Manivela nedir

MANİVELA i. (fr. manivele, ital. manovela). Kendisiyle dik açı yapacak şekilde bükülmüş, ortasından bir milin veya dingilin ucuna kamalanmış, genellikle çelikten levye veya kol. (Mil ile hareket alıcı organ veya hareket verici organ ile mil arasında hareketin iletilmesine yarar.)

— Dy. Eklemli olan alt kısmı vagon tekerleğiyle ray arasına yerleştirilen ve yalnız bir kişinin hafif bir kuvvet uygulama -siyle vagonu harekete geçiren kol.

— Denize. Esk. Yelkenli gemilerde insan gücüyle çalıştırılan ırgatların başlarındaki yuvalara takılan ve ırgatın çevresinde dönerek demirin veya halatların virasmda kullanılan, sert ağaç veya demirden yapılmış kollara verilen ad. || Manivela mandalı, manivelaların yerlerinden çıkmaması için yuvaları üzerine açılmış deliklerden, manivelalardaki deliklere geçirilen pimler. (Manivela pimi de denir.)

— Mekan. Manivelaların kamalanma açısı, iki ve üç silindirli makinelerde, manivelaların motris mile göre aralarında yaptığı bağıl açı. || Ayarlı manivela, gerektiğinde boyu kısaltılıp uzatılabüecek şekilde kamalanmış manivela. || Dengeli manivela, üzerine ters yönde güç uygulanan manivela. || Takma manivela, milin yekpare bir parçası olmayan manivela.

— Tekst. Kalın halatların bükülmesinde kullanılan madenî âlet.

— ansİkl. Mekan. Bir manivela, mil üzerine tutturulmuş poyrayı (veya göbeği), hareket iletim organına bağlı manivela başına (maneton veya kol) bağlayan bir gövdeden meydana gelir.

İnsan gücünü bir mile aktarmağa yarayan el veya kol manivelaları genellikle, kuvvet uygulamak üzere elin dayandığı hareketli bir koldan meydana gelir. Motor manivelaları (krank mili muylu kolları), maneton üzerindeki eklemli biyel aracılığıyle, pistonu harekete geçiren akışkanm gücünü, üzerine kamalandığı motris mile aktarmak için buhar makinelerinde ve tek silindirli gaz motorlarında kullanılır. Çok silindirli makinelerde yerlerini dirsekli millere veya krank millerine bırakır.

Manivelanın ağırlığından doğan gücün dengelenmesi gerektiği zaman, krank mili karşı ağırlıkları kullanılır.

Bir motor manivelasının poyrası mili üzerine kamalanmıştır; genellikle sıcakta veya hidrolik preste sıkı geçme uygulanır.

Bir manivela, sürekli bir dönme hareketini alternatif doğrusal harekete dönüştürmekte kullanılabüir; bu durumda manivela bir milden aldığı enerjiyi bir biyele aktarır, (l

Yorum yazın