Medler – Medler kimlerdir – Medler ve kürtler

Medler (Farsça: مادها – Mādḥā) günümüzdeki İran’ın Kuzeybatı ve günümüzdeki Azerbaycan’ın Güney ve Güneydoğu kesimlerinde yaşamış halk Yunanlar bu halkın yaşadığı bölgeye Medya (Yunanca: Μηδία) adını vermişler Medler ilk kes Asur kralı III Salmaneser’in dönemindeki (MÖ 858-824) yazılarda “Mada” adı ile kaydedilmişler Asur Krallığı’nı yıkan Medler, MÖ 6 yüzyılda Anadolu’dan Afganistan’a kadar ... Okumaya devam edin →

Sümerler – Sümerler kimdir – Sümerler tarihi

SÜMERLER ‘ -MÖ 4000 yıllarında doğudan (Ön Asya’dan) Aşağı Mezopotamya’ya gelerek yerleşmişlerdir -Sümer (Sinear), Kengi gibi adlarla anılan bu topraklara yerleşen Sümerler şehir devletleri kurmuşlardır -En önemli şehir devletleri: Ur,Uruk, Lagaş, Eridu, Kiş, Nippur gibi yerleşim merkezleridir -Bataklıklar kurutularak oluşturulan şehirler, şehir ilahı adına yapılan tapınakların (ziggurat) etrafında evlerin kümelenmesiyle oluşurdu -Şehirlerin ... Okumaya devam edin →

Sosyal alanda yapılan inkılaplar – Sosyal alanda yapılan yenilikler

Sosyal ve kültürel inkılaplar, sosyal inkılaplar, sosyal alandaki inkılaplar Kılık Kıyafet Değişimi ve Şapka İnkılâbı Türkiye Büyük Millet Meclisi 1925 yılı Nisan ayı sonlarında tatile girince, Mustafa Kemal Paşa da yurt gezilerine çıktı Kastamonu’ya geldiğinde vatandaşlarla muhtelif meseleleri görüşerek onların dertlerini dinledi Mille*tin her bakımdan medeni olması gerektiğini ve dünya şartlarına ayak uydur*ma*mızı, Türk ve ıslâm dünyasının medeniyetin ... Okumaya devam edin →

Divanı Humayun nedir – Divanı Humayun üyeleri

Dîvân-ı Hümâyûn Üyeleri – Divan Teşkilatı Resimleri Veziriâzam Veziriâzam (Sadrâzam): Osmanlıların ilk devirlerinde , veziriâzamlar, ilmiye sınıfından gelmişlerdir Padişahın mutlak vekilidirler Kanunnâmelerde yazıldığına göre veziriâzamlar, imparatorluktaki ilmiye Osmanlı’da diğer Divan-ı Hümayün üyeleri Tevcihleri (görev, rütbe veya makam verme) de dahil olmak üzere, bütün tayin ve aziller, katiller, terfî ve ilerlemelerde, birinci derecede merci ... Okumaya devam edin →

Aydınlanma Çağı Nedir – Aydınlanma Çağı özellikleri

Aydınlanma çağı – aydınlanma dönemi özellikleri nelerdir – aydınlanma çağı felsefesi – aydınlanma dönemi temsilcileri kimlerdir Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesinin 18 yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir Batı toplumunda 17 ve 18 yüzyıllarda gelişen ve akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, önyargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye ... Okumaya devam edin →

Cumhuriyetin kadınlara kazandırdıkları

Cumhuriyetin İlanıyla Birlikte Türk Kadınının Elde Ettiği Hak ve Özgürlükler Nelerdir Ülkemizde kadın hakları hareketinin başlangıcı, cumhuriyetimizin ilân edilmesiyle başlamıştır Atatürk, ekonomik ve sosyal alanlarda kadınların erkeklerle eşit haklara ulaşabilmesi için büyük çaba gösteren örnek bir liderdi Atatürk’ün önderliğinde, Cumhuriyet döneminde kadınlara eğitim ve kamu hizmetlerinde yer alabilme hakkı sağlanmıştır Yine bu dönemde, sosyal yaşamda ... Okumaya devam edin →

17. yüzyıl osmanlı mimarisi

17 Yüzyıl Osmanlı Mimari Eserleri Hakkında Bilgi 7 Yuzyil Osmanli Mimari Eserleri – 17 YY Osmanlı Mimari Eserleri Osmanlı Devleti’nin, Balkanlar’daki hakimiyeti yaklaşık 500 yıl sürmüştür Bu uzun dönem boyunca Müslüman-Türk kültürüne ait önemli eserler inşa edilmiş, bölgenin gayrimüslim halkları da bu zengin kültürden faydalanmıştır Osmanlı Devleti imar çalışmalarına büyük önem vermiş; yollar, köprüler, camiler, medreseler inşa etmiş, ... Okumaya devam edin →

Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir – Türklerin kullandığı alfabeler ve özellikleri

Türklerin Bugüne Kadar Kullandığı Alfabeler nelerdir Türkler hangi alfabeleri kullanmıştır Türk milletinin bugüne kadar kullandığı alfabeler hakkında bilgi Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler Türkler, çeşitli yerlerde ve yerleştikleri sahalarda başka başka alfabeler kullandılar Sesin ifadesi olan harf denen işaretler itibaridir, iğretidir, takmadır Aynı ses ayrı alfabelerde, değişik harfler/şekiller ile yazılır Alfabeye, İslam dininin kabulüyle Osmanlı terbiyesinde ... Okumaya devam edin →

İslamın bilime katkıları

İslam Uygarlıgının Dünya Uygarlıgına Katkıları Nelerdir? Medeniyet, dünyadaki bütün milletlerin ortak malıdırHer toplumun bugünkü medeniyet çizgisinde az olsun çok olsun bir payı vardırSadece bu pay Avrupalılara ait değildirBu medeniyet paydasında Çin,Mısır, Hint, Roma, vb Medeniyetlerin de bir payı vardırMedeniyet yarışı uzun koşulu bir bayrak yarışına bezerOrtaçağda bu bayrağı İslam Medeniyeti almış olup sonra gerileme dönemine girince bu bayrağı Batılılar ... Okumaya devam edin →

Otlukbeli savaşı sonuçları – Otlukbeli savaşı nedenleri – Otlukbeli savaşı tarihi

Karamanoğlu İbrahim’in 1464’te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yardımıyla İshak Bey Karamanoğlu beyliğine sahip oldu Bunun üzerine diğer oğlu Pir Ahmed Bey Fatih Sultan Mehmed’den yardım istedi ve gelen yardım sayesinde Beyliği ele geçirdi Fakat Pir Ahmed Bey bir süre sonra gidip Venediklilerle anlaşınca, bu duruma sinirlenen Fatih Sultan Mehmed, Karaman Seferi’ne çıkmaya karar verdi Konya ... Okumaya devam edin →