Uçak Mühendisliği Nedir

uçak mühendisliği, uçakların geliştirilmesi, tasarımlanması, inşa edilmesi, denenmesi ile bakım, onarım ve yenileştirme çalışmalarının yürütülmesini konu edinen mühendislik dalı. ABD ve Avrupa ülkelerinde uçak mühendisleri çeşitli dallarda uzmanlaşarak uçak tasarım mühendisi, uçak inşaat mühendisi, uçak bakım mühendisi gibi unvanlar alırlar.

Genellikle dört yıl süren uçak mühendisliği öğrenimi sırasında öğrenciye matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin yanı sıra gaz dinamiği, akışkanlar mekaniği, termodinamik, malzeme dayanımı, uçak tasarımı, uçuş denetimi, aerodinamik gibi dersler verilir. Türkiye’de 1983’e değin İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Bölümü’nde sürdürülen uçak mühendisliği öğrenimi daha sonra aynı üniversite bünyesinde kurulan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne devredilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ise Havacılık Mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Ayrıca bak. hava ve uzay mühendisliği.

Yorum yazın