Günümüzde Tüneller

Günümüzde Tüneller

Tüneller günümüzde de önemini sürdürmektedir. Kara ve demiryolu tünellerinin yanı sıra her büyük kentin altında yüzlerce küçük tünel uzanmaktadır.
Havagazı boruları, elektrik kabloları, kanalizasyonlar, suyolları bu tünellerden geçirilmektedir. Kırsal kesimde sulama tünelleri yoluyla ekinlerin büyüdüğü tarlalara su taşınmaktadır. Birçok ülkede yüksek alanlardaki sular tünellerle hidroelektrik santrallerine akıtılarak elektrik enerjisi sağlanmaktadır.
İnsana şaşırtıcı gelebilir; ama, tünellerin belki de en ünlüsü henüz açılmamış olan bir tüneldir: Şimdilik planlama aşamasında olan Manş Tüneli. İngiltere de, Fransa da çalışmaları başlatmak için son derece istekli olmakla birlikte, ortada çözümlenmesi gereken pek çok sorun bulunmaktadır. Planlanan tünel, deniz yatağının metrelerce altında tebeşir taşından oluşan taban içinde kazıla- caktır. Gerçekte, bir değil üç tünel açılacaktır: 6 metre genişliğinde ve birbirine koşut olarak uzanan iki demiryolu tüneli ile bunlar arasında yer alacak daha küçük boyutlu bir kılavuz tünel. Kılavuz tünel, yöredeki kaya kitlesinin niteliğini araştırmak üzere diğerlerinden önce kazılacaktır.
Sonra da öteki tünellerin bakımı, onarımı çalışmalarında ve herhangi bir nedenle yardım gerektiğinde kullanılacaktır. Şimdiden bu tünele Manş Denizini tanımlamakta kullanılan (Channel) sözcüğü ile tünel (Tunnel) sözcüğünün birleştirilmesinden doğan bir ad takılmıştır: “Chunnel”, 37 kilometre uzunluğundaki tünel işletmeye açıldığında İngiltere ile Fransa arası 45 dakikada alınabilecektir.

Yorum yazın