Yatırım Politikası Yaklaşımları

Yatırım Politikası Yaklaşımları “Kalkınma politikasının temelini yatırımlar meydana getirir.Geleneksel ekonomiden,modern ekonomiye geçişi sağlayacak en önemli etken kuşkusuz yatırımlardır.Genel olarak yatırımları ele alırsak okul,hastane…vb sosyal yatırımlar,baraj,yol,liman…vb ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınma ve Vergi Politikası

Ekonomik Kalkınma ve Vergi Politikası Vergi politikası kalkınmada çok önemli bir yere sahip daha öncede değindiğim gibi kalkınmayı engelleyici veya destekleyici etkiye sahiptir.Ben burada yeni hükümetin ekonomik kalkınmada ana hatlarını çizdikleri vergi ile ilgili görüşlerine yer ... Okumaya devam edin →

VERGİNİN ÖNEMİ

Vergilerin Maliye Politikasının Amaçları Açısından Önemi Maliye politikasının amaçlarına ulaşabilmek açısından,vergiler vazgeçilmesi güç araçlardan birini oluşturmaktadır.Vergiler aracılığıyla,ülkenin genel,sosyal,ekonomik ve mali yapısı üzerinde etkili olmak suretiyle,amaçlanan ... Okumaya devam edin →

Verginin Amaçları

Verginin Amaçları: Verginin amaçları dediğimiz de yukarıda saydığım amaçları vardır.Ama ben Mali ve Ekonomik amaçlarına değinmek istiyorum. 2-2-1 Mali Amaç: Verginin asıl amacının bu olması gerekir.Çünkü devlet sürekli bir artış gösteren kamu giderlerini karşılamak için ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınmanın Finansmanı

Ekonomik Kalkınmanın Finansmanı: Ekonomik kalkınmanın finansmanı ilk önce finansman ihtiyacının tespitiyle başlar,fakat ben bu teorik bilgilere girmeyeceğim,benim değinmek istediğim bu finansman sağlanırken Kalkınma planlarından yararlanmanın önemi,ne kadar yararlı olduğunun tespit ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınmanın Aşamaları

Ekonomik Kalkınmanın Aşamaları: Ekonomik kalkınmanın başlatılabilmesi için ilk iş,ekonomik kalkınmaya engel olan faktörlerin ortadan kaldırmak ve düzgün bir zemin hazırlamaktır.Bu engelleyici faktörler reformlar yoluyla kaldırılabileceğine inanan görüş olduğu gibi reformlarla ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınmayı Etkileyen Faktörler

Ekonomik Kalkınmayı Etkileyen Faktörler: Ekonomik kalkınmanın ön şartları vardır.Bu şartların yerine getirilmesi gerekir.Yani,kalkınmayı düşünen ülkede,halkın ekonomik kalkınmayı arzulaması,istemesi gerekir.Bu arzu içinde ortak hareket etmek gerektiğine inanıyorum.Sosyal,ekonomik,politik ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınmanın Mekanizması

Ekonomik Kalkınmanın Mekanizması: Kalkınma mekanizmasına değinmeden önce kalkınma için planlamanın şart olduğunu söylemek gerekiyor.Gelişmesini tamamlamış batı ekonomilerinde milli gelir yılda %2,3 artış göstermektedir.Buna bağlı olarak da nüfus artış hızı çok düşük seviyededir ... Okumaya devam edin →

Ekonomik Kalkınma – Ekonomik Kalkınma Nedir

Ekonomik Kalkınma “Ekonominin gösterdiği belirtilere göre tanımlanabilen,bundan da anlaşılabileceği gibi kesin sınırları belli olmayan,ancak bazı par itelerin(milli gelir,yurtiçi hasıla vb..)belirli seviyelerde seyretmesiyle kendini gösteren bir olgudur diyebiliriz.Par itelerin en belirgini ... Okumaya devam edin →

Avrupa Birliğinin Tarihsel Gelişimi – Avrupa Birliğinin Ekonomisi

Avrupa Birliği AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ Literatürde Schuman Planı olarak bilinen ve Avrupa Birliği’nin temellerini atan Plan; Avrupa Birliği’nin fikir babası olan Jean Monnet’nin fikirlerinden esinlenen Robert Schuman tarafından 1950 yılında Fransa ile Almanya arasındaki ... Okumaya devam edin →