Altıpatlar tabanca nedir – Revolver nedir

Altıpatlar tabanca nedir – Revolver nedir

(ing. to revolve, döndürmek > revolver’den fr. k.). Sil. Fişek haznesi, namlu gerisinde bulunan silindir (top) biçiminde bir parçadan meydana gelen tabanca: Gerçek açığa çıkmadan beni susturmaya kalkarsanız konuşma sırası bu revolvere gelecek (H. R. Gürpınar). Sağ elinin şahadet parmağını dolu bir revolver sıkar gibi ayrı ayrı üzerimize çevirerek (Ömer Seyfeddin). [Eşanl. ALTIPATLAR.]

Revolver topu,
Hotchkiss’in yaptığı ve bir eksenin çevresinde dönen paralel beş namlulu bir demetten meydana geldiği için «döner top» (revolving gun) diye adlandırdığı top. (üst kısma gelen namlularda sırayle ateşlenen mermiler, yivlerin farklı oluşu dolayısıyle beş ayrı noktada patlıyor ve böylece nişanlamada değişiklik yapmaksızın oldukça geniş bir a-lanı dövme imkânı sağlıyordu.) || Optik mikroskopların, optik eksene birbirinin ardı sıra değişik büyütme dereceli mercekler koymak imkânını sağlayan döner parçası.
— ANSİKL. Hangelet, 1630’da, o devirde kullanılan bir revolver silâh konusunda bilgi verir. Parisli silâhçı Lenormand da, 1815’te döner beş namlulu bir tabanca yaptı. Ama bu tabanca da, Amerikalı Colt’un yaptığı tek namlulu ve tek döner toplu ağızdan dolma silâhtan daha başarılı olmadı. 1860’ta, Desismes ve Lefaucheux adlarındaki fransız silâhçıları, haznesinin içinde altı bağımsız mermi bulunan sabit namlulu bir revolver yaptılar. Bu özellikler «revolver» diye adlandırılan silâhların temel niteliklerini meydana getirdi ve bu silâhların genellikle «tabanca»dan (piştov’dan) ayırt edilmesine yol açtı. Revolverde, tetiğin çekilmesi, horozun kalkmasına, toptaki mermilerden birinin namlu önüne gelmesine ve silâhın ateşlenmesine yetiyordu. 1873 ve 1892 modeli fransız nizamî revolverleri (ağırlık 0,8 kg) bu silâhların geliştirilmiş biçimiydi. Bu silâhlar, kurşun veya sertleştirilmiş kurşundan yapılmış, bakır gömlekli, 11 veya 8 mm’lik mermi atar (menzilleri 50 m kadardır). Bugün pek fazla yapılmayan revolverlerin yerini, şarjörleri daha çok sayıda mermi alan ve daha kısa aralıklarla atış yapmayı sağlayan otomatik tabancalar aldı

Yorum yazın