İndus Uygarlığı Özellikleri

İndus Uygarlığı Özellikleri Bundan daha yüz yıl öncesine kadar tarihçilerin İndüs Ovası uygarlığından söz etmeleri olanaksızdı. Çünkü o sıralar İndüs uygarlığının öyküsü hâlâ toprağın altında yatıyordu. Toprak altında gömülü duran kentlere ilişkin ilk ipucuna on dokuzuncu yüzyılda rastlandı. Bir demiryolu için kazı yapan işçiler taş kabartmalı garip mühürler buldular. Bu mühürleri başlangıçta pek önemseyen olmadı. Ama bilim adamları 1920’den ... Okumaya devam edin →

Mısır Uygarlığı ve Özellikleri

Mısır Uygarlığı ve Özellikleri Hakkında Bilgiler Mısır’daki uygarlık en eski piramitten de gerilere uzanır. Menes adlı bir kral İ.ö. 3100 dolaylarında Nil Irmağı’nın iki yakası boyunca uzanan toprakları egemenliği altına almıştı. Mısır, üç bin yılı aşkın bir süre yeryüzünün en zengin ve en uygar ülkelerinden biri olarak kaldı. Mısırlıların da kendilerine özgü bir yazıları vardı. Şu farkla ki, onlar kil tabletler yerine, papirüsten yapılmış ... Okumaya devam edin →

Jet Motoru Nasıl Çalışır

Jet Motoru Nasıl Çalışır – Jet Motoru Nedir Çeşitli tipte jet motorları vardır, ilk geliştirilen jet motoru turbojet motorudur. Diğer jet motorları gibi, turbojetler de havayı alıp verirler. Hava, motorun önündeki kompresör denilen bir kısım tarafından emilir. Kompresörde, pervaneye benzeyen ve havayı geriye doğru iten, dönen kanatlı çarklar vardır. Her dönüşten sonra, dönen havanın geriye doğru çıkması için, bir duraklama olur. Kompresör, diğer uçaklardaki ... Okumaya devam edin →

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgiler Haçlı seferleri, batılı hıristiyanların, kutsal yerlerdeki müslümanları buralardan çıkarmak amacıyle yaptıkları seferlere verilen ad (1096-1272). Seferlerin genel sebepleri: a) dinî duygular: bu savaşlar hırasında papaların konuşmalarının büyük etkisi oldu. Zira bu çağda hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve diğer birçok yer, müslümanların elinde bulunuyordu. İslâm dininin 4-5 yy. içerisinde büyük ... Okumaya devam edin →

İbrahim Hakkı Paşa

İbrahim Hakkı Paşa Kimdir İbrahim Hakkı Paşa, türk devlet adamı (İstanbul 1863-Berlin 1918). Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğlu. Sıbyan mektebin de, Beşiktaş rüştiyesinde, Mektebi Mülkiye’- de okudu (1882). Hariciye Tahrirat kaleminde memur adayı oldu. Mabeyin mütercimi oldu (1884). Hukuk mektebine tarih ve siyasî hukuk, İdarî hukuk, devletler hukuku (1886), Hamidiye Ticaret mektebi iktisat ve ticaret hukuku muallimliklerine (1889) tayin edildi. Geçici görevle İtalya ... Okumaya devam edin →

Psikolojide Hafıza

Psikolojide Hafıza Hafıza karmaşık bir ruh olgusudur Hem ilkel ruhsal olaylarla (duyusallık ve duyumların, sinir dokusunda bıraktığı izler), hem yüksek sinir etkinliğiyle (tekrarlar ile yeni sinir bağlantıları kurmak, yani şartlı refleksler [öğrenme, eğitme, otomatik alışkanlıklar]), hem de kavramlar sistemi veya asıl anlamıyle zekâ ile ilintilidir. Hayvanda, ancak otomatik ve duyusal hafıza, alışkanlık-hafıza yeteneği vardır. Oysa insan, gerçek anlamıyle hafızaya ... Okumaya devam edin →

Hadrianus Kimdir

Hadrianus Kimdir – İmparator Hadrianus Kimdir Publius Aelius Traianus Hadrianus, Roma imparatoru (italiçai Betica 76-Baiae 138). Akrabasından Trajanus onu Roma’da yetiştirdi ve yeğeni Vibia Sabina ile evlendirdi. Senatoda uzun zaman çalışan Hadrianus, Suriye valisiyken Trajanus’un yerine geçti (117). Dış siyasette barışa yöneldi: Trajanus’un, Fırat’ın ötesinde ele geçirdiği yerleri boşalttı. Bu sırada generallerin (Cornelius Palma, Lusius Quietus) hazırladığı ... Okumaya devam edin →

Hadım Sinan Paşa Kimdir

Hadım Sinan Paşa Kimdir HADIM SİNAN PASA, osmanlı sadrazamı (öl. 1517). Bosnalı dır. Saray ağası iken vezir oldu. Bosna beyliğinde bulundu. Çaldıran seferi sırasında Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Ordu Çaldıran’a geldiği sırada, Karaman beylerbeyi ile birlikte ordunun sağ kanadında yer aldı. Savaş sırasında Şah İsmail’in kumandanlarından Ustaçlu Muhammed Hanın savaş planını bozdu. Sinan Paşanın bu hareketi savaşın gidişini etkiledi. Savaş sonuna doğru ... Okumaya devam edin →

Haddeleme Nedir Nasıl Yapılır

Haddeleme Nedir Nasıl Yapılır HADDELEME Bir madeni ters yönlerde dönen ve aralarındaki açıklık isteğe göre ayarlanabilen paralel eksenli iki silindir arsından geçirerek inceltme işlemi, (HADDEDEN GEÇİRME veya HADDEDEN ÇEKME de denir). Ciltlenecek kitapları yassıltmak için, çekiçle dövmek yerine, iki çinko arasına koyup bir hadde tezgâhının silindirleri arasından geçirme işlemi. Haddeleme, dövmenin aksine sürekli bir işlemdir. Silindirlerin arasına sıkıştırılan ... Okumaya devam edin →

Hadde Nedir Nasıl Yapılır

Hadde Nedir Nasıl Yapılır HADDE i. (ar. hadde ve hadde). Sıcak madenden tel çeken, üzerinde değişik çapta numaralı delikleri bulunan, aşınmağa dayanıklı çelik âlet. Hadde fabrikası, som demire çubuk, levha v.b. şekiller veren yapım yeri. || Esk. Hadde-i tetkik, dikkatle inceleme. Haddeden çekmek, birinin halini dikkatle incelemek. || Haddeden geçirmek, inceden iceye araştırmak. || Haddeden geçmiş, çekilmiş, süzülmüş: Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bâl olmuş ... Okumaya devam edin →