Sultan Hasan medresesi

Sultanhasan medresesi

Sultan Hasan medresesi

Kahire’de Memlûklulara ait medrese. Sultan Haşan tarafından yaptırıldı (1356). 8 000 m2’lik eğimli bir yüzey üzerinde kurulmuştur. Merdivenlerle ulaşılan revaklı bir kapıdan dirsekli bir .dehlize, buradan da bir koridorla kuzey eyvanın sağında ve solundaki yollardan avluya varılır. Avlu kare şeklindedir. Kenarlarının ortasında sivri beşik tonozlu birer eyvan vardır; ötekilerden daha derin ve geniş olan doğu eyvanı mescittir. Mescidin mihrabı mermerdendir; iki yanında ince başlıklı sütunlar yer alır. Mozaik kaplı duvarları, ayetten bir friz çevreler. Mihrabın sağında ve solunda bulunan birer kapıdan Sultan Hasan’ın gömülü bulunduğu kubbeli salona girilir. Kubbenin yüksekliği 55 m’dir. Eyvanın ortasında, kısa sütunlar üzerinde yükselen müezzin mahfeli vardır. Boyutları eşit olan öteki eyvanlar binanın dört köşesinde birer küçük avlu çevresinde sıralanır. Bu eyvanlar hücrelere bölünmüştür. Hücrelerde öğrenciler ders görürler. Yan evyanların sağ ve solundaki dört kapıdan hücrelere ve abdest alma yerlerine geçilir. (M)

Yorum yazın