Yavuz Sultan Selim Camii Ve Türbesi

Yavuz Sultan Selim Camii Ve Türbesi

Yavuz Sultan Selim Camii Ve Türbesi İstanbul’da Yavuzselim semtinde cami. Kitabesinde Selim I’in emriyle yapıldığı yazılıdır; fakat Kanunî Sultan Süleyman tarafından, babası adına, mimar Acem Ali’ye yaptırıldı (1522). Cami kare planlıdır. Kasnağı, pencereli ve dört duvara dayanan bir kubbeyle örtülüdür. İki yanında dokuzar kubbeli bölümler yer alır. Caminin önünde kare planlı bir avlu ve bunun ortasında bir şadırvan vardır. Avlu, 18 sütunlu 22 kubbeyle çevrilidir. Caminin tek şerefeli çifte minaresi vardır. — Türbe, Selim I’in ölümünden üç yıl sonra yaptırıldı (1523). Yavuzsultanselim türbesi de denir. Cami mihrabının önünde yer alır. Tek kubbelidir. Kalem işleri ve çini panolarla süslüdür. Selim I’in sandukasının çevresi sedef işlemelidir. Sırma işlemeli örtüsü son devre aittir. Sanduka üstünde Selim I’in kaftanı da vardır

Yorum yazın