Türk ve Doğu Mitolojisindeki Tanrılar

Türk ve Doğu Mitolojisindeki Tanrılar ADAKUTAY: Altay kökenli bir tanrıdır. Al- taylârın en büyük tanrısı Ülgen’in diğer adı da Adakutay’tır. ADAR: Asurların büyük tanrılarından Ninip’in Sümerlerdeki karşılığıdır. AK HAN: Göktürk kökenlidir. Büyük Tanrı Ülgen’in Ak Han, Kara Han (Sarı Han), Kızıl Han, Yeşil Han adındaki dört oğlundan biridir. AK TOYUN: Ülgen’e Yakutların verdiği ad. Bütün güçlere sahip barışçı ve ... Okumaya devam edin →

Türk Mitolojisi ve Kaynakları

Türk Mitolojisi ve Kaynakları EVRENİN VE İNSANIN YARATILIŞI Türk Mitologyası, gerek savaşlar ve akınlar gerekse diğer toplumsal ilişkiler nedeniyle, değişik boyların ve kavimlerin mitologyalarından etkilenmiştir. Aynı şekilde Türk Mitologyası da başka ulusların mitologyalarını etkilemiştir. Bugün Hint Mitologyasında yer alan pek çok Türk tanrısı vardır. Türk Kozmogonisinde birden fazla yaratılış söylencesine rastlamaktayız. Bunlardan en çok bilineni, Kara ... Okumaya devam edin →

Eşek Kulaklı Kral Midas Hikayesi

Eşek Kulaklı Kral Midas Hikayesi Bu söylence Frigya Kralı Midas’ın mitalogyanın önemsiz tanrılarından Pan ile Apollo arasında yapılacak bir müzik yarışmasında yargıcı olması yüzünden başına gelenleri öyküler. Bir gün çok güzel flüt çalan Kır Tanrısı Pan ile Zeus’un oğlu Apollo arasında bir müzik yarışması düzenlendi. Pan gerçekten flütüyle çok güzel ezgiler çıkarıyordu ama, Apollo’nun gümüş lirinin tanrısal ezgilerinin yanında ... Okumaya devam edin →

Mitolojide Truva Savaşı

Mitolojide Truva Savaşı GÜZEL HELENA VE TRUVA SAVAŞI Truva Savaşı söylencesinin tamamı Homeros’a aittir. İlyada Destanının konusunu oluşturur. Aphrodite’in Paris’e vaat ettiği güzel,Zeus’un Leda’dan olma kızı Helena’ydı. Söylenceye göre, Zeus,Tyndareus’un karısı Leda’ya gönlünü kaptırmıştı. Ama Leda’yı elde etmek kolay değildi. O zaman Zeus çok güzel ak bir kuğu kılığına bürünerek, Leda’nın yüzdüğü ... Okumaya devam edin →

Mitolojide Theseus

Mitolojide Theseus Theseus da Hercules gibi devlerle, canavarlarla çarpışan, güçlü kuvvetli mitologya kahramanlarından birisidir. Söylenceye göre Kral Aigeus’un oğludur. Babası, Theseus doğmadan önce Atina’ ya gitti. Oğlunu annesinin yanma bıraktı. Oğlu büyüyünce, bir taşın altına babası tarafından saklanan kılıcını kuşanıp, çarıkları giyerek yollara düştü. Bin bir serüvenden sonra babasına kavuştu. Girit Kralı Minos her yıl yedi genç kızla ... Okumaya devam edin →

Mitolojide Herkül

Mitolojide Herkül – HERCULES Hercules’in yaşamöyküsü daha çok Latin ozanlarının yapıtlarına konu olmuştur. Ovidius ve Pin- darus bu ozanlardan ikisidir. Söylenceye göre Hercules, Thebaî Kralı Perseus’un soyundan gelmektedir. Annesi Alkmene, babası Amphitryon’ dur. Aslında Amphitryon, Hercules’in gerçek babası değildir. Tanrılar Tanrısı Zeus Alkmene’ye aşık olur ve kocası savaştayken, onun kılığına bürünerek Alkmene’nin yanına ... Okumaya devam edin →

Orpheus ve Eurydike Hikayesi

Orpheus ve Eurydike Hikayesi – Orpheus ve Eurydike Miti Eski Yunanlılara göre, müziği ilk kez tanrılar buldu. Athena kendisi çalgı çalmazdı ama flütü o yapmıştı. Hermes de liri yaparak Apolloya armağan etmişti. Apollo liri öylesine güzel çalardı ki Olymposlular onu dinlerken kendilerinden geçerlerdi. İkinci derecede tanrılardan Pan sazdan yapılan flütüyle öyle güzel ezgiler çıkarırdı ki öten bülbüller susar, onu dinlerdi. Daha sonraları insanlar da öğrendiler ... Okumaya devam edin →

Yunan Mitolojisinde Adonis Hikayesi

Yunan Mitolojisinde Adonis Hikayesi – BİR AŞK ÖYKÜSÜ Grek Mitologyası binlerce güzel öyküyle doludur. Gönül ister ki, bu öykülerin hepsini buraya aktaralım. Ama bu yazının dar kapsamı içerisinde yalnızca üzerinde yaşadığımız toprağın söylencelerini sunabileceğiz. Bunlardan birisi hüzünlü bir aşk öyküsüdür. İstanbul Boğazı’nı süsleyen Kız- kulesi’nin söylencesidir bu. Aynı öykünün bir benzeri de Mersin-Silifke arasındaki Kızkalesi ... Okumaya devam edin →

Mitolojik Tanrılar

Mitolojik Tanrılar ZEUS( JÜPİTER) Tanrıların en güçlüsüdür. Kardeşleri Poseidon ve Hades ile evreni paylaştı. Denizler, Poseidon’un; yeraltı Hades’in; gökyüzü de Zeus’un egemenliğine girdi. İlyada’da şöyle seslenir ailesine Zeus: “Herkesten güçlüyüm ben. Altın bir halat bağlayın gökyüzüne. Tanrılar, tanrıçalar hepiniz ucundan tutun. Zeus’u çekemezsiniz. Ama ben istersem çekerim, Olympos’un tepelerinden birine bağlarım ... Okumaya devam edin →

Teogoni ve Kozmogoni

Teogoni ve Kozmogoni TANRILARIN VE EVRENİN YARATILIŞI Mitologyalarm hemen hepsinde ilk öykü evrenin yaratılışı öyküsüdür. Zaten bu bütün dinler için de böyledir. Tek tanrılı dinlerde bile Kutsal Kitap yaratılış öyküsüyle başlar. Çünkü, insanlar, içinde yaşadıkları, bu binbir gizle bezenmiş evreni açıklayabilmek, kavrayabilmek isteğiyle yanıp tutuştukları halde, henüz bilimsel yolla bunu yapamadıkları için, imgesel açıklama yolları bulma eğilimlerine ... Okumaya devam edin →