Duyu Ötesi Algı

Duyu Ötesi Algı Nedir , Duyu Ötesi Algı Nasıl Gerçekleşir , Duyu Ötesi Algı Testi Nedir insanların başına zaman zaman ilginç ve inanılmaz olaylar gelir, örneğin, yolda giderken o sırada aklımızdan geçirdiğimiz bir arkadaşımızla karşılaşıveririz. Evde otururken, bir iş yaparken, o sırada düşündüğümüz biri kapının zilini çalabilir ya da bizi telefonla arayabilir. Bazen de gördüğümüz bir düş, bir süre sonra aynen gerçekleşebilir. Gelecekte olabilecek ... Okumaya devam edin →

Budizm Çeşitleri

Budizm Çeşitleri Buda’nın ölümünü izleyen ilk yüz yıl içinde önemli değişiklikler kendini göstermeye başladı. Bunların en önemlisi dinin iki ana kola ayrılması olmuştur. Bu parçalanmanın ne zaman gerçekleşmiş olduğunu kesin olarak saptamak olanaksızdır. Ama ikisinin ortaya çıkması arasında elli yıldan fazla bir süre geçmediği söylenebilir. Bir bakıma bu parçalanmanın beklenmesi doğaldı; çünkü kimse dini, Buda’nın kurmuş olduğu biçimde ... Okumaya devam edin →

Michelangelo Buonarroti Hayatı ve Eserleri

Michelangelo Buonarroti Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler MİCHELANGELO BUONARROTİ (1475 – 1564) XVI. yüzyıl Rönesans resim ve yontusuna bunca ün katan bir başka büyük usta da Michalengelo’ dur. Leonardo da Vinci’den 23 yıl sonra doğmuştur. O da o dönemin sanatçılarının çoğu gibi bir beceri öğrenmek üzere Ghirlandaio’nun dükkânına çırak verildi. Ghirlandaio o çağ İtalya’sının, dinsel temaları çok güzel işleyen sevilen bir ressamıydı.Genç ... Okumaya devam edin →

Tarımın Tarihsel Gelişimi

Tarımın Tarihsel Gelişimi Tarımın tüm dünyadaki gelişimini anlatmak ciltler alır. Bu bakımdan, burada yalnızca önemli noktalara değinilecektir. Tarımın nerede ve nasıl başladığı tam olarak bilinmiyor. Bilim adamlarının araştırmalarına göre tarım bundan 8000 yıl önce yaşayan insanların, yedikleri yaban otlarının yılın belirli zamanlarında toprağa gömüldüğünde yeniden yetiştiklerini keşfetmeleriyle başlamıştır. Bu yabanıl bitkiler yalnızca yeniden yetişmekle ... Okumaya devam edin →

Halep Tarihi

Halep Tarihi Halep şehrinin hangi çağlarda kurulduğu kesinlikle bilinmiyor. Tarihöncesi çağlarda, burada* ilkel köylerin bulunduğu, yapılan kazılardan anlaşılıyor. Çevresini kuşatan yüksek kayalık tepe üzerinde oldukça büyük bir hisarı vardır. Şehrin dıştan gelecek saldırılara karşı savunmasını kolaylaştıran sağlam kalesi yüzünden M. ö. 2000 yılında Anadolu’da devlet kuran Hititlerle karşılıklı bağlantılar yaparak bir devlet kurmayı başarmıştır. ... Okumaya devam edin →

Budizmin Yayılması

Budizmin Yayılması Hakkında Bilgiler Budizm,en basit insanı çağıracak kadar demokratik ve sade bir dindir. Bununla birlikte Sakyamuni’nin ölümünden sonraki iki yüz yıl boyunca, Budizm çok yavaş bir biçimde yayıldı. İlk yıllarda Budist’lerin çoğu Ganj Irmağı çevresinde yaşıyorlardı. Hindistan’da Mauryan İmparatoru Asoka’nın Budist olmasından sonra herşey değişti. İ.ö. 273 ile 232 yılları arasında yaşayan Asoka, Budizmin ilk günlerinde, ... Okumaya devam edin →

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler LEONARDO DA VİNCİ (1452 – 1519) Leonardo, bir Toskano kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Sanat yaşamına, Andrea del Verrachio’nun yanında çıraklıkla başladı. Verrachio çok ünlü bir yontucu ve ressamdı. Verrachio’ya saygıdeğer bir kumandanın anısına dikilecek anıt için bir yontu ısmarlanmıştı. Bu anıt, Verrachio’ nun Donettello geleneklerine ne ölçüde bağlı olduğunu göstermesi bakımından ... Okumaya devam edin →

Tarımda Toprak Kullanımı

Tarımda Toprak Kullanımı Tarımın toprağa dayalı olduğu bilinen bir gerçektir. Dünya yüzeyinin onda üçü toprakla, geri kalanı da okyanuslarla kaplıdır. Dünya üzerindeki toprakların hepsi tarıma elverişli değildir. Bazısı karlı ve buzlu, bazıları kurak ya da kayalık, kumluk ve bir kısmı da bataklıktır. Tarım için kullanılabilecek toprak oranı çok azdır. Örneğin, Kanada’nın yüzölçümünün yüzde 4,1 ‘i ve ABD topraklarının da yüzde 13,2’si ... Okumaya devam edin →

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri Hakkında Bilgiler Buda, düşüncelerini Hinduizm’in üzerine oturtmuş ama kendi düşünce ve deneyimlerine uyması için değişiklikler yapmıştı. Herhangi bir şeyi, kendisine yaradığına inanıncaya kadar kabul etmedi. Bu yolda, herkesin izleyebileceğine inandığı uygulanabilir görüşler geliştirdi. Buda, Hindu dininin Yeniden Doğuş ve Yaşam Tekerleği düşüncesini kabul ediyordu. Karmaya ve bunun, insanlarının bu acılar ... Okumaya devam edin →

İtalyan Rönesansı

İtalyan Rönesansı Hakkında Bilgiler Rönesans deyimiyle tanımlanan yeniden doğuş ve canlanış hareketinin öncüsü İtalya’da Giotto adında bir ressamdır. İalyanlar Giotto’nun sanatını övmek için, onun yapıtlarının eski Yunan ve Roma yapıtları kadar güzel olduğunu söylüyorlardı. İtalyanlar, görkemli Roma İmparatorluğu’na son veren Gotların ve Vandalların istilalarından sonra,’bir gerileme dönemi yaşandığına ve bu yeni canlanış hareketinin ... Okumaya devam edin →