Tayyare Apartmanları

Tayyare Apartmanları

Tayyare Apartmanları, asıl adı harîkze degân evlerİ. bugün ramada otelİ. İstanbul’da Laleli semtinde, Ordu Caddesi üzerinde apartman blokları. 1918’deki Fatih yangınında evlerini yitiren aileleri yerleştirmek amacıyla Evkaf Nezareti tarafından mimar Kemaleddin Bey’e yaptırılmıştır, 1922’de tamamlanan dairelerin bütün yan-gınzedelere yetişmeyeceği düşünülerek kiraya verilip gelirinin onlara dağıtılması yoluna gidilmişir. 1923’te apartmanlar belediyeye devredilmiş, 1926’da da Türk Hava Kurumu’na verilmiştir. 1955’te genel bir onarımdan geçirilmiş, 1986-87 yıllarında baştan aşağı yenilenerek otele çevrilmiş, 1988 başlarında Ramada Oteli olarak hizmete açılmıştır.

Tayyare Apartmanları dikdörtgen bir arsanın dört köşesine yerleştirilmiş dört bloktan oluşur. Bunların arasında birbirini dikine kesen iki iç sokak vardır. Beş tam, bir çatı katı bulunan blokların ortaları avluludur ve katlara bu avlulardaki birer çift merdivenle ulaşılır. Dairelere, katlarda avluyu dolanan galerilerden girilir. Her katta çeşitli büyüklükte sekiz daire, apartmanların tümünde toplam 124 daire vardır. Çatı katı ortak kullanılacak çamaşır yıkama ve kurutma yeri olarak düzenlenmiştir.

Tayyare Apartmanları betonarme iskelet sistemiyle yapılmıştır. Ama dış cepheleri o dönemde geçerli olan Yeni-Klasik Osmanlı üslubunda düzenlenmiştir. Yapı böylece, cumbaları, alt katındaki dükkânların ve orta kat pencerelerinin üstünü geçen kemerleri, geniş saçakları, çatı çıkıntılarının dalgalı çizgileriyle hemen karşısında bulunan OsmanlI Baroğu üslubundaki Laleli Camisi’nin genel havasıyla da uyuşmaktadır.

Bugün işlevi değişmiş de olsa Tayyare Apartmanları, İstanbul’daki ilk betonarme yapı ve ilk çok katlı toplu konut olma bakımından Türk mimarlık tarihinde önemli bir yer tutar.

Yorum yazın