Rüzgar Gücü Nedir

Rüzgar Gücü Nedir
Rüzgar Gücü NedirElektrik üretiminde rüzgardan yararlanma, su kadar başarılı olmamıştır. Kuramsal olarak varlığı bilinen büyük güçten (örneğin İngiltere sahip olduğu rüzgar gücünün bir bölümünü bile kullanabilse tüm elektrik gereksemesini karşılayabilecek duruma gelebilir) ekonomik bir biçimde yararlanma sorunu şimdilik çözülebilmiş değildir.

Bir yeldeğirmeninin gücü, rüzgar hızının küpü ve kanatların taradığı alanla doğru orantılıdır. Ulaşılabilecek en fazla verim yüzde 59 dur, ama uygulamada makinalardan elde edilecek verim yüzde 45 in üstüne çıkamamaktadır. Yapılan tahminlere göre rüzgar gücü ile elektrik elde etme yöntemi, nükleer güç ile ancak ortalama rüzgar hızının 32 km/saat’i aştığı kısıtlı sayıdaki birkaç yerde yarışabilir. Ancak, böyle yerler az olduğu için (İngiltere adalarında 30 tane saptanmıştır) rüzgar gücünün toplam elektrik gereksemesinin yüzde birinden fazlasını karşılayabileceği sanılmamak tadır.

Bu nedenle, deniz dalgalarında depolanmış rüzgar gücünün kullanılmasına daha çok ilgi gösterilmektedir (2). Okyanus yüzeyi boyunca esen rüzgar, güçlü dalgalar oluşturur ve güç kaynağı kullanılabilir. Edinburg Üniversitesi’nde S. H. Şalter tarafından yapılmış olan en umut verici tasarımda, dalgalar gelip geçtikçe iki yana sallanan bir yüzer seren kullanılmıştır. Bu seren, bir sıvıyı sıkıştıran pompaları çalıştırır, Sözkonusu sıvı, daha sonra elektrik üretmek üzere türbinlere yollanıp genleştirilir.

Yararlanılabilecek dalga gücü çok büyük miktarlara ulaşır. İngiltere’de kıyı boyunca metrede 83 KW’yi bulur. Bütün İngiltere çevre sularından 120000 MW’lık güç elde edilebilir. Bu sayı 1975’te görülen yüksek talebin üç katıdır. Ayrıca, bu sistemle elde edilecek güç kış mevsiminde, yani talebin en fazla olduğu zamanlarda daha çoktur. Ancak, bu büyüklükte serenlerin yapılması ve korunması büyük sorunlar yaratmaktadır.

Yorum yazın