Süper alaşım nedir

Süper alaşım nedir

SÜPERALAŞIM blş. i. Aşınmaya ve 800° C’tan yüksek sıcaklıklarda akmaya karşı yüksek bir direnç gösteren, ateşe dayanıklı karmaşık alaşım.

— ANSİKL. üç tür sjperalaşım vardır:

1. demirli süperalaşımlar, yüzde 15-20 krom, yüzde 12-30 nikel, yüzde 10-25 kobalt, ayrıca tungsten ve titan kapsar; ısıl işlem sonucunda, alaşımı sertleştiren karbürler çökelir ve austenitli bir yapı elde edilir;

2. nikelli süperalaşımlar, genellikle yüzde 5’ten az demir, yüzde 20 krom, yüzde 2-3 titan, yüzde 1 alüminyum ve yüzde 15’e kadar kobalt kapsar; özellikle türboreaktörlerin türbin kanatçıklarının yapımında kullanılır (bk. NİMONİK, HASTELLOY);

3. kobaltlı süperalaşımlar doğrudan doğruya dökümle elde edilir ve yüzde 0,3 karbon, yüzde 25-30 krom, yüzde 2 nikel, yüzde 5 molibden, yüzde 2-3 demir kapsar; Stellit* tipi alaşımlardan türeyen bu karmaşık süperalaşımların bileşiminde tungsten veya tantal da bulunabilir

Yorum yazın