Mekanizma nedir

MEKANİZMA i. (lat. mechanisnıa’dan). Belli bir sonuç elde edecek şekilde düzenlenmiş organlar veya parçalar bileşimi: Bir saatin mekanizması. (Bk. ansİkl.) || Organların çalışma tarzı: tnsan vücudunun mekanizması. || Mec. işleme tarzı: Siz farkında olmadan tarihin büyük bir sırrını, bir çeşit psikolojik mekanizmayı keşfettiniz (A. H. Tanpınar). Dilin mekanizması.

— Müz. icranın sadece nazarî olan kısmı. (Mekanizma alıştırmaları çalgıcının ellerine veya şarkıcının sesine yumuşaklık, çeviklik, güçlülük kazandırır.)

— Sil. Ateşli silâhların işlemesini sağlayan mekanik sistem. (Bk. silâh.) |j Mekanizmayı kapama, merminin atılmasından önce namlu-kuyruk (mekanizma) blokunu bir sürgü yardımıyle birbirlerine doğru iterek bir ateşli silâhın çalıştırılması. (Mekanizması desteksiz otomatik silâhlarda, hareket ettirme kuralı olarak silâhın geri tepmesinden yararlanılır; bunlarda mekanizma kapanması yoktur; mermi namlu ağzından çıkmadan önce kapama işleminin güvenle yapılabilmesi için, mekanizmanın geri tepmesi biraz geciktirilir; bunlara «geç açılmalı» silâhlar denir.) [[ Ateşleme mekanizması, silâhın kurma* ve ateşleme* safhalarını gerçekleştiren mekanizma: Ateşleme mekanizması, müsademe mili ile yayından, tetiğin üst parçasından ve tetikten meydana gelir, (müsademe mekanîzmasi da denir.) || Besleme mekanizması, otomatik silâhlarda boş kovanlar dışarı atılır atılmaz, yerine yeni fişek veya mermileri süren tertibat. || Motor mekanizma, silâhın işlemesi için gerekli gücü sağlayan mekanizma. (Motor mekanizma, «silâh levyesi» denilen bir kol üzerine etki yapan nişancının adele gücü olabileceği gibi, bk yay, merminin atılmasından sonra gazların genleşmesinden doğan kuvvet veya bu çeşitli etkenlerin bileşkesi olabilir.) || Tıkama mekanizması, silâhta açılmayı, kapanmayı, mermi sürmeyi ve boş kovanı atmayı sağlayan mekanizma: Tıkama mekanizması, kuyruk ile kuyruk mahfazasından meydana gelir.

— ansİkl. Mekan. Her makinede üç ana organ bulunur: 1. motorun hareketini a-lan organ; 2. makinenin çalışmasına konu olan parçaların işlenmesini ve hareket ettirilmesini sağlayan âlet veya operatör; 3. alıcı organın sağladığı kuvveti operatöre ileten ve bu yüzden genellikle transmisyon organları denilen mekanizma, (lm)

Yorum yazın