KLİMA İÇİN HAVA HAZIRLANIRKEN DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASI GEREKEN ETKENLER

KLİMA İÇİN HAVA HAZIRLANIRKEN DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASI GEREKEN ETKENLER

Klima için hava hazırlanırken akım hızı, sıcaklık ve bağıl nem derecesi gibi etkenlerden denetim altında bulundurulması gerekir.

2.1.AKIM HIZI

Klima cihazında istenilen nitelikte hazırlanan hava , iklimlendirilmesi gereken yerler ana boruların aracılığı ile taşınır. Ana borularda hava akım hızı yüksektir. Ancak iklimlendirilecek yerlere hava damper ve ızgaralardan geçirilerek 2 m/sn lik ya da 3 m/sn lik bir hızla üflenmelidir. Havanın iklimlendirilecek yerlere daha yüksek bir hızla üflenmesi insan sağlığına zararlı hava akımlarının oluşmasına neden olur.

2.2.SICAKLIK VE BAĞIL NEM DERECESİ

Klima cihazında hazırlanarak iklimlendirilecek yerlere gönderilen havanın yaz mevsiminde sıcaklığı minimum 19 0C , maksimum 24 0C ve kış mevsiminde de sıcaklığı minimum 17 0C maksimum 22 0C olmalıdır. Yaz ve kış mevsimlerinde iklimlendirmede kullanılan havanın bağıl nem derecesi 0,30 ve 0,60 arasında değişir. Fakat en uygunu bağıl nem derecesi 0,50 olan havadır.

2.3.KLİMA CİHAZI

Yukarıda belirtilen nitelikte havayı hazırlayan elemanter bir klima cihazı şu bölümlerden oluşur. Bu klima cihazı damper , filtre , nemlendirici yani duş , soğutucu , damla tutucu , vantilatör ve ısıtıcı gibi organlardan oluşmuştur.
Ayrıca klima cihazının girişine bir aspiratör de yerleştirilebilir. Duştan geçen hava beraberinde su tanecikleri sürükler. Havanın sürüklediği su taneciklerinin ayrışması için duş çıkışına nem tutucu maddelerden yapılmış ızgaralar yerleştirilir.

Klima cihazında yaz ve kış koşullarında olmak üzere iki tür işletme söz konusudur. Havanın kış işletmesinde ısıtılması ve nemlendirilmesi yaz işletmesinde de soğutulması ve kurutulması gerekir.

2.4.KIŞ İŞLETMESİ HESABI

Kış işletmesinde , yukarıda da değinmiş olduğumuz gibi , hava ısıtılır ve nemlendirilir. Kış işletmesinde ısıtma ve havalandırılmanın nasıl yapıldığını somut bir örnekle açıklamağa çalışalım.

Klima cihazı tarafından emilen dış havanın sıcaklığı 0 oC olsun ve bağıl nem derecesi de =0,80 olsun. Emilen havanın örneğin 18 0C sıcaklıkta iklimlendirilecek yere gönderilmesi ve yeterince nem tutması yani su buharı içermesi zorunluluğu vardır. Sevk borularında ki transmisyon kayıplarını karşılamak için konfor tesislerinde , üfleme havası sıcaklığının 35 0C ve 40 0C arasında bulunması arzu edilir. Ne kadar yalıtılırsa yalıtılsın sevk borularında, iklimlendirilecek yerlere gönderilen havanın sıcaklığı ısı kayıpları nedeniyle düşer, fakat buna karşın mutlak nemi sabit kalır. Bu koşullar da gerçekleştirilmesi istenen bir kış işletmesi hesabı için Mollier diyagramından yaralanılır.klimacılıkta çok kullanılan bu diyagram , daha önce incelediğimiz diyagramla esasta aynı olmakla beraber düşey konumda ki sıcaklık ve yatay konumdaki su buharı tutumu eksenlerinden oluşan dik açılı koordinatlar sistemin de bağıl nem eğrileri ve eğik konumdaki antalpi çizgileriyle sıcaklık çizgilerinden oluşturulmuştur.

Diyagram üzerinde alınan her nokta nemli havanın belirli bir durumunu karşılar diyagram üzerinde alınan bir noktayı su buharı tutumu ve sıcaklık koordinatları ile bağıl nem eğrisi üzerinde ki ve antalpi doğruları arasındaki konumu karakterize eder.

2.5.YAZ İŞLETMESİ HESABI

Yaz işletmesi hesabında kış işletmesi hesabından biraz daha değişik bir yol izlenir ve çevre havasının sıcaklığının en çok 7 0C azaltabilineceği kabul edilerek hesaplar yapılır. Çünkü çevre havasının sıcaklığında klima cihazının aracılığı ile daha büyük bir değişikliğin meydana getirilmesi sağlığa zararlı hava akımının oluşmasına neden olur. Uygulama da iklimlendirilecek ortamın sıcaklığı ile klima cihazında hazırlanarak üflenen havanın sıcaklığı arasında ki farkın minimum 2 0C ya da 3 0C olması arzu edilir. İklimlendirilecek ortamdan çekilmesi gereken ısı miktarı, transmisyon ve güneş radyasyon ısıları ile canlıların yaydığı ısının toplamı olarak düşünülebilir.

Yorum yazın