Revak Nedir

Revak Nedir , Revak Ne demek , Revak hakkında bilgiler

Mim. Esk. Binaların önlerinde, üstü örtülü, önü açık yer, sundurma. || Çardak. t- Esk. Revak-ı bisütun, gökyüzü. || Revak-ı leyi (veya revak-iil-leyl), akşam vakti. || Revak-ül-ayrı, kaş.

— ANSİKL. Mim. Yunan mimarîsinde çok sayıda revak örneğine rastlanır; en önemlileri Miletos, Priene, Bergama (Pergamon) tapınaklarının ve Erekhtheion’un revaklarıdır. Agora, bir veya birçok sütun dizileri bulunan revaklarla çevrili bir alandı. Delos harebelerinde bunun örnekleri görülür. Ticarî işler burada yapılır, devlet işleri bu revakların altında tartışılırdı. Romalılar da Yunanlıları taklit ederek, bazıları sadece yaya geçidi, bazıları da gezinti yeri olarak kullanılan çok süslü revaklar inşa etmişlerdir. Meselâ Mars alanında, sütun başlıkları bronzdan yapılmış Octavius revakı, içinde bahçeler bulunan dikdörtgen biçiminde Pompeius ve Metellus revakları örnek olarak verilebilir. İmparatorluk devrinde ise Europes Porticus, Severus ve Constantinus revakları inşa edildi.

Ortaçağ ve Rönesans revak geleneğini koru-duysa da bu devirlerden sonra, istisnalar dışında, revaklar manastır veya sarayların (Cancellaria ve Roma’da Farnese sarayları) iç avlularına açılır.

• Türk mimarîsinde. Büyük camilerin ve medreselerin iç avluları etrafında zeminden yüksekte yapılan revaklar, halkın güneşten ve yağmurdan korunmasına yarar; meydana getirdiği gölge ve ışıklarla da avlunun mimarîsine ayrı güzellik kazandırır. Ayrıca deprem, yangın ve göç zamanlarında felâketzedeler bu revaklara sığınırdı. Revakların cami içine girmeğe yarayan cümle kapısının iki yanındaki kısımları da cami’ dolduğu vakit halkın dışarıda ve üstü kapalı bir yerde namaz Kılmasını sağlar. Bu kısımdaki revak kemerinin kapıya rastlayan orta kısmı daha geniş, üstündeki kemer daha yüksek ve büyüktür. Eskiden buna «başkemer» anlamına gelen sertak adı verilirdi. Cümle kapısının her iki yanındaki revağın biraz yüksekçe olan setleri üzerinde ve her iki taraftaki cami duvarının orta yerinde birer mihrap bulunur. Namaza yetişemeyenler bu mihraba geçen bir imama uyarak namazlarını kılar. Bazı camilerde revakların arkasındaki duvarın yukarısında dışarıya çıkma olarak balkon gibi küçük bir kısım bulunur. Hem içeriye, hem dışarıya bakan bu yerde (mükebbire [«tekbir yeri»]) duran müezzin, cami içindeki imamın tekbirlerini aynen tekrar ederek dışarıdakilerin cami içindeki cemaatle birlikte namaz kılmasını sağlar. Selçuk camilerinde son cemaat revağı yoktur. Revaklar daha çok Beylikler ve Osmanlı devirlerinde yapılan camilerde kullanılırdı. (LM) REVAKI sıf. (ar. revak’dan revâkt). Esk. Revakla ilgili.

♦ 1. Fels. Esk. Kitionlu Zenon felsefesini benimsemiş olan kimse, stoa’cı.

Yorum yazın