Hafız Osman Mektebi

Hafız Osman mektebi, XVII. yy.da yaşamış ünlü türk hattatı Hafız Osman tarafından sülüs ve nesih yazısında yapılan değişiklik ve ilerleme neticesi meydana gelen üslûba verilen ad. Hafız Osman’dan önce Fatih ve oğlu Bayezid II zamanında yaşamış olan Şeyh Hamdullah mektebi vardı. Bütün sülüs ve nesih yazan hattatlar bu mektebin kurallarına uyarak hat yazarlar ve Şeyh Hamdullah’ı kendilerine örnek alırlardı. Hafız Osman o üslûpta fizyolojik bazı değişiklikler ... Okumaya devam edin →

Karıncaların Yaşamı

Karıncaların zararlı ve can sıkıcı canlılar olduğunu düşünen insanlar vardır. Gerçekten de bir kır gezintisinde sofraya üşüşen ya da evlerde mutfaklarımıza baskınlar düzenleyen karıncaların canımızı sıktıkları olur. Isıran ya da sokan karınca türleri de can yakabilir. Ne var ki, genelde karınca türlerinin büyük bir çoğunluğu zararsız, hatta çoğu zaman yararlıdır. Çünkü bu türlerin bazıları zararlı böcekleri yiyerek beslenirler ve onların çoğalmalarını ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri

Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri Hakkında Bilgiler Dünyamızın da içinde bulunduğu sonu olmayan evrenin içine serpilmiş milyonlarca yıldızın boşluktaki hareketlerinin açıklanması birçoklarınca olanaksız bulunmuştur. Oysa, bilim adamlarının büyük bir bölümü evrenin çok düzenli ve şaşmaz ilkeler uyarınca kurulmuş olduğunu her fırsatta ileri sürerler. Böyle düşünenler evrendeki bütün güçlerin ve bunların hareketlerinin yalnızca birkaç basit doğa ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Gelişimi

Einstein’in ünlü kuramının iki ana bölümü vardır: Birincisi; 1905’te “özel Görelilik Kuramı” adı ile yayınladığı ilk bölüm, İkincisi de; “Genel Görelilik Kuramı” adını verdiği ve 1916’da yayınladığı ikinci bölümdür. Ortaya atıldığı günlerde genellikle bilimsel düşünceye, özellikle de fizik bilimine getirdiği yeni görüşlerle tüm bilim adamlarının dikkatini çeken bu kuramlar, o günden bu yana defalarca gözden ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Temelleri

Görelilik Kuramının Temelleri Görelilik Kuramını anlamanın en iyi yolu, Einstein’ı da gerçeğe götüren aynı düşünce dizisini izlemektir. Öteki bilim adamları gibi Einstein’da yeni görüşlerini kendinden daha önceki araştırmacıların düşünceleri ve çalışmaları üzerine kurmuştur. Onların yaptığı hatalar bile bazen çalışmalarında kendisine yararlı bilgiler sağlamıştır. Einstein’ın konulara yaklaşımı her zaman bilimsel yönteme uygun ... Okumaya devam edin →

İslamda Cuma Neden Önemli

İslamda Cuma Neden Önemli İslâm dininin doğuşundan sonra müslüman ülkelerde kaynağını Tevrat’ta bulan yedi günlük bir zaman süresi benimsendi. Cuma gününü dinlenme, cumartesiyi işbaşı günü olarak alan müslümanlara göre, öteki milletlerde olduğu gibi hafta, yedi günlük bir zamandı. Arapların «usbû» dediği hafta, yevmüssebt adı verilen cumartesi günüyle başlar. Tevrat’ın yaratılış, (tekvin) anlayışına göre Tanrı, evreni altı günde yaratmış, ... Okumaya devam edin →

Özel Görelilik Kuramı

Özel Görelilik Kuramı Nedir , Özel Görelilik Kuramı Hakkında Bilgiler Einstein’in Görelilik kuramı kuvvet, hareket ve çekim yasalarına ilişkin eski görüşlere yeni bir çerçeve sağlamıştır. Bu kuramın her iki bölümüne de kısa bir göz atarak tüm fizik dünyasının ana fikirlerini nasıl değiştirdiğini görelim: özel Görelilik Kuramını oluştururken Einstein, uzaya ilişkin iki temel varsayımı ileri sürdü. Bunların ilkini anlamak için yine akarsudaki gemi ... Okumaya devam edin →

Genel Görelilik Kuramı

Genel Görelilik Kuramı GENEL GÖRELİLİK KURAMI özel Görelilik Kuramından on iki yıl sonra yayınlanan Genel Görelilik Kuramı bir bütün içinde uzayın fiziksel yasalarını açıklamayı amaç edinmiştir. Aslında özel Kuram, Genel Görelilik Kuramının bir bölümü olarak da düşünülebilir. Genel Görelilik Kuramının ana fikirlerinden bir, hacmin biçim değişmelerinin çekim kuvvetine bağlanmasıdır. Burada çekim kavramı lastik bandlardan oluşan bir ağ düzeyindeki çökme ... Okumaya devam edin →

1950 ler Sineması

1950 ler Sineması 1950’LERDE SİNEMA 1950’lerde film yapımcıları, büyük bir bunalımla yüz yüze kaldılar. Artık seyirci evindeki sıcak koltuğunda oturup televizyonunu seyretmeyi yeğler olmuştur. Seyirciyi tekrar sinemaya çekebilmek için, prodüktörler yeni film teknikleri geliştirme yoluna gittiler.Bu tekniklerin başında, üç boyutlu film ve sinemaskop adı verilen genişletilmiş sinema perdesi sistemi gelir. Ancak bu teknikler, yalnızca orta dereceyi aşamamış ... Okumaya devam edin →

Su Nedir

Su Nedir Su, temizliğin ve arılığın evrensel simgesidir. Ne var ki,doğada saf su çok azdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan şaşılası özelliklere sahip olan bu garip madde’ doğadaki diğer maddelere oranla son derece basit bir yapıdadır. Yunanlı filozof Thales, suyu bütün varlıkların ana maddesi olarak kabul ediyordu. Daha ileri tarihlerde, Empedokles, evreni oluşturan dört maddeden birinin su olduğu görüşünü geliştirdi. Platon ve Aristoteles de bu görüşe ... Okumaya devam edin →