Mutlak nem nedir – Mutlak nem sıcaklık ilişkisi

( 1 m3 ) nemli havanın içerdiği su buharı miktarının kuru hava miktarına oranına mutlak nem denir. Buna göre, mutlak nem 1 kg kuru havanın içerdiği su buharı miktarı olarak ta tanımlamak mümkündür. Mutlak nemi belirlemek için 1 m3 nemli hava , nem tutucu bir madde olan CaCl2 üzerinden geçirilir. CaCl2 nemli havanın içerdiği su buharını tutar. CaCl2 ün nemli hava geçirilmeden önceki ağırlığı ile nemli hava geçirildikten sonraki ağırlığı arasında ki fark , nemli havanın içerdiği su buharı miktarını yani mutlak nemi ifade eder. 1 m3 nemli havanın içerdiği su buharının ağırlığını gs , kuru havanın ağırlığını gh ve mutlak nemi x ile gösterecek olursak ,
( 1 . 1 )

eşitliğini yazabiliriz. Nemli hava , su buharı ile kuru hava karışımıdır. Nemli havayı oluşturan elemanlarda su buharının kısmi basıncı çok düşüktür. Bunun için yetkin gazlara uygulanabilen Genel Gaz Kanunu ve Dalton Kanunu nemli havaya , nemli havayı oluşturan su buharı ile kuru havaya uygulanabilir.

1 m3 nemli havayı oluşturan su buharını kısmi basıncının Ps , kuru havanın kısmi basıncını Ph ile gösterelim. Nemli havanın mutlak sıcaklığı T , basıncı P , su buharının gaz sabiti RS ve kuru havanın gaz sabiti de Rh olduğuna göre Dalton Kanunu uyarınca
P=Ps+Ph ( 1 . 2 )
eşitliğini , Genel Gaz Kanunu uyarınca da
Ps . V =gs . Rs . T ( 1 . 3 )
ve
Ph . V =gh . Rh . T ( 1 . 4 )
eşitliklerini yazabiliriz.
( 1 . 5 )
ve
V = 1 m3
olduğu için
x = ( 1 . 6 )
eşitliği elde edilir. Suyun molar ağırlığı (Gms =18.10-3 kg/mol) ve kuru havanın molar ağırlığı da (Gmh = 28,84.10-4 kg/mol) ‘ dur. Evrensel Gaz Sabiti (Ru = 0,848 kgm/mol.K0 ) olduğu için suyun gaz sabiti

Rs= = = 47,1 kgm/kg.0K ( 1 . 7 )
Rs=47,1 kgm/kg. 0K

ve kuru havanın gaz sabiti,

Rh= = =29,4 kgm/kg.0K ( 1 . 8 )
Rh=29,4 kgm/kg.0K
olur.
Rs ve Rh ın bulmuş olduğumuz değerlerini
X= ( 1 . 9 )
eşitliğini elde ederiz. Bu açıklama göstermektedir ki mutlak nem , nemli havayı oluşturan elemanlardan su buharının kısmi basıncının kuru havanın kısmi basıncına oranının (0,6242) katına eşit olmaktadır.

Yorum yazın