Şapel nedir

ŞAPEL i. (lat. cappa, başlık’tan fr. chapel-le). Eskiden, vaftiz yeri ve mezarlığı olmayan, kutsal kalıntıların veya manastır, kilise, şato ve şehirlere ait değerli eşyanın muhafaza edildiği küçük kilise veya oratorium. ||. Bugün, genellikle, ruhanî çevre veya manastır kilisesinden farklı bir mihrabı olan dinî yapı. || Bir mesken veya eğitim kuru-mundaki tapınma yeri. || Bir kilisede, içinde mihrap bulunan ayrı bölüm

Yorum yazın