Soğutma Nedir Nasıl Oluşur

Soğutma Nedir Nasıl Oluşur

Bir sıvının buharlaşmak, ya da bir katı maddenin sıvılarda çözünmek için gerekli ısı enerjisini, içinde bulunduğu ortamdan alarak, ortamın sıcaklığını azaltması olayına soğutma adı verilir. Günümüzdeki soğutucular buharlaşan sıvının ısı alması ilkesine göre çalışırlar. Sıvı buharlaştığı zaman sıvı halden gaz haline geçer. Sıvıyı meydana getiren küçük tanecikler ya da moleküller, birbirinden ayrılırlar. Bu işlem enerji ister. Moleküller enerjiyi ısı şeklinde çevrelerinden alırlar. Böylece çevre soğur. Vücudun terlemesi de bu şekilde olur. Ter buharlaşır ve ten soğur. Buzdolabını soğutan maddeye soğutucu madde adı verilir. Soğutucu madde buharlaştırıcı ya da soğutucu halka boru denilen geniş bir boru içine pompalanır. Bu boru buzdolabının dondurucu kısmına yerleştirilmiştir. Bu evrede soğutucu madde çok yüksek bir baskı altında dondurucu halka boruya pompalandığından sıvı halindedir. Sıvının molekülleri birbirlerinden uzaklaşarak harekete geçer ve sıvı gaz haline dönüşür. Başka bir deyimle buharlaşır.
Soğutucu madde, buzdolabının soğukluğunu korumak için tekrar tekrar kullanılır. Bu nedenle soğutucu maddenin, buharlaşmadan sonra yeniden sıvı haline dönmesi gerekir. Bunun için soğutucu maddenin dondurucu bölmeden almış olduğu ısı da dışarı çıkarılır.
Soğutucu madde, kondansör denilen boruya, sarmal şeklindeki soğutma borusundan pompalanır. Soğutucu gaz kondansöre pompalandıkça, gazın basıncı artar. Basınç moleküllerin birbirlerine yaklaşmasına yol açar. Bunun sonucu gaz sıvı hale dönüşür. Yani sıvılaşır. Sıvılaşına buharlaşmanın karşıtıdır. Bu işlemde, ısı dışarıya verilir. Bu ısı kondansör valfı tarafından dışarıya verilir. Buzdolabının arkasına el sürüldüğü vakit kondansör valfının sıcaklığı hissedilir.

Dondurucu bölmedeki hava genellikle — 18°C’dir. Buzdolabının geri kalan kısmındaki hava ise 5°C olur.
Büyük buzhanelerde tuzlu suyu soğutmak için soğutucu makineler kullanılır. Tuzlu su 0°C’nin altında donar; çünkü donma noktası arı suyun-kinden daha düşüktür. Soğuk tuzlu su, buzhanelerin duvarlarını çevreleyen boruların yardımıyla taşınır. Soğuk tuzlu su ısıyı soğurduğu için hava soğur. Havanın kolaylıkla soğuması için bütün buzhanelerde bu yöntemden yararlanılır.

Yorum yazın