenmiş sermaye + Yeniden değerleme değer artış fonu – Zararlar, şeklinde belirlenmektedir. SPK bu limitleri katsayı uygulaması ... Okumaya devam edin →