Birinci Dünya Savaşına Türkiye Nasıl Sokuldu

Birinci Dünya Savaşına Türkiye Nasıl Sokuldu Balkan Savaşlarından sonra siyasal ve askerlik yönünden toparlanma çabasına girişen Türkiye için her ülkenin değişik düşünceleri vardı. İngiltere’nin isteği Hindistan yolu üzerindeki Türk topraklarını denetim altına almak, ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Birinci Dünya Savaşı’na Almanya, Avusturya – Macaristan ve Bulgaristan ile birlikte katılan OsmanlI İmparatorluğu’nu bekleyen kötü günler hızla yaklaşırken, onların karşısında yer alan ülkeler, sonuçtan en kazançlı nasıl ... Okumaya devam edin →

Sinemada Yeni Dalga Akımı

Sinemada Yeni Dalga Akımı 1950’lerin sonlarına 1960’ların başlarına doğru, İngiliz yapımcılar belirgin çizgileri olan öyküleri filme çekmeye başladılar. Bu öyküler çoğunlukla romanlardan ya da tiyatro oyunlarından aktarılıyordu. Bu eğilimin ilk ürünleri, Saturday ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye İnsanlık tarihinin o dönemine kadar bir eşine daha rastlanmayan en büyük kıyımlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı, 28 Haziran 1914 günü Saraybosna’da Avusturya – Macaristan Veliahtı Grandük Franz – Ferdinand’ın terörist ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Sonuçları

Birinci Dünya Savaşı Sonuçları Almanya’nın uğradığı başarısızlıklar, iç yönetiminde etkisini gösterdi. 5 Ekimde başbakanlığa gelen Max von Baden, 14 madde temeline dayanan bir barış için Birleşik Amerika’nın arabuluculuğunu istedi. Savaşın bırakılma antlaşmasından ... Okumaya devam edin →

Bükreş Antlaşması 1913

Bükreş Antlaşması 1913 Wilson ilkeleri tartışılıp dururken, savaş sürüp gidiyordu. 1918 yılının ilk aylarında Almanlar önce batı cephesinde yaptıkları saldırı ile güvenlerini arttırdılar, egemenliklerini doğuya kadar genişleterek durumlarını güçlendirdiler. Sovyetlerle ... Okumaya devam edin →

Eski dünyada müzik

Eski dünyada müzik İlkel insan için müzik belirli bir amaçla kullanılan, dünyayı çekip çevirebilmesi için insana güç veren bir araçtı. Sözgelimi, hekim,iyileştirici tanrıları yardıma çağırırken müziğe başvuruyordu. Oymak,ürünün bol olması için yağmur yağdıra- bilmek ... Okumaya devam edin →

Wilson İlkeleri Nelerdir

Wilson İlkeleri Nelerdir Birleşik Amerika, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1918 yılının başında, kendi sınırlarının ötesiyle yeni yeni ilgilenmeye başladı. Bunun ilk önemli belirtisi de Başkan Woodrow Wilson’un ocak ayı ilk haftasında ortaya attığı genel barış ... Okumaya devam edin →

Antik Yunan’da Müzik

Antik Yunan’da Müzik Homeros, İ.ö. dokuzuncu yüzyılda ilyada ve Odysseia adlı büyük kahramanlık şiirlerini yazdığı sıralarda; Yunanistan da,görkemli bir uygarlık olma yolundaydı. Sümerler, Mısırlılar, Persler ve yörenin öteki halkları gibi Yunanlılar da genel olarak Ortadoğu’nun ... Okumaya devam edin →

Hindenburg Hattı

Hindenburg Hattı Avrupa’da sürüp giden yıpratma savaşı kesin sonuç vermekten uzaktı. Bunun üzerine devletler, başka yollardan sonuca ulaşmayı tasarladılar. Ancak Rusya’nın devrimden sonra savaş alanından çekilmesi, buna karşılık Birleşik Amerika’nın savaşa katılması, ... Okumaya devam edin →