HİSSE SENEDİNİN EKONOMİK FONKSİYONLARI

HİSSE SENEDİNİN EKONOMİK FONKSİYONLARI • HS’leri küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini biraraya getirerek büyük işletmeler için sermaye sağlamakta ülke ekonomisi açısından ise kalkınmayı hızlandırmaktadır. • HS’leri üretim araçlarının ve işletmelerin mülkiyetini geniş halk kitlelerine yaymak suretiyle dengeli bir gelir dağılımı sağlamaktadır. HS’leri halkı az yada çok ekonomik kararlarla sözsahibi yaparak demokrasinin iktisadi yanını tamamlamaktadır. • HS’leri ... Okumaya devam edin →

KAYITDIŞI EKONOMİ MODELİ

KAYITDIŞI EKONOMİ MODELİ Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan faaliyetlerin nitelikleri açısından sınıflandırılarak kapsamlı bir model yardımıyla ortaya konulması yararlı olacaktır. Bu model kapsamında yer alan ekonomik faaliyetler, GSMH ve toplam istihdam gibi göstergelerin eksik tespit edilmesine yani kayıt dışılığa yol açan faaliyetlerdir. Model toplam ekonomik gelir tanımındaki faaliyetleri kapsayacak genişlikte kurulmuştur. Piyasa içi kayıt dışı ekonomi; ... Okumaya devam edin →

HİSSE SENEDİ İLE İLGİLİ FİYAT KAVRAMLARI

HİSSE SENEDİ İLE İLGİLİ FİYAT KAVRAMLARI Nominal ( itibar ) Değer ; HS’nin üzerinde yazılı değer.Uygulamada bu değer 1000TL’dir. İhraç Değeri ; HS’lerinin ihraç anında satışa sunulduğu fiyattır. Genelde nominal değerden ihraç ediliyor(Türkiye de). Piyasa Fiyatı ; Bir HS’nin piyasada alınıp satıldığı fiyattır. Bu fiyat arz ve talep koşullarına göre ortaya çıkmakta piyasa koşullarında ki değişime bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Piyasa fiyatı ... Okumaya devam edin →

HİSSE SENEDİ ÇIKARABİLECEK KURULUŞLAR

HİSSE SENEDİ ÇIKARABİLECEK KURULUŞLAR Anonim Şirketi ; 3 grupta ele alacağız ; • Yalnızca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi, halka açık olmayan A.Ş. ( HS halka arz edilmemiş A.Ş. ) • Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabi, kayıtlı sermaye sistemi dışında halka açık A.Ş. ( HS’leri halka arz edilmiş sayılan veya arz etmiş A.Ş. ) • Sermaye arttırımı yönünden yalnızca sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabi olan ... Okumaya devam edin →

Sermaye Piyasası Araçları :

Sermaye Piyasası Araçları : 1- Hisse Senedi : Sermaye piyasası araçlarının en önemlisidir. Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan belirli bir ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır. HS’nin sahibine sağladığı haklar ; • Yönetimde söz sahibi olma • Karpayı alma • Ruçan hakkı • Tasfiyeden pay alma hakkı • Şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma HS başkasına devredilirse işletme ... Okumaya devam edin →

KÜRESELLEŞME

KÜRESELLEŞME Küreselleşme, iktisadi, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve milli sınırları aşarak dünya çapına yayılmasını ifade ediyor.Küreselleşmenin 5000 yıllık mazisi vardır. İnsanoğlu varoluşundan bu yana sürekli kendini kanıtlamak ve üstün olduğunu hissetme çabasındadır. güçlünün güçsüzü ezmeye yönelik yaptığı savaşın adı tarihle birlikte bazen Haçlı Seferleri, ... Okumaya devam edin →

RİSK YÖNETİMİNDE VADELİ İŞLEMLERİN ROLÜ

RİSK YÖNETİMİNDE VADELİ İŞLEMLERİN ROLÜ 1. GİRİŞ Uluslararası ticaretin giderek daha serbest hale gelmesi süresince, ulusal paralar daha kolay ulaşabilecek finansal kaynaklar haline gelmiştir. Buna paralel olarak, bireysel ve kurumsal yatırımcıların gelecek piyasa şartlarında kazançlı çıkmaları ve onların piyasada oluşabilecek olumsuzluklardan kaçınmalarını sağlamak için, son yıllarda türev finansal ürünler geliştirilmiştir. Ancak, bu ürünler dünyada vergilendirme ... Okumaya devam edin →

TÜRKİYE’DE YATIRIM BANKACILIĞI

TÜRKİYE’DE YATIRIM BANKACILIĞI A- KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ KURULUŞU Ülkemizde kalkınma ve yatırım bankacılığının geçmişi 1950 yılına kadar uzanmaktadır. Ticari bankalar ortaklığı ile birlikte kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası faaliyet gösteren ilk kalkınma bankasıdır. Özel sanayi sektörünün kurulup gelişmesi için mali ve teknik yardım olanakları sağlamak ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve dünya bankası kredilerinin dağıtımını ... Okumaya devam edin →

YATIRIM BANKACILIĞI

YATIRIM BANKACILIĞI Yatırım bankacılığının tanımı Yatırım bankacılığın da tek bir tanım veremiyoruz. Bu çerçeve de yatırım bankacılığının hukuki bir kapsamı olup olmadığı tespit edilemediğinden bu gruba giren mali kurumlar, mevduat kabul etmeyen ve kalkınma bankacılığı fonksiyonunu dışında kalan alanlarda faaliyet gösteren müesseseler olarak yorumlanmaktadır. Bu konuda genel bir yaklaşım içinde Investmen Trust ve Mergering ... Okumaya devam edin →

TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞME TARİHİ

TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞME TARİHİ Türk Ekonomisinin Gelişme Tarihi aşağıda belirtilen devirlerle kısaca özetlenebilir: 1. Devrim ve savaş yılları: 1908 – 1922 • Osmanlıdan miras kalan yarı sömürgeleşmiş bir toplum ve yönetim yapısı • Tarımsal üretime dayalı • Ticaret, bankacılık, sigortacılık ve ulaşım gibi hizmetler ve kısmen madencilik ve enerji alt sektörleri azınlık ve yabancı sermaye egemenliğinde 2. Açık ekonomi koşullarında yeniden inşa: ... Okumaya devam edin →