Akaryakıt Gemileri

Akaryakıt Gemileri

 

Akaryakıt Gemileri

AKARYAKIT GEMİLERİ, petrol, petrol ürünleri, alkol vb. yanıcı sıvı yakıtları taşımak için yapılmış ya da bu amaçla kullanılan gemiler. İlk akaryakıt gemileri 19. yy’ın ikinci yarısında görüldü. Bunlar, gövdelerine madensel sarnıç yerleştirilmiş yelkenlilerdi. Taşınacak sıvı, sarnıçların içine dolduruluyor ve limanlarda mekanik pompalarla boşaltılıyordu. 1886’da Almanya’da denize indirilen ilk petrol gemisi “Glückauf”, günümüzdeki akaryakıt gemileriyle aynı özellikleri taşıyordu. Sıvı, geminin borda kaplamalarındaki özel bölmelere yerleştiriliyordu. Glückauf, 2307 net tonluktu. Bu tarihten başlayarak akaryakıt gemilerinin yapım teknikleri hızla geliştiği gibi boyutları da büyüdü. Günümüzde 150.000 tondan da fazla yük taşıyacak kapasitede olanlar yapılmaktadır. Makineler, geminin kıç tarafındadır. Yakıt, uzun gövdeyi boydan boya kaplayan bölmeli özel sarnıçlara doldurulur. Sarnıçlardaki yakıt, güçlü pompalarla limandaki depolara aktarılır. Bu pompalar 3000-3500 ton yükü bir saatte basabilecek güçtedir. Günümüzde ABD, İngiltere, Hollanda ve öteki Avrupa ülkelerinin yanı sıra, akaryakıt gemisi yapımı Japonya’da da çok gelişmiştir. Bu ülke daha çok büyük tonajlı gemiler yapmaktadır. Günümüzde en çok akaryakıt gemisine sahip olan ülkeler sırasıyla Liberya, Japonya, Yunanistan, Panama, ABD’dir. Bu sıralamada Türkiye 24’dür. Türkiye’de, 1970’ten sonra ufak ve orta tonajlı akaryakıt gemilerinin yapımı gelişme göstermiştir. 1973 petrol bunalımının ardından Japonya hemen yelkenli şilep yapımına geçti ve ilk ağızda altı tekneyi suya indirdi. Bunlardan bazıları yakın limanlar arasında petrol taşımacılığında kullanılmağa başlandı. 1984’te, İngiltere’de de ilk yelkenli akaryakıt gemisi olan Atlantic C//pper’in yapımına başlandı. Bazı Amerikan şirketleri de aynı yıl içinde tankerlere yardımcı yelken düzeneği taktırarak % 24’lük bir artırım sağladı.
1948’de insan yaşamının denizlerdeki güvenliğini görüşmek amacıyla toplanan Londra Konferansı’nda, akaryakıt gemileri için uluslararası ortak resmi terim olarak “tanker” ve “sarnıç gemisi” denmesi kabul edildiyse de “tanker” terimi daha çok kullanılmaktadır.

Yorum yazın