Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi

Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi Beklenen bu saldırı, Çanakkale Boğazı’ndan geldi. O dönemde İngiliz Deniz Bakanı olan ünlü devlet adamı Winston Churchill’in önerisi üzerine ülkesi diretince, Çanakkale üzerinden Türkiye’ye eşi görülmemiş bir saldırıya geçildi. Amaçjstan- bul’u alarak Türkiye’yi savaş dışında bırakmak, ayrıca Boğazlardan Karadeniz’e çıkarak Ruslarla doğrudan ilişki kurmak, onlara araç ve silah ... Okumaya devam edin →

Gaz Türbini Çalışma Prensibi

Gaz Türbini Çalışma Prensibi Buhar türbinleri “dıştan yanmalı motorlar” denen bir makine türüne girerler. Yakıt kullanarak su kaynatılır ve makina ya da motorların dışında buhar oluşturulur. Sonra buhar makineye borularla gönderilir. “içten yanmalı motorlar” denilen diğer bir motor grubunda yakıt motorun içinde hava ile karışıp yanar. Bu yanma sonucu genleşen gazlar motorun hareket eden parçalarını doğrudan doğruya etkileyerek çalıştırır. ... Okumaya devam edin →

Türk Sineması Tarihçesi

Türk Sineması Tarihçesi Sinemanın Türkiye’ye girmesi XIX. yüzyıla rastlar. Bu dönemde önce yalnızca sarayda gösterilen bu yeni buluş, Abdülhamid’in kuşkucu bir insan olması nedeniyle halka tanıtılmamıştı. Daha sonraları Romanya uyruklu bir Polonya Yahudisi olan Sigmund Weinberg Galatasaray Lisesinin karşısında bir birahanede ilk kez halka sinemayı tanıttı. Ancak o devirlerde elektriğin yaygınlık kazanmaması sinema gösterilerini kısıtlayan bir etkendi. ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşında Kafkasya ve Süveyş Bozgunu

Birinci Dünya Savaşında Kafkasya ve Süveyş Bozgunu Türk ve Alman subaylarının hazırladığı ortak savaş planının temel ilkesi, Avrupa’da başarıyı kolaylaştırma amacını güdüyordu. Romanya ve Bulgaristan bölgesinden Karadeniz’e çıkartma yapılması düşünülüyordu. Böylece gelişmeler de göz- önünde tutularak Kafkasya’da Ruslara, Süveyş Kanalı’nda İngilizlere saldırılacak, bu bölgelerden güç kaydırılması önlenecekti. Ayrıca İstanbul, ... Okumaya devam edin →

Buhar türbinleri ve Buhar makineleri

Buhar türbinleri ve Buhar makineleri Buhar türbinlerinin pistonlu buhar makinelerine göre pek çok üstünlükleri vardır. İlk olarak türbinlerin ileri geri gidip gelen piston ve piston kolları yoktur ve bu da türbinlerin daha yumuşak ve sarsıntısız çalışmaları demektir. Türbinler aynı biçimde yakıt ile buhar makinelerinden daha çok güç üretirler ve aynı zamanda aynı güçteki buhar makinelerinden daha az yer kaplarlar. Ama türbinlerin de bazı sorunları vardır. Çok ... Okumaya devam edin →

1970 ler Sineması

1970 ler Sineması 1970’LERDE SİNEMA Satyricon, 1970’lerde çekilen ve Eski Roma’daki tanrıtanımazlık üzerine kurulan çok gösterişli bir filmdi. Yönetmeni Fellini’dir. Fellini bu dönemde yarı belgesel nitelikte bir başka film daha yapmıştır. Palyaçolar adlı bu yapım, eski Avrupa sirklerinin ortamını canlandırmaya çalışan ve sirk palyaçolarının yaşamını konu alan bir yapımdı. Fellini’nin otobiyografik (özgeçmişsel) nitelikteki iki başka ... Okumaya devam edin →

Yavuz ve Midilli Olayı

Yavuz ve Midilli Olayı Enver Paşa, savaşın fazla uzun sürmeyeceği kanısındaydı. Eğer Türkiye bu arada bir şeyler koparmak istiyorsa, bir an önce savaşa katılması gerektiğini söylüyordu. İşte bu dönemde birbirini izleyen iki olay, durumun istediği yönde gelişmesine yardımcı oldu. Bu olaylardan ilki, İngiltere’ye ısmarlanan iki savaş gemisiyle ilgiliydi. Armstrong Whitworth tezgâhlarında yapımı tamamlanan “Reşadiye” ve “Sultan Osman” ... Okumaya devam edin →

Türbinin İcadı ve Tarihçesi

Türbinin İcadı ve Tarihçesi 1629 yılında Giovanni Brança (1571 -1640) adlı kişi özel bir makina yapmıştı. Makinanın bir bölümü suyla doldurularak ateşin üzerine yerleştirilmişti. Bu bölüm üzerinde metal bir insan heykeli bulunuyor, makina içindeki su, ateş üzerinde kaynarken heykelin ağzından buhar çıkıyordu. Bu buhar bir tekerlek üzerine yerleştirilmiş kanatçıklara çarparak itici gücüyle tekerleği ve tekerleğe bağlı olan mili döndürüyordu. Buharın ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşına Türkiye Nasıl Sokuldu

Birinci Dünya Savaşına Türkiye Nasıl Sokuldu Balkan Savaşlarından sonra siyasal ve askerlik yönünden toparlanma çabasına girişen Türkiye için her ülkenin değişik düşünceleri vardı. İngiltere’nin isteği Hindistan yolu üzerindeki Türk topraklarını denetim altına almak, denizler ve ticaret yolu üzerinde egemenliğini rahatça sürdürmekti. Fransa, Türkiye’nin güney eyaletlerinden Suriye ve Kilikya’yı ele geçirmeye kararlıydı. İtalya, Trablusgarp ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Birinci Dünya Savaşı’na Almanya, Avusturya – Macaristan ve Bulgaristan ile birlikte katılan OsmanlI İmparatorluğu’nu bekleyen kötü günler hızla yaklaşırken, onların karşısında yer alan ülkeler, sonuçtan en kazançlı nasıl çıkabileceklerini çok önceden tasarlamışlardı. Her konuda hazır ve hazırlıklıydılar. 11 Eylül 1918 günü Bulgarların Makedonya Cephesi yıkıldı. Bulgaristan, 29 Eylülde Selanik’ ... Okumaya devam edin →