Mühendis nedir – Mühendis hakkında bilgiler

Mühendis nedir – Mühendis hakkında bilgiler
MÜHENDİS i. (ar. hendese*den mühendis). Mühendislik öğrenimi yapmış olan kimse. || Esk. Geometrici.

— ANSİKL. Avrupa’nın üniversite seviyesinde en eski mühendislik okulu, 1747’de Fransa’da kurulan «École des Ponts et Cha-ussées»dir. Bunu Prag (1806), Viyana (1815) ve Karlsruhe (1825) yüksek teknik okulları izledi. Amerika’da ilk akademik mühendis unvanı, 1830 yılında Erie kanalının inşaatını yönetmiş olan teknisyenler grubuna verildi. İtalya’da gerçek mühendislik öğretimi, ancak 1860’ta Torino’da kurulan Uygulamalı Mühendislik okulu ve Milano Yüksek Teknik enstitüsü ile başlar. İngiltere’de, uzmanlaşmış bir okul (geleneksel İngiliz ampirizmi sebebiyle) ancak 1903’e doğru kurulabildi. Oysa 1818’den beri sivil mühendisler derneği vardı.
Modern dünyada, tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru hızlı bir dönüşüm görU-lür. Aşağı yukarı iki yüzyıl süren bu dönüşümün, ancak gelecek yüzyılda tamamlanabileceği sanılıyor. Mühendis, sanayi toplumunun en önemli elemanlarından biridir. Görevi, İlmî araştırmanın sonuçlarını teknolojik olgulara dönüştürmek, teknolojiyi pazarların, daha doğrusu toplumun ihtiyaçları ve malî meselelerle bağlantısı içinde değerlendirerek ekonomi ile teknoloji arasında köprü kurmaktır. Böylece, üretim mekanizmasının merkezi olan mühendis, sanayi toplumunun da merkezi durumuna gelir. Bu durum, mühendise, teknik bilgilerini sürekli olarak yenileme, teşkilâtlanma, toplum ve ekonomi meselelerini rasyonel yönden inceleme gibi çeşitli sorumluluklar yükler.

• Türkiye*de mühendis terimi Selim III zamanından (1789-1807) itibaren kullanılmağa başlandı. Bu dönemde mühendis yetiştiren çeşitli okullar (Mühendishanei Berrü Hümayun, Mühendishanei Bahrü Hümayun, Hendese-i Mülkiye mektebi v.d.) kuruldu. O zamana kadar inşaat mühendisinin yaptığı işleri görenlere genellikle «bennâ» denirdi. Günümüzde mühendis kavramının kapsamı çok genişledi; yol, köprü, yapı, gemi ve uçak yapımı, maden, su, elektrik alanlarında teknik çalışmalar yapanlara mühendis denildi (elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, gemi inşa mühendisi v.d.). [LM]

Yorum yazın