Çimento Nasıl Üretilir

Çimento Nasıl Üretilir
Günümüzde Portland çimentosu, yukarıda saydığımız maddeler yapı mühendislerinin öngördüğü koşulları karşılayacak oranlarda dikkatle bir araya getirilerek hazırlanır. Bu karışım, kuru koşullarda gerçekleştirilen “kuru yöntem” ya da su kullanılarak gerçekleştirilen “yaş yöntem” uygulanarak çok ince öğütülür.

Çimento Üretim Aşamaları

Hammadde karışımı, üstteki giriş ağzından döner fırının silindirine girer. Eskiden bu işlem için genellikle 1,8 m. çapında 18 m. boyunda silindirler kullanılırdı. Günümüzde kullanılan silindirlerin çapı 5,5 m.ye, boyu 183 m.ye ulaşmaktadır. İçleri ateş tuğlası ile kaplanmıştır. Silindirler çelik tekerlekler ya da döndürücüler üstünde yer alırlar. Çevrelerinde bir tur dönüşleri 1-2 dakika sürer. Bu dönüş, giriş ağzından konulan hammadde karışımının çıkışa doğru yavaş yavaş ilerleme
sini sağlar. Fırın içinden geçiş birkaç saat sürer ve hammadde karışımı sertleşmiş bir biçimde çıkar. Çıkış ağzında sıcaklık, toz durumda kömür, mazot ya da doğal gaz yakılarak sağlanır. Buradaki sıcaklığın 1470°C ile 1590°C arasında olması gerekir. Sıcak gazlar çıkış ağzından silindirin içine girerek baş tarafa doğru ilerler.
Karışım, kavrulma noktasına eriştiğinde çapı 1-2,5 sm. arasında olan ve klinker diye adlandırılan tuğla sertliğinde bilyalar durumuna gelir. Klinkenler, basınçlı havayla soğutulmasına elverişli bir soğutucu içine dökülürler. Soğutucu bir döner silindir biçiminde olabileceği gibi başka herhangi biçimde bir bölme de olabilir. Burada klinker öğütücüye ya da stok yerine gelmeden önce soğutulur. Daha sonra soğutulmuş sert klinker, beton yapımı sırasında donmayı geciktirmek için % 4,5 oranında alçıtaşı eklenerek öğütülür. Böylece Portland çimentosu yapımı tamamlanır.

Yorum yazın