Su enerjisi Nedir – Nerelerde Kullanılır

Su enerjisi Nedir – Nerelerde Kullanılır

su enerjisi, akmakta olan bir su kütlesinin, bir çark ya da benzeri bir aygıtı döndürmesi yoluyla elde edilen enerji. Olasılıkla İÖ 1. yüzyılda geliştirilen su çarkı, ortaçağ ve sonrasında tahılların öğütülmesi, fırın körüklerinin çalıştırılması gibi amaçlarla yaygın biçimde kullanıldı. Suyun bir dizi sabit ve dönel palet arasından geçirilmesi ilkesine dayalı olarak çalışan 6 BG’lik ilk su türbinini 1827’de Fransız Benoit Fourneyron yaptı. Fourneyron 1832’de de 50 BG’ye ulaşabilen bir türbin daha geliştirdi. Daha sonra James Thomson 1851’de, James B. Francis ise 1855’te, Fourneyron’un tasarımlarından yararlanarak radyal akışlı su türbinleri geliştirdiler. İlk ortaya çıktıklarında sulama amaçlı mekanik tahriklerde kullanılan su türbinlerinden günümüzde yalnızca elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmaktadır. Ayrıca bak. hidroelektrik enerji.

Yorum yazın