Uçuş Simülatörü Nedir

uçuş benzetim aygıtı, uçuş sİmülatörü olarak da bilinir, uçak ya da uzay aracı pilotlarının eğitimi amacıyla uçuş koşullarının benzetiminde kullanılan elektronik ya da mekanik sistemlerin ortak adı. Uçuş benzetiminin amacı pilotların gerçek uçuş eğitiminden geçirilmesine bir seçenek oluşturmak değil, pilot adayının görece pahalı ve tehlikeli gerçek uçuş eğitiminden önce kullanacağı aracı tanımasını sağlamaktır. Mevcut uçaklarda yapılan değişikliklerin ve yeni uçak modellerinin pilota tanıtılmasında ya da pilotun bilgi ve yeteneklerinin gözden geçirilmesinde de uçuş benzetim aygıtından yararlanılır.

Wright kardeşlerin ilk motorlu uçuşu gerçekleştirdikleri 1903’ten sonraki 10 yıl içinde İngiltere’de iki uçuş benzetim aygıtı geliştirildi. Bu aygıtlar pilotun uçağın üç eksen çevresindeki temel manevralarını (yunuslama [burnun aşağı ya da yukan çevrilmesi], yatma [sağa ya da sola] ve sapma [burnun sağa ya da sola döndürülmesi]) canlandırmaya olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştı. Ama gerçek anlamda ilk uçuş benzetim aygıtını 1929’da ABD’li havacı Edwin A. Link geliştirdi. O dönemde pilotun çevresini görmeden yalnızca aletleri kullanarak “körlemesine” uçuş yapmasını sağlayacak donanımlar geliştirilmişti, ama pilotların gerçek uçaklarla körlemesine uçuş eğitiminden geçirilmesi oldukça riskliydi. Bu alandaki eksikliği gören Link, bir uçağın tüm hareketlerini gerçeğine uyacak biçimde benzetebilen aletlerle ve denetim sistemleriyle donatılmış bir pilot kabini modeli geliştirdi. Pilotlar bu aygıtı kullanarak hem uçağın donanımlannı tanıyor, hem de gerçek uçaktaki komutları vererek düz uçuş ve denetimli tırmanma ve alçalma hareketlerini öğrenebiliyordu. Uçak sanayisinin hızla gelişmeye başlamasıyla birlikte bu uçuş benzetim aygıtının daha da geliştirilmesi zorunluluğu doğdu. Öte yandan ticari havayolu şirketleri de pilot eğitiminde benzetim aygıtından yararlanmaya başladı.

İl. Dünya Savaşı sırasında özellikle elektronik sanayisinde gerçekleştirilen teknolojik ilerlemeler uçuş benzetim aygıtlarının gerçek uçağa daha çok benzetilmesini olanaklı kıldı. 1950’lerin başında ömeksel (analog) bilgisayarların ortaya çıkması bu gelişmeyi daha da hızlandırdı. Pilot kabinlerinin, denetim sistemlerinin ve donanım göstergelerinin çok çeşitlilik kazanmasıyla birlikte pilotların eğitim uçaklarıyla uçurularak eğitilmesi zorunluluğu ortadan kalktı. 1950’lerde ABD Hava Kuvvetleri “A-4 D” saldın ve “F-4” avcı uçaklarının pilot kabinlerinin tam bir kopyası olan uçuş benzetim aygıtlan kullanmaya başladı. 1960’larda elektronik sayısal ve karma bilgisayarların yaygınlaşması uçuş benzetim sistemlerinde köklü değişikliklerin yapılmasına neden oldu. Bu bilgisayarların uçuş benzetim aygıtlarına uygulanması uzay uçuşlanndaki karmaşık koşullan bile canlandırabilen aygıtlar yapılmasına yol açtı.

Yorum yazın