Tarımın Tarihsel Gelişimi

Tarımın Tarihsel Gelişimi Tarımın tüm dünyadaki gelişimini anlatmak ciltler alır. Bu bakımdan, burada yalnızca önemli noktalara değinilecektir. Tarımın nerede ve nasıl başladığı tam olarak bilinmiyor. Bilim adamlarının araştırmalarına göre tarım bundan 8000 yıl önce yaşayan insanların, yedikleri yaban otlarının yılın belirli zamanlarında toprağa gömüldüğünde yeniden yetiştiklerini keşfetmeleriyle başlamıştır. Bu yabanıl bitkiler yalnızca yeniden yetişmekle ... Okumaya devam edin →

Halep Tarihi

Halep Tarihi Halep şehrinin hangi çağlarda kurulduğu kesinlikle bilinmiyor. Tarihöncesi çağlarda, burada* ilkel köylerin bulunduğu, yapılan kazılardan anlaşılıyor. Çevresini kuşatan yüksek kayalık tepe üzerinde oldukça büyük bir hisarı vardır. Şehrin dıştan gelecek saldırılara karşı savunmasını kolaylaştıran sağlam kalesi yüzünden M. ö. 2000 yılında Anadolu’da devlet kuran Hititlerle karşılıklı bağlantılar yaparak bir devlet kurmayı başarmıştır. ... Okumaya devam edin →

Budizmin Yayılması

Budizmin Yayılması Hakkında Bilgiler Budizm,en basit insanı çağıracak kadar demokratik ve sade bir dindir. Bununla birlikte Sakyamuni’nin ölümünden sonraki iki yüz yıl boyunca, Budizm çok yavaş bir biçimde yayıldı. İlk yıllarda Budist’lerin çoğu Ganj Irmağı çevresinde yaşıyorlardı. Hindistan’da Mauryan İmparatoru Asoka’nın Budist olmasından sonra herşey değişti. İ.ö. 273 ile 232 yılları arasında yaşayan Asoka, Budizmin ilk günlerinde, ... Okumaya devam edin →

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler LEONARDO DA VİNCİ (1452 – 1519) Leonardo, bir Toskano kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Sanat yaşamına, Andrea del Verrachio’nun yanında çıraklıkla başladı. Verrachio çok ünlü bir yontucu ve ressamdı. Verrachio’ya saygıdeğer bir kumandanın anısına dikilecek anıt için bir yontu ısmarlanmıştı. Bu anıt, Verrachio’ nun Donettello geleneklerine ne ölçüde bağlı olduğunu göstermesi bakımından ... Okumaya devam edin →

Tarımda Toprak Kullanımı

Tarımda Toprak Kullanımı Tarımın toprağa dayalı olduğu bilinen bir gerçektir. Dünya yüzeyinin onda üçü toprakla, geri kalanı da okyanuslarla kaplıdır. Dünya üzerindeki toprakların hepsi tarıma elverişli değildir. Bazısı karlı ve buzlu, bazıları kurak ya da kayalık, kumluk ve bir kısmı da bataklıktır. Tarım için kullanılabilecek toprak oranı çok azdır. Örneğin, Kanada’nın yüzölçümünün yüzde 4,1 ‘i ve ABD topraklarının da yüzde 13,2’si ... Okumaya devam edin →

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri Hakkında Bilgiler Buda, düşüncelerini Hinduizm’in üzerine oturtmuş ama kendi düşünce ve deneyimlerine uyması için değişiklikler yapmıştı. Herhangi bir şeyi, kendisine yaradığına inanıncaya kadar kabul etmedi. Bu yolda, herkesin izleyebileceğine inandığı uygulanabilir görüşler geliştirdi. Buda, Hindu dininin Yeniden Doğuş ve Yaşam Tekerleği düşüncesini kabul ediyordu. Karmaya ve bunun, insanlarının bu acılar ... Okumaya devam edin →

İtalyan Rönesansı

İtalyan Rönesansı Hakkında Bilgiler Rönesans deyimiyle tanımlanan yeniden doğuş ve canlanış hareketinin öncüsü İtalya’da Giotto adında bir ressamdır. İalyanlar Giotto’nun sanatını övmek için, onun yapıtlarının eski Yunan ve Roma yapıtları kadar güzel olduğunu söylüyorlardı. İtalyanlar, görkemli Roma İmparatorluğu’na son veren Gotların ve Vandalların istilalarından sonra,’bir gerileme dönemi yaşandığına ve bu yeni canlanış hareketinin ... Okumaya devam edin →

Tarım Çeşitleri Nelerdir

Tarım Çeşitleri Nelerdir “Tarım nedir?” sorusuna, “çiftçiliktir” karşılığı verilebilir. Oysa çiftçilik tarımın yalnızca bir koludur. Kümes hayvancılığı, meyvecilik, hatta kürk hayvancılığı da tarımın kapsamına girer. Tarım, insana gerekli her türlü bitki ve hayvanı yetiştirmek demektir. Bütün bu dallarıyla tarım, dünyanın en önemli endüstrisidir. Yediklerimizden giydiklerimize kadar birçok gereksinmemizi sağlar. Çağdaş tarım ... Okumaya devam edin →

Hafız Osman Efendi Kimdir

Hafız Osman Efendi Kimdir HAFIZ OSMAN EFENDİ, türk hattatı (İstanbul 1642-ay.y. 1698). Köprülüzade Mustafa Paşanın himayesinde yetişti. Büyük Derviş Ali ve Suyolcuzade Mustafa Eyyübî Efendiden yazı dersi gördü. Aklâmı sitte’- den (altı çeşit yazı) icazet aldı. Nefeszade İbrahim Efendiden ders görerek Şeyh Hamdullah yazı üslûbunu bütün incelikleriyle Öğrendi. Onun sanatından gelen özellikleri kendi buluşlarıyle zenginleştirdi. 1679’dan itibaren sülüs ... Okumaya devam edin →

Haksız Rekabet Nedir

Haksız Rekabet Nedir Haksız rekabet’in üç unsuru vardır: 1. İktisadî rekabet; 2. rekabet hakkının kötüye kullanılması; 3. aldatıcı davranış veya başka şekillerde iyi niyet kurallarına aykırı hareket. 1. İktisadî rekabet denince bundan sadece tacirler veya ticarî işletmeler arasındaki rekabet anlaşılmaz, meselâ iki dişçi arasındaki rekabet de şartları varsa, haksız rekabet teşkil edebilir. 2. Rekabet hakkının kötüye kullanılmasında Med. kn. md. 2’deki ... Okumaya devam edin →