Belinograf Nedir

Belinograf Nedir
• Tokyo’da ya da Los Angeles’te çekilen bir fotoğrafın nasıl olup da iki saat sonra, bir Avrupa gazetesinde yayımlanabildiğini hiç düşündünüz mü? Böylesine bir çabukluk, telekomünikasyon (uzileştişim) uyduları çağında, belinograf denilen bir aygıtla sağlanmaktadır.
• İlk olarak 1907’de Fransız mühendisi Edouard Belin’in gerçekleştirdiği belinograf, fotoğrafları, resim ve yazıları telle ya da Hertz dalgalarıyla ileten bir fototelgraf makinesidir. Bir alıcı ve bir vericiden oluşur.
• Vericide, iletilecek olan belge, bir motor yardımıyla dakikada 10 devir yapan silindir biçimli bir tambur üstüne yerleştirilir. Belgenin yüzeyinde hareketiyle, birden çok ayna yardımıyla ya da tamburun hareketiyle, silindir eksenine paralel olarak yer değiştiren bir ışık noktası oluşturulur. Bu nokta, görüntüyü baştanbaşa tarar. Dolayısıyle, sürekli olarak farklı, şiddette ışık yansır; ışığın parlaklığı, aydınlatılan nokta ne kadar beyazsa, o kadar şiddetli olur. Elde edilen yansıma, parlaklık değişikliklerini, değişimleri yalına indirgenmiş bir elektrik akımına dönüştüren bir fotosel üstüne düşürülür. Telle ya da Hertz dalgalarıyla alıcıya iletilen de, işte bu akımdır.
• Varış yerinde, vericiye çok benzeyen alıcıda da, vericide- kinin aynı bir silindir vardır ve verici silindiriyle eşzamanlı olarak hareket eder. Bu silindir, duyarlı fotoğraf kağıdıyla kaplıdır ve aydınlatma şiddeti, iletilen akımın şiddetiyle eşdeğer bir ışık noktasıyla taranır.
• Bir başka alıcı sistemde, kıvılcımlar yayan metal bir uç ile her bir noktası az ya da çok karartılmış özel bir kağıt kullanılır: Bu kıvlcımlar ne kadar güçlüyse, kararma o ölçüde belirginleşir, dolayısıyle, vericide taranan alan kara olur. Fotoğraf kağıdı kullanımında ise, bir developman banyosu gerekir. Bu özel kağıt
kullanıldığında, görüntü, tarama süresinde doğrudan doğruya ortaya çıkar.
• Ancak, söz konusu yöntemin uygulanması çok zaman alır ve saniyede 24 ya da 25 görüntü bile veremez; ama bunu gidermek için zayıf bir «geçiş bandı» yeterlidir; dolayısıyle iletim için, telgraf ya da telefon hatları kullanılabilir. Bütünüyle otomatik olan aygıt, hiçbir personel gerektirmez ve çoğunlukla gece ya da paydos saatlerinde çalışır.
—*► TELEFON

Yorum yazın