Türkiye’de Çimento Üretiminin Tarihçesi

Türkiye’de Çimento Üretiminin Tarihçesi
Türkiye toprakları, çimento üretimi için gerekli kalker, kil ve marn kaynakları yönünden çok zengindir. Yurdumuzda ilk çimento fabrikası 1911 yılında Danca’da kurulmuştur. Bunu 1916’da Eskihisar, onun arkasından da 1928’de Ankara, 1930’da Kartal, 1932’de Zeytinburnu fabrikaları izlemiştir. 1980 sonunda Türkiye’de üretim yapan çimento fabrikalarının sayısı 35’e yükselmiştir. Bunların 15’i devlet kuruluşu olup Türkiye Çimento Sanayii’ne aittir. Türkiye Çimento Sa- nayii’nin ortak olduğu fabrikaların sayısı da 6′ dır. Geri kalan 14 fabrika da özel sektörün elinde bulunmaktadır. Ancak, yapımı tamamlanan yeni fabrikaların hizmete girmesiyle Türkiye’de çimento fabrikası sayısı sürekli artmaktadır
İlk çimento fabrikasının yıllık üretimi 20,000 ton dolaylarındaydı. Türkiye’de çimento endüstrisi kısa zamanda gelişmiş ve yıllık üretim 1949′ da 375.000 tona, 1959’da 1.734.000 tona, 1969′ da 5.795.000 tona ulaşmıştır. 1980 sonunda üretim 19.870.000 tondur. Oysa, enerji yetersizliği ve diğer yan aksaklıklar nedeniyle toplam üretim bunun oldukça altında 12.000.000 ton dolaylarında kalmıştır.
öte yandan Türkiye’nin çimento dışsatımı da yıldan yıla artmaktadır. 1980 sonunda 1.000.000 ton dolaylarında çimento satılmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu alanda dışsatımın çok daha artması beklenmektedir.

Yorum yazın