Tabanca Nedir Nasıl Yapılır

Tabanca Nedir Nasıl Yapılır

tabanca, tek elle kullanılan kısa namlulu, kısa erimli, hafif, küçük ateşli silah. İlk tabancaların 14. yüzyılın sonlarında İtalya’ da geliştirildiği sanılmaktadır. Bu yüzyıldan sonra tüm Avrupa’da çeşitli tabanca türleri görülmeye başladı. Ama günümüzün tabancalarından çok küçük birer arkebüze(*) benzeyen bu tabancalar oldukça ağır ve çok kısa erimliydi, ayrıca isabet oranları da çok düşüktü. Bu tabancaların başka bir sakıncası da namlunun birkaç atıştan sonra parçalanması ve atıcıya zarar vermesi olasılığının yüksek olmasıydı. Modern tabancaların ilk örnekleri 17. yüzyılda yapılmaya başladı. Bu yüzyılda geliştirilen revolverler(*) birkaç küçük değişiklikle günümüzde de kullanılmaktadır. 18. yüzyılda daha dayanıklı namlular yapılmasına olanak sağlayan malzemelerin bulunması ve daha etkin mekanizmaların geliştirilmesiyle birlikte, tabanca yapımı önemli ölçüde gelişti ve yaygınlaştı.

19. yüzyılın sonlarına doğru mermi ve kovan yapımı ile dumansız barutun hazırlanmasında kaydedilen gelişmeler ve yeni silah yapım tekniklerinin ortaya çıkması, ilk otomatik tabancaların!*) yapılmasını olanaklı kıldı.

Çok değişik türleri olan tabancalar, genel olarak revolver, otomatik tabanca ve makineli tabanca biçiminde sınıflandırılabilir. Revolver, her atıştan sonra dönerek bir sonraki merminin namlu hizasına gelmesini sağlayan bir silindir ve bir fişek yatağıyla (top) donatılmıştır. Tetik çekildiğinde horoz mermiyi ateşler ve hemen ardından silindir dönerek bir sonraki mermiyi atışa hazır hale getirir. Otomatik tabancalarda, merminin ateşlendiği andaki geri tepme enerjisi ile çalışan bir düzenek bulunur. Fişekler bu düzenek içine bir şarjör tarafından beslenir. Otomatik tabancaların daha gelişmiş modelleri olan ve ilk olarak I. Dünya Savaşı sırasında kullanılan makineli tabancalar daha uzak erimli ve daha seri ateşlemelidir. Ayrıca bak. Sten makineli tabancası.

Yorum yazın