Tanksavar Nedir – Tanksavar Silahları

Tanksavar Nedir – Tanksavar Silahları

tanksavar , düşman tanklarının durdurulması ve tahrip edilmesinde kullanılan top, füze, mayın vb silahların ortak adı. I. Dünya Savaşı’nda tankların kullanılmaya başlaması, karşı birlikleri bu tankları durdurmaya yönelik silahlar geliştirmeye yöneltti. Bu amaçla ilk olarak, yakın mesafeden ince tank zırhlarını delebilen top mermileri geliştirildi. Kara mayınlan ve sıradan toplar da aynı amaçla etkili bir biçimde kullanıldı. II. Dünya Savaşı’nın başlarında ise çoğunlukla 37 mm’lik, özel gülleler gerektiren tanksavar topları ortaya çıktı. Savaş sırasında bu topların kalibreleri giderek büyütüldü ve uç kısmı görece daha sert alaşımlardan yapılmış kovanlar, daha güçlü patlayıcılar ve mermilerin daha hızlı hareket etmesini sağlayan itici maddeler geliştirildi. Ayrıca zırha değdiği anda patlayan ve patlama enerjisini öne doğru yönelterek daha fazla delici güç sağlayan özel biçimli ya da içi boş barut kovan da bu dönemin etkili tanksavar silahlarındandı.

II. Dünya Savaşı sırasında, optik olarak yönlendirilen, sesaltı tanksavar füzeleri ve bunları fırlatmakta kullanılan özel fırlatma aygıtları geliştirildi. Bunların arasında en yaygın uygulananı, bir kişinin taşıyıp kullanabileceği biçimde tasarımlanan ve kısa erimli küçük roketler fırlatan silahlar olan ABD yapımı bazukalar (bak. roketatar) ile öbür ülkelerce geliştirilen benzer silahlardı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra tanksavar silah teknolojisi çeşitli yönlerde gelişti. Bu gelişmelerin en önemlisi ışınlı ya da telli güdüm sistemleriyle çalışan elektronik güdümlü füzelerdi. Bu tür füzeler 1970’lerde, isabet oranı, erim ve kullanım alanı açısından önemli ölçüde geliştirildi. Patlayıcı, top mermisi ve top namlusu yapımı alanlarında kaydedilen ilerlemeler bu dönemde tanksavar silahların hızla gelişmesini sağladı. Hem füzeleri hem de top mermilerini fırlatabilmek amacıyla bazı tanksavar silahlar yivsiz namlularla donatıldı.

Günümüzde kullanılan tanksavar silahların erimi 5-6 km’ye kadar çıkabilmektedir. 300 m’den az uzaklıklarda en etkili tanksavar silahı tanksavar topudur (örn. ABD yapımı “M-18”, “M-36”, SSCB yapımı “ASU-75”, “ASU-89”). İsabet oranı son derece yüksek olan bu toplar, sesaltı hızla 10-12 cm çapında mermiler fırlatır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ABD yapımı “Cobra”, “Milan”, “Tow” gibi güdümlü roketler, “M-18”, “M-36” tanksavar topları ile 57, 75 ve 106 mm’lik geri tepmesiz toplar gibi tanksavar silahları bulunmaktadır.

Yorum yazın