Tanker Nedir

Tanker Nedir

Tanker, ham petrol, petrol ürünleri ve çeşitli kimyasal maddeler gibi sıvı yüklerin taşınmasında kullanılan yük gemisi. Geminin teknesinde enine ve boyuna çok sayıda yük tankları bulunur. Ham petrol tankerlerinin yanı sıra melas, asfalt, şarap, su ya da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan özel amaçlı tankerler de vardır. Yükleme ve boşaltma işlemleri tankları birbirine bağlayan borular ve bir pompa istasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir. Asfalt tankerleri, gerektiğinde ısıtarak yüke yeniden akıcılık kazandırmak amacıyla, özel ısıtma borularıyla donatılmıştır. Petrol tankerlerinde, bir yangın anında alevlerin öbür tanklara sıçramasını önlemek amacıyla, iki tankın arasına “ko-ferdam” denen su geçirmez ve içi boş bir tank yerleştirilir.

Tankerlerin büyüklüğü 60 m uzunlukları 1.500-2.000 DW tonluk (geminin taşıyabileceği toplam yük) küçük kıyı gemilerinden, 500.000 DW tonluk modern büyük süper-tankerlere kadar değişir. Süpertankerlerden edinilen deneyimler, tankerin taşıma sığası ve dolayısıyla da büyüklüğü arttıkça, petrolün doğrudan taşınma giderlerinin neredeyse sınırsız denebilecek ölçüde azaldığını göstermiştir. Ama pek çok limanda su derinliğinin ve yükleme-boşaltma tesislerinin yeterli olmayışı, belirli bir tonajdan büyük tankerlerin yapımını sınırlamaktadır. Öte yandan süpertankerlerden denize petrol sızması durumunda denizlerdeki canlılar büyük ölçüde zarar gördüğünden ve çok ciddi çevre kirliliği sorunları ortaya çıktığından, çevre korumacılar da çok büyük petrol tankerleri yapımına karşı çıkmaktadır. Tankerin suda yol almasını sağlayan donanımlar kıç bölümüne yerleştirilir. Sıvı yük tankları geminin toplam uzunluğunun yaklaşık yüzde 60’ını kaplar. Geminin baş kısmında ise yakıt tankları ve safranın yanı sıra, genel amaçlı bir yük ambarı bulunur. Bazı tankerlerin baş ya da orta kısmında kılavuz dairesi, seyirle ilgili başka bazı bölümler ve mürettebat kamaralarını içeren baş ya da orta kısım kasaraları (ek üst güverte) bulunur.

Yorum yazın