Kantitatif kredi kontrolü

Kantitatif kredi kontrolü: Kantitatif kredi kontrolünün amacı bankaların ödünç verebilecekleri fonları ve ellerinde tuttukları likitleri ekonomik durum ve şartlara göre kontrol etmektir. Bu kontrol dolaylı bir şekilde olur ve bazı aletleri kullanmak suretiyle yapılabilir. Okumaya devam edin →

Kredi kontrolünün şekilleri

-Kredi kontrolünün şekilleri: Toplam kredi, hacmi, miktarı yönünden ve kredinin dağıldığı sektörler ve ekonomik faaliyetler yönünden kontrole tabi tutulabilir. Okumaya devam edin →

Kredi arzı-kredi talebi dengesi

Kredi arzı-kredi talebi dengesi: Ekonomide milli gelir düzeyinin yükseltilmesi, iktisadi faaliyetlerin kredi ihtiyaçlarını iyi bir şekilde karşılayacak kredi mekanizmasının varlığına bağlıdır. Ekonomide fiyat istikrarının sağlanması ancak rasyonel esaslara göre yürütülen bir kredi politikasıyla olur. kredi hacminin ihtiyaçtan daha fazla gelişmesi ekonominin makro dengelerini bozarak enflasyonun doğumuna sebep olabileceği gibi, kredi hacminin lüzumsuz yere daraltılması ... Okumaya devam edin →

Bütçe açığı ve hazine açığı; bütçe fazlası ve hazine fazlası

Bütçe açığı ve hazine açığı; bütçe fazlası ve hazine fazlası Denk bir bütçe normal gelirleriyle, yani vergi ve patrimuan gelirleri ile giderlerini karşılayabilen bir bütçedir. Bütçe hazırlanırken tahminlere göre denk bağlanmış olabilir. Buna rağmen bütçe uygulaması sonunda gerçekleşmiş bütçe gelirleri ile gerçekleşmiş bütçe giderleri arasındaki fark ( ) ya da (+) olabilir. gerçekleşmiş bütçe gelirleri ile gerçekleşmiş bütçe giderleri arasındaki ... Okumaya devam edin →

ZAMAN BAKIMINDAN HAZİNE İŞLEMLERİ

ZAMAN BAKIMINDAN HAZİNE İŞLEMLERİ: Devlet gelirlerinin mali yıl sonunda bütün giderleri karşılayacağı kabul edilse bile, yıl içinde bazı aylarda gelirler giderlere göre yetersiz olabilir. Devlet gelirlerinin tahsilatı ile devlet giderlerinin ödenmesi arasında zaman itibariyle tam bir ahenk, paralellik yoktur. Fakat devlet borçlarının ödenmesi durdurulamayacağı için zaman zaman hazinenin kendi kaynakları yoluyla para bulması gerekir. İşte buna “hazinenin gelir ve giderlerini ... Okumaya devam edin →

YER BAKIMINDAN HAZİNE İŞLEMLERİ

YER BAKIMINDAN HAZİNE İŞLEMLERİ: Bir ülkede her bölgede, her yörede aynı miktarda gelir elde edilememektedir. Bazı yerlerde gelirler giderlerden fazlayken bazı yerlerde de giderler gelirlerden fazladır. Ancak kamu hizmeti yapanlara yaptıkları hizmetin, kamu giderlerinin karşılığının ödeyebilmek lazımdır. Ancak bölgede yapılan giderler elde edilen gelirlerden fazlaysa bir problemle karşılaşılmaktadır. Devlet giderlerinin yapılmaması gibi bir durum söz konusu olamayacağından, ... Okumaya devam edin →

Zaman itibariyle denkleştirme

Zaman itibariyle denkleştirme: Devlet gelirlerinin tahsilatı ile devlet giderlerinin ödenmesi arasında zaman itibariyle tam bir ahenk, paralellik yoktur. Devletin bazı giderleri istikrara kavuşmuştur, devamlılık ve kararlılık arzederler. Devletin memurlarına ödediği maaşlar, tahvil sahiplerine ödedikleri faizler, binalara ödedikleri faizler gibi. Buna karşın, devlet gelirlerinin en önemlisi olan vergiler her gün veya her ay eşit miktarlarda tahsil edilmezler. Özellikle gelir, ... Okumaya devam edin →

Hazinenin fonları mekan itibariyle denkleştirmesi:

Hazinenin fonları mekan itibariyle denkleştirmesi: Hazine gelirlerinin toplandığı kasalardan bazılarının yapacakları ödemelere göre fazlaları, bazılarının açıkları vardır. Bütün sorun fazlalarla açıklar arasında bir denge kurabilme sorunudur. Vaktiyle bütün ödemeler nakit olarak yapılırken, defterdar ili içindeki mahalli idari birimlerin açıklarını, kasaları fazla gösteren idari birimlerin fazlaları ile telafi eder ve sonra başkente vilayetin genel durumu hakkında ... Okumaya devam edin →

Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı Devleti, beylik döneminden itibaren sistemli bir malî teşkilâta sahip olmuştu. Kaynakların verdiği bilgiye göre Osmanlılardaki ilk maliye teşkilâtının Murad Hüdavendigâr (I. Murad) zamanında Çandarlı Kara Halil ile Karamanlı Kara Rüstem tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Bu bilgiler ışığında meseleye bakıldığı zaman Osmanlı maliyesinin daha ilk kuruluş dönemlerinde ortaya çıktığı ve devletin buna büyük bir itina gösterdigi anlasilmaktadir. ... Okumaya devam edin →

HALKA ARZ YÖNTEMLERİ

HALKA ARZ YÖNTEMLERİ 1. Mevcut hissedarların sahip olduğu HS’nin bir kısmını borsada veya borsa dışında halka arz ederler. Bunun koşulları var ; – HS belirli bir tertip yada gruba aitse o tertip ve gruptaki HS bedellerinin aksi halde şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. – İhraç edilecek HS’nin nominal değerinin şirket sermayesinin nominal değerine oranının sermayesi 750 milyar TL’ye kadar olan işletmelerde % 15; 750 milyarla ... Okumaya devam edin →