Namlu nedir

NAMLU i. (fars. nâm ve türk. -lı ekinden nâm-lı > nâm-lu, üzerine yapanın namı veya adı kazılmış olan silâh demiri [?]). Bir ateşli silâhın boru şeklinde dökülen veya sonradan delinerek yapılan ve içine doldurulmuş barutun yanmasıyle mermi atan parçası. (Bk. ANSÎKL.) II Kılıç, kasatura ve benzeri ateşsiz silâhların kesici ve dür-tücü görev yapan kısmı. || Namlu ağız kapağı, top namlusunun ağzını örten kapak. ¡1 Namlu ağzı seviyesi, top mermisinin hedefi bulması için gerekli olan atış açısı. || Namlu ağzı yatağı, namlunun ağzı ile merminin düşüş noktasını birleştirdiği kabul edilen sanal doğru. || Namlu arabası, bazı toplarda (1917 modeli 155’-lik uzun Schneider, 203’lük amerikan Haw) kundak ve kızağından ayrılmış olan namluyu taşımağa yarayan taşıt. || Namlu aşınması, bir ateşli silâhın namlu boşluğunda, atış sırasında yabancı bir cisim bulunmasından ileri gelen bozukluk. (Bk. AN-S1KL.) || Namlu başlığı, eski topların namlu ağzına dıştan yerleştirilen dairesel başlık. || Namlu ceketi, top namlularının korunması için kullanılan özel kılıf. || Namlu çemberi, eski topların namlu çevresine yerleştirilen kabartma halka: Her top namlusunda normal olarak bir falya çemberi, bir orta çember ve bir muylu çemberi bulunurdu. || Namlu deney âletleri, ateşli silâhların namlu direncini denemekte kullanılan âletlerin tümü. || Namlu genişlemesi, bir ateşli silâhta namlu boşluğunun, gazların basıncının etkisiyle mermi yatağının gerisine doğru genişlemesi. || Namlu matkabı, silâh ustalarının namlularda delik açmak için kullandıkları demir delgi. || Namlu mili, bir tüfek namlusunun iç kısmının düzgün ve tam silindir biçiminde olup olmadığını denetlemeğe yarayan çelik mil. || Namlu sıyrığı, bir ateşli silâhın namlu boşluğunda, mermi yüzeyindeki bazı çıkıntıların çeperlere sürtünmesinden ileri gelen uzunlamasına sıyrık. || Namlu tomarı, eskiden namluların içini temizlemekte kullanılan harbi.

— ansîKL. Ask. Ateşli silâhların namlu’-ları, ya av tüfeklerinde olduğu gibi içi düz, yani kaval biçiminde olur veya ilk hızı arttırarak merminin havada takla atmadan daha uzak mesafelere ulaşmasını, bunun için de ekseni etrafında dönerek gitmesini ve hedefe burgu etkisiyle daha derin saplanmasını sağlamak üzere yivli yapılır. (M)

Yorum yazın