Süleymaniye kütüphanesi

Süleymaniye kütüphanesi

 

Süleymaniye Kütüphanesi

Süleymaniye külliyesi içinde genel kitaplık. Süleymaniye kütüphanesi ilk olarak 1752’de, Mahmud I’in sadrazamı Köse Mustafa Bahir Paşa tarafından, Süleymaniye camiinin içinde, sağda, galerilerin altındaki sütunların arası bir bronz şebekeyle bölünerek kuruldu. Cumhuriyetin ilânından sonra medreseler kapatılınca, Süleymaniye külliyesi içindeki «Sani medresesi»nde yeniden kurulacak olan «Süleymaniye Umumî kütüphanesi» kuruldu. Daha önce «Türk Etnografya müzesi» olarak düzenlenen bu medreseden başka «Evvel medresesi» de kütüphaneye bırakıldı. Evvel medresesinin güneydoğu köşesindeki «Mektebi Sıbyan» da «Çocuk kütüphanesi» olarak düzenlendi ve 1955’te açıldı. Süleymaniye külliyesinin en önemli yapıları Süleymaniye kütüphanesine verildikten sonra, İstanbul’un çok yerinde, dağınık ve bakımsız bir durumda bulunan yüze yakın vakıf kütüphanesi buraya getirildi. Bugün «Türkiye Yazmalar merkezi» olarak geliştirilen Süleymaniye kütüphanesinde 93 ayrı vakıf kütüphanesi biraraya getirilmiştir. Yeniden onarılarak kitaplar için en elverişli bir duruma getirilen medrese odalarında saklanmakta olan yazmaların toplamı 63 724, eski harfli basma kitapların sayısı 31 810’dur. Toplam kitap varlığı 95 534’tür. Kitaplar depolarda vakıfının daha önceden koyduğu düzen ve sıraya göre yan yana bulundurulmaktadır. Vakıfın sıra numaraları da olduğu gibi bırakılmıştır. Kütüphanede mikrofilim ve fotokopi bölümü bulunduğu gibi, eski kitapların onarım ve bakım merkezi de yer alır. Süleymaniye kütüphanesinin 1, 2, 3 ve 4. bölümleri Sani medresesi içinde, 5 ve 6. bölümler de Evvel medresesi içinde kurulmuştur. Sani medresesinin dershane bölümü bugün araştırıcılar için okuma odası olarak kullanılmaktadır. Evvel medresesinin büyük dershanesi de kitap sergi yeri olarak düzenlenmiştir.

Yorum yazın