Azmizade Haleti Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Azmizade Haleti Kimdir – Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler HALETİ (Mustafa) Azmizade, türk şair ve bilgini (İstanbul 1570 – ay.y. 1631). XVI. yy. bilgin ve şairlerinden ünlü Mekârim-ül-Ahlâk (iyi Ahlâklar) eserinin yazarı Muhammed Azmi Efendinin (öl. 1582) oğlu. Medrese öğrenimi yaptı. 1600’de Süleymani- ye müderrisliği, 1602’de Şam’da, 1606’da Kahire ve Bursa’da, 1611’de Edirne’de, 1614’- te İstanbul’da kadılık yaptı. 1623’te Anadolu, ... Okumaya devam edin →

Barok Dönem Müziği

Barok Dönem Müziği Hakkında Bilgiler Monteverdi’nin ve Purcellln,müziği yeni geliştirilen müzik aletleri ile çalındıklarında daha da anlam ve güzellik kazandı. Viola yerini keman ve çello’ya bırakmıştı. Kuzey İtalya’da Cremona kentinde keman yapımı bakımından çok aşkın ustalar yetişti. Bu dönemin ve bu kentin en yetkin keman ve çello ustaları Nicolo Amati (1596- 1684) ve Antonio Stradivari (1644 – 1737) dir. Bu ustaların elinden çıkmış ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar 1943 yılı ile birlikte savaşa ağırlıklarını koyan batılı ülkeler ve Birleşik Amerika, aralarında sık sık görüşmeler yaparak sonuca en kısa zamanda ulaşacak kararlar almaya çalışıyorlardı. Liderler düzeyindeki bu toplantıların hemen hepsinde genellikle Türkiye’nin durumu da ele alınıyordu. Tüm liderler Türkiye’yi savaşa sokmaktan hâlâ vazgeçmemişlerdi. Bu amaçla 19 Ocakta Cazablanca’da ... Okumaya devam edin →

Rönesans Müziği

Rönesans Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağ boyunca kilise insanlara, kişinin görevinin Tanrı’ya hizmet ve öte dünyaya hazırlanmak olduğunu salık veriyordu. Ancak XIII. yüzyıldan itibaren önce İtalya’da başlayıp, giderek tüm Avrupa’ya yayılan bir kültür ve sanat uyanışı olan Rönesans hareketiyle Avrupa aydını, insanı ön plana çıkarıp, kişinin öte dünyaya hazırlanmak için yaşaması yerine bu dünyada yararlı ve doğru bir yaşam sürmesi, mutlu ... Okumaya devam edin →

Hitler’in İnönü’ye Mektubu

Hitler’in İnönü’ye Mektubu Almanlar tarafından Kayseri’de kurulması daha önce kararlaştırılan ve yapımına başlanan uçak fabrikası, yarım kalmıştı. Ülkedeki Almanlar memleketlerine gönderilmiş, Almanya’da yüksek öğrenim yapan öğrencilerle diğer bazı görevliler geri çağırılmıştı. Ancak,Almanların Türkiye’ye ve Türk kromlarına büyük gereksinmesi vardı. Artan savaş üretimi sırasında krom, hemen her araç ve gerecin yapımında ... Okumaya devam edin →

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağda, Kilise büyük bir güce sahipti. İnsanlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini kilise ortaya koyar, düzenler, okulları üniversiteleri yönetirdi. Ayrıca tüm zenginlikler de yine kilisenin tekelindeydi. Bu nedenle tüm sanatçılar ve el işçileri iş bulabilmek için kiliseye hizmet etmek zorundaydılar. Müzisyenler için de durum buydu. Kilise ayinlerinde çalınmak için müzik besteleyerek geçimlerini kazanıyorlardı. Ne varki, kilisenin ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye SAVAŞ BAŞLIYOR İngiltere ve Fransa, sonunda Polonya’ya da giren Almanya’ya karşı savaş açınca, ikinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Böylece, Türkiye’yi kendi yanlarına çekmek ve bu çatışmanın içine sokmak isteyenlerin çabaları daha yoğunlaştı. Savaşan tarafların hemen hepsi, geleceğine dönük bütün planlarını buna göre yapmışlardı. Türkiye Almanya’nın yanında yer alırsa, Boğazlardan yararlanacak ve ... Okumaya devam edin →

Batı Müziği Tarihi

Batı Müziği Tarihi Her uygarlık kendi öz müziğini yaratmıştır.Hindistan’dan tutun da Çin’e ya da en ırak Afrika ülkelerine kadar her toplumun kendine özgü bir müziği vardır. Bu müzikler radyo, teyp, pikap, televizyon gibi günümüz kitle iletişim araçlarıyla tüm dünyaya duyurulabilmektedir. Ancak bugün dünyada en yaygın olan ve en geniş kitlelere ses- lenebilen müzik Avrupa kökenlidir. Bu müziğe “Batı Müziği” adını veriyoruz. Batı Müziğinin ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşı Türkiye Almanya İlişkileri

İkinci Dünya Savaşı Türkiye Almanya İlişkileri Tüm Avrupa’yı çok kısa süre içinde kana bulayacak yaygın bir savaşı gerçekleştirmeye çalışan Almanya, Türkiye’yi mutlaka yanında görmek istiyordu. Bunu sağlayabilmek için her yola başvuruyor, her olanaktan yararlanıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı saflarda çarpışmışlardı. Gene aynı yakınlığın sürdürüleceği inanandaydı. Bu amaçla, 1938 Temmuzunda yapılan ilk girişimlerden olumlu ... Okumaya devam edin →

Halet Efendi Kimdir

Halet Efendi Kimdir HALET EFENDİ (Seyid Muhammed Said), osmanlı devlet adamı (? 1760 – Konya 1823). Kırımî Hüseyin Efendinin oğlu. Babası gibi, Şeyhülislâm Şerif Efendi dairesinde hizmet ederken kadılık sınıfına geçti. Şerif Efendinin ölümünden sonra, bir ara Ata- ullah Efendinin yanında bulundu. Bir süre sonra Rikâbı Hümayun reisi Mehmed Reşid Efendinin hizmetine girerek mühürdar yamağı oldu. Sonra Rumeli valisi Ebubekir Sami Paşa dairesine girmek istedi fakat ... Okumaya devam edin →