NEMLİ HAVANIN ANTALPİSİ (SU BUHARI-KURU HAVA KARIŞIMININ SABİT BASINÇTAKİ ISI TUTUMU)

NEMLİ HAVANIN ANTALPİSİ (SU BUHARI-KURU HAVA KARIŞIMININ SABİT BASINÇTAKİ ISI TUTUMU)

Bir gaz karışımının antalpisi yani sabit basınçta ki, ısı tutumu bu gaz karışımını oluşturan elemanların antalpilerinin toplamına eşittir. Gaz karışımının ağırlığını G , gaz karışımın oluşturan elemanların ağırlığını da G1, G2,….Gn ile gösterelim. Birim ağırlık için gaz karışımının antalpisi h ve gaz karışımını oluşturan elemanların antalpiside h ve gaz karışımını oluşturan elemanların antalpiside h1, h2,……hn olursa yukarıda yapmış olduğumuz açıklama uyarınca
G.h = G1.h1+G2.h2+……..+Gn.hn ( 1 . 17 )
Eşitliğini yazabiliriz. Bu eşitliği 1 kg kuru hava ve x kg su buharından oluşan bir su buharı – kuru hava karışımının antalpisi de hh ve su buharı-kuru hava karışımının antalpiside h olduğuna göre
(1+x).h = hh+x.hs ( 1 . 18 )

şeklinde yazabiliriz.

Yorum yazın