Hazinenin fonları mekan itibariyle denkleştirmesi:

Hazinenin fonları mekan itibariyle denkleştirmesi: Hazine gelirlerinin toplandığı kasalardan bazılarının yapacakları ödemelere göre fazlaları, bazılarının açıkları vardır. Bütün sorun fazlalarla açıklar arasında bir denge kurabilme sorunudur. Vaktiyle bütün ödemeler nakit olarak yapılırken, defterdar ili içindeki mahalli idari birimlerin açıklarını, kasaları fazla gösteren idari birimlerin fazlaları ile telafi eder ve sonra başkente vilayetin genel durumu hakkında ... Okumaya devam edin →

Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı Devleti, beylik döneminden itibaren sistemli bir malî teşkilâta sahip olmuştu. Kaynakların verdiği bilgiye göre Osmanlılardaki ilk maliye teşkilâtının Murad Hüdavendigâr (I. Murad) zamanında Çandarlı Kara Halil ile Karamanlı Kara Rüstem tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Bu bilgiler ışığında meseleye bakıldığı zaman Osmanlı maliyesinin daha ilk kuruluş dönemlerinde ortaya çıktığı ve devletin buna büyük bir itina gösterdigi anlasilmaktadir. ... Okumaya devam edin →

HALKA ARZ YÖNTEMLERİ

HALKA ARZ YÖNTEMLERİ 1. Mevcut hissedarların sahip olduğu HS’nin bir kısmını borsada veya borsa dışında halka arz ederler. Bunun koşulları var ; – HS belirli bir tertip yada gruba aitse o tertip ve gruptaki HS bedellerinin aksi halde şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. – İhraç edilecek HS’nin nominal değerinin şirket sermayesinin nominal değerine oranının sermayesi 750 milyar TL’ye kadar olan işletmelerde % 15; 750 milyarla ... Okumaya devam edin →

Kayıt Dışı Gelir–Kayıt Dışı İstihdam

Kayıt Dışı Gelir–Kayıt Dışı İstihdam Kayıt dışılık kullanıldığı yere göre anlam kazanan bir kavramdır. Kayıt dışı ekonomi denildiğinde akla gelen iki önemli konu kayıt dışı gelir ve istihdam olmaktadır. 2.4.1.KD Gelir; toplam ekonomik gelirin milli muhasebe hesaplarında kapsanmayan kısmı kayıt dışı milli geliri oluşturur. Kayıt dışılığın önemli sonuçlarından biri olan vergi kayıpları açısından ele alındığında ise kayıt dışı gelir, ... Okumaya devam edin →

HİSSE SENEDİNİN HALKA ARZI ve BORSADA İŞLEM GÖRMESİ

HİSSE SENEDİNİN HALKA ARZI ve BORSADA İŞLEM GÖRMESİ Borsada işlem görüyorsa halka arz edilmiştir. Sermaye piyasası açısından halka arz sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi ile HS’nin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli işlem görmesini ifade etmektedir. • İşletme açısından kolay finansman sağlar • Şirkete ... Okumaya devam edin →

TAHVİL İLE HİSSE SENEDİNİN FARKLARI

TAHVİL İLE HİSSE SENEDİNİN FARKLARI Hukuki açıdan ; 1. Tahvil bir borç senedi, HS ise bir mülkiyet senedidir. 2. Tahvil sahibi, tahvili ihraç eden şirketin uzun süreli alacaklısı olurken, HS sahibi şirketin ortağıdır. 3. Tahvil sahibinin işletmeye kullandırdığı sermaye yabancı sermaye iken HS sahibinin işletmeye kullandırdığı sermaye özsermayedir. 4. Tahvil sahipleri işletme aktifleri üzerinde olacak haklarından başka hiçbir hakka sahip değildir, şirket yönetimine ... Okumaya devam edin →

TAHVİLLE İLGİLİ FİYAT KAVRAMLARI

TAHVİLLE İLGİLİ FİYAT KAVRAMLARI Nominal Değer : Tahvilin üzerinde yazılı değerdir. Ödemeler bu değer üzerinden yapılıyor bu yönden çok önemlidir. Muhasebe kayıtlarına esas oluşturuyor. İhraç Değeri : Tahvilin ihraç anındaki satış fiyatıdır. Nominal değer olabileceği gibi altında bir değer de olabilir. İhraç değer açısından; MİN Değer = Nominal Değer – % 5 kanuni indirim – Erken satış primi, kadar olabilir. Piyasa Değeri : İkinci piyasa varsa ... Okumaya devam edin →

Yasal – Yasal Olmayan Kayıt Dışı Ekonomi

Yasal – Yasal Olmayan Kayıt Dışı Ekonomi Bu ayırım, ülkemizde yapılan çalışmalarda, yanlış olmasa bile diğer ülkelerdeki çalışmalardan farklı şekilde yapılabilmektedir. Örneğin bir çalışmada, gizli ekonomi faaliyetleri ev ekonomilerince ihtiyaçları gidermek için yapıldığı sürece yasaldır. Ancak bu tip faaliyetler üretime yönelik ve gelir elde etmeyi amaçlıyorsa yasadışı olur ve yasal yaptırımlar gerektirir. Başka bir çalışmaya göre de, ev üretimi ... Okumaya devam edin →

Kayıt Dışı Ekonomiye Katılanlar

Kayıt Dışı Ekonomiye Katılanlar Üretimde yer alan istihdam gruplarını ele alırsak, resmi kayıtlı çalışanların kayıt dışı ek işleri olabileceği gibi, resmi istatistiklerde kayıtlı işsiz veya işgücü kapsamında yer almayanların da kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde bulunmaları söz konusudur. Ayrıca, çocuk yaştakilerle, kurumsal olmayan sivil nüfus kapsamı dışında olanların da kayıt dışı faaliyetlere katılması mümkündür. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ... Okumaya devam edin →

Özelleştirme – Özelleştirme nedir – Türkiyede özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME NEDİR ? TANIMI ve ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ A . Özelleştirmenin Tanımı : Uluslar arası platformda 1970’li yıllarda baş gösteren uluslar arası para ve döviz kuru sis – temlerinin ekonomilerde gerekli kıldığı yapısal değişiklik sonucu yeni bir ideolojik strateji uy- gulama gündeme geldi . Sadece ekonomik değil , politik sonuçlar elde etmeyi hedefleyen stra- tejinin adı özelleştirmedir . Daha önce özelleştirme tartışma ve denemelerine rastlanmakta ... Okumaya devam edin →