Manometre nedir – Manometre neyi ölçer

MANOMETRE i. (yun. manos, az yoğun ve metron, ölçü > fr. manomètre’den). Bir akışkanın basıncını ölçmeğe yarayan cihaz: Madenî manometre. {Eşanl. basinçöl-çer.) H Vakum manometresi, basınç değişimlerini ölçmeğe yarayan manometre.
— Teknol. Kaçak manometresi, bina içine yerleştirilmiş gaz borularındaki kaçakları meydana çıkarmağa yarayan küçük manometre.

— ansİkl. • Madenî manometreler. Sıvısız manometreleri ilk olarak Fransa’da E. Bourdon, Almanya’da da E. Rahskopff yaptlar. Bourdon’un madenî manometresi bir ucu kapalı, içi oyuk, helisel madenî bir borudan meydana gelir. Açık kısımdan gönderiien akışkanın yaptığı basınç etkisiyle boru açılır; basınç kalkınca da bo>-ru esneklik sebebiyle eski durumuna gelir. Bir kadran önünde hareket eden gösterge, borunun şekil değişikliklerini, dola-yısıyle basıncı gösterir. „ Kadranı, serbest havalı. manometrelerle karşılaştırılarak derecelenir.

• Yaylı manometreler. Bu âletler, içinde sıkıştırılmış gaz bulunan tüpe bağlanmış bir silindirin içinde hareket eden, içi dolu bir pistondan meydana gelir; piston ya yassı veya helisel bir yaya etki eder.

• Kaydedici manometreler. Bu âletler sanayide, ocakçının ocağı ne kadar beşlemesi gerektiğini göstermek için kullanılır. Bunlar, sabit hızla geçen kareli bir kâğıt üzerine göstergenin ucuyle basınç değerlerini kaydeden madenî manometrelerdir, (l)

MANOMETRt i. (fr. manométrie). Fiz. Gaz ve buhar basınçlarının ölçülmesi, (l) Manon, serbest vezinli 5 perde ve 6 tab-loluk komik opera. 1884’te Paris’te Opera-Comique’te temsil edildi. Librettosu Henri Meilhac ve Ph. Gilles (Prévost’nun romanından ilham alınarak); müziği Massenet; «Des Grieux’nün Rüyası», «Elveda Küçük Masamız» şarkısı, «Cours-la-Reine» ve Sa-in-Sulpice sahnesi ünlüdür. Bu konu, Ha-lévy’ye bir pandomima – bale (1830), Au-bert’e bir opera komik (1856), Klein – Mic-hel’e bir opera (Magdeburg, 1887) ilham etti, (l)

Yorum yazın